Glemmingebro stn (Signaler/säkerhet)

av Kjell Aghult @, måndag, mars 14, 2011, 09:01 (3919 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Utvecklingen vid G. station liknade smått den i Hedvigsdal. Stationerna låg
också bara 3 km isär:

a) Också G. anordnades 1958 för obevakad körning med vägvakt (Tillämpat bara Soh). De envingade semaforerna byttes därvid mot treskens huvudljussignaler.

b) Även G. har under känd tid varit enmansbetjänad. Den nedsattes till bemannad håll- och lastplats 1960, året före Hedvigsdal. Den fick dock behålla platsvakten tiden ut (Postala skäl?).

c) Godstrafikbetjäningen av G. var densamma som för Hedvigsdal. Godstrafiken
fanns dock kvar till slutet.

d) G. hade relativt stor bangård, 'vagnmagasin' för Köpingebros bettrafik.
(K. låg 5 km bort). De överflödiga uppställningsspåren revs 1965.

e) G. hade ursprungligen T-semafor typ Posse. Då infartssignaleringen flyttades
ut kanske man 'återanvände' masten.


Hela tråden:

 

powered by my little forum