Karlskoga får mässtågs-besök (Historiskt material)

av Ola Almquist @, Göteborg, tisdag, juni 10, 2008, 22:49 (4554 dagar sedan)

Ur Karlskoga Tidning 1954-04-20:

Karlskoga får mässtågs-besök

Det så kallade norra mäsståget kommer att under fredag och lördag gästa Karlskoga. Det startar idag från Göteborg och är resultatet av en idé som de två göteborgsingenjörerna Holger Fornstedt och Thor Norman fick hösten 1953. De satte då igång en marknadsundersökning bland landets företagare angående möjligheten att starta en ambulerande varumässa i form av ett mäsståg. Det visade sig att över hälften av de tillfrågade ställde sig synnerligen intresserade till förslaget.

Därefter tog man kontakt med SJ genom sekreterare Jorring på trafikavdelningen i Stockholm, och även där möttes framställandet av mässtågsidén av idel öra. Sedan kalkylerna granskats och godkänts, satte SJ igång med ombyggnad av några äldre restaurangvagnar, vars inre nu förvandlats till rullande mässhallar. Tack vare SJ:s stora intresse och tillmötesgående gavs därmed hjälp till direkt kontakt med intresserade utställare.

---

Varje vagn har ett sammanhängande fritt utrymme av ca 50 kvm. Vagnarna är förenade med bälgar, varför en sammanhängande ombonad varm och dragfri passage erhålles genom hela tåget. El-ljus och värme finns i samtliga vagnar och under utställningsuppehållen kommer även elkraft att vara tillgänglig. Sovvagn för funktionärerna och utställarnas representanter ingår i mäss-tåget och därtill förre SJ-generalen Axel Granholms salongsvagn med pentry vilken tjänstgör som mässtågets konferensrum. En speciellt inrättad barvagn ger möjlighet att inta mat och förfriskningar.

Vilka restaurangvagnar var det som blev ombyggda till utställningsvagnar redan 1953 - 54? Fanns det även ett "södra mäsståg"?

M.v.h.
Ola


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum