Skånska vägskydd: Blästorp södra/Blästorp hp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, February 25, 2011, 23:52 (4864 dagar sedan)

Vid Blästorp på sträckan Gärsnäs - Köpingebro fanns två plankorsningar; Blästorp norr[a] samt en korsning längre söderut. Den sistnämnda låg i november 1957, när nedanstående bilder togs, vid km 145+517 - 625 meter söder om hållplatsen:

[image]

Utrustningen verkar vara identisk med vad som fanns vid Blästorp norra. Och även här tycks det ha varit svårt att få ena bommen att stå upprätt.

[image]

[image]

[image]

[image]

Senast 1959 hade denna korsning stängts, och ersatts av "Blästorp hp" med ljus- och ljudsignaler vid km 144+892, omedelbart norr om hållplatsen. Från den nya anläggningen har jag dessvärre inte hittat några bilder.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: