Skånska vägskydd: Blästorp norra/norr (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, February 23, 2011, 19:44 (4606 dagar sedan)

Tre kilometer söder om Hammenhög låg Blästorps hållplats. Enligt SJK-skriften Järnvägsdata öppnades den 1931, samtidigt som flera andra hållplatser tillkom som en motåtgärd mot busstrafiken.

Vid Blästorp fanns två vägkorsningar. När dessa bilder togs i november 1957 var det 1,2 kilometer mellan korsningarna, och de bevakades av separata vägvakter.

Här är några bilder från Blästorp norra, som hela tiden låg nästan 600 meter norr om hållplatsen:

[image]

Utrustningen är basal - kryssmärken, handmanövrerade fällbommar med fästen för lyktor. Inga fasta anordningar för signalering mot banan. Antagligen signalerade vägvakten under mörker med handsignallykta

[image]

Vägvakten har inte lyckats få upp den ena bommen helt

[image]

Bland bilderna från skånska vägskyddsanläggningar har jag inte sett många fällbommar av denna individuellt manövrerade typ. På någon plats fanns en svängbom på ena sidan av banan och en enkel fällbom av "Blästorpstyp" på andra sidan, för övrigt enbart mekaniska fällbommar eller svängbommar/grindar. Men på t ex Falkenbergsbanan var de vanliga, detta har Kjell Aghult skrivit om i Ånghwisslan

[image]

Bilden ovan borde vara tagen i riktning söderut; det är antagligen orienteringsmärket för hållplatsen som syns till vänster (triangeln, försedd med kattögon för att synas även i mörker)

[image]

Här syns ett av de primitiva fällbomsstativen, samt handtaget på bommen för att underlätta fällning.

Senast 1959 hade bommarna ersatts av automatiska ljus- och ljudsignaler

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: