Vägskydd Glemmingebro öster och väster (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, March 14, 2011, 22:07 (4643 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Ytterligare bilder från november 1957, först Glemmingebro öster som alltså låg på Gärsnäs-sidan av Glemmingebro station:

[image]

[image]

Det finns ringklockor på båda fällbomsstativen, på ena stativet dessutom vridlykta och bomsignalskärm

[image]

På bilden ovan skymtar den envingade infartssignalen, på grund av kurvan placerad till höger om spåret

[image]

På bilden ovan anar man vad som kan vara en betlastningsanordning inne på stationen


Och så Glemmingebro väster, vid utfarten mot Köpingebro:

[image]

Samma typ av skyddanordningar som vid Glemmingebro öster och Knappsdala; röda lyktor på bomrören, mekaniska ringklockor och vridlykta synlig både från vägen och banan.

[image]

[image]

Spännverket till vänster om spåret på bilden ovan har till uppgift att hålla de mekaniska ledningarna till infartssignalen spända. Signalen skymtar i bakgrunden

[image]

Samtliga bilder är från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: