Hedvigsdal stn (Signaler/säkerhet)

av Kjell Aghult @, söndag, mars 13, 2011, 09:55 (3270 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Hedvigsdal, Glemmingebro och Gyllebo var gärsnäsbanans minsta stationer och hade veterligen 'alltid' varit enmans. De nedsattes också alla tre till bemannade håll- och lastplatser, H. och Gyllebo båda 1961.

H. är obevakad Soh i grafen av 1958-06-01. Men tydligen försenades premiären två veckor i väntan på slutbesiktning. Obevakade körningen avsåg bara Soh för
att undvika skick av tkl-utbildad helgvikarie. Vardagar inrymdes tkl-tjänst för
alla tåg i arbetstiden.

Vid ombyggnaden utbyttes T-semaforen mot treskens huvudljussignaler.

Nedklassningen till hlp räckte dock inte vid vikande volymer. 1966-12-01
förändrades H. till obemannad hållplats med vägvakt. Både vagnslast- och styckegodstrafiken nedlades. Sidospåren revs 1967 men huvudljussignalerna lämnades av något skäl kvar till 1968-02-12.

H. vagnslastbetjänades (lokalgodståg) alla vardagar till 1962, därefter - till 1964 - två dagar i veckan. De sista två åren vid behov, med lokomotor från Ystad.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum