Skånska vägskydd: Hedvigsdal (Gärsnäs - Köpingebro) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, March 12, 2011, 18:11 (4578 dagar sedan)

[image]

Vid Hedvigsdals station fanns en plankorsning 127 meter från stationshuset sett i riktning mot Gärsnäs.

[image]

Enligt SJK-boken "Järnvägsdata" blev Hedvigsdal håll- och lastplats 1961. Redan tidigare hade man nog börjat köra obevakat vissa tider. I tredje signalsektionens arkiv finns en besiktningsrapport från den 13 juni 1958, där signalingenjören och trafikinspektören gav tillstånd att trafikera med stationen obevakad. Hastigheten fick då vara högst 40 km/h och fällbommarna skulle manövreras av särskild vägvakt.

Signalering mot banan skedde med lågt placerad fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm. Signalanordningen syns mellan spåren på bilden nedan

[image]

Antagligen en betelevator i bakgrunden på bilden ovan. Den gamla personvagnen är nog en bangårds- eller tjänstevagn.

[image]

Bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum och tagna i november 1957


Hela tråden: