Skånska vägskydd: Hammenhög södra/söder (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, February 22, 2011, 22:31 (4867 dagar sedan)

Förutom Hammenhög norra/norr (namnen på vägkorsningarna tycks ha justerats lite någon gång under 1950-talet) fanns vid Hammenhögs station en plankorsning vid södra infarten:

[image]

Liksom vid Hammenhög norr saknas kryssmärkeslyktor, och det finns lyktor på bomrören. Men här var det dubbla bommar, och endast en bom på vardera sidan av spåret tycks vara lyktförsedd. Signaleringen mot banan sker precis som vid Hammenhög norr med vridlykta kombinerad med bomsignalskärm, men här är vridlyktan fristående.

[image]

Bilderna togs i november 1957

[image]

De två bommarna till vänster på bilden ovan är snedställda för att stänga av hela gatan. Bommen närmast Handelsbolagets hus har antagligen måst placeras väldigt nära spåret för att inte spärra infarten till det lilla utrymmet mellan Handelsbolaget och järnvägen, men det är oklart varför bommen på andra sidan gatan placerats så långt från spåret.

[image]

Fällbomsvindspelet till höger användes antagligen vid växlingsrörelser. Det kan även tänkas att tågklareraren vid tågmöte placerade sig i närheten av växeln (och tog in ena tåget med handsignal) och att det då var praktiskt att kunna manövrera bommarna från samma plats. Det var inte ovanligt att ett lokalt vindspel och ett spel vid stationshuset var inkopplade i samma mekaniska ledning.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: