Skånska vägskydd: Köpinge (Glemmingebro - Köpingebro) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, March 17, 2011, 23:49 (4639 dagar sedan)

Denna plankorsning låg ungefär en kilometer före Köpingebros stationshus. Bilderna togs i oktober 1957.

[image]

Den mobila V-signalen har satts upp för att utröna bästa placering av en permanent sådan signal. Ännu så länge har korsningen dock kvar sin vridlykta och bomsignalskärm, monterade på ena fällbomsstativet.

Den mekaniska ledningen till höger på nedre bilden går antagligen till en skivförsignal. Man skymtar i bakgrunden ett runt föremål som skulle kunna vara en sådan signal.

[image]

En sammanställning av manuella vägkorsningar den 1 januari 1958 visar att korsningen bevakades av vägvakt, inte så konstigt med tanke på avståndet från Köpingebro. Dock finns ingen uppgift om bevakningskostnad, utan istället en hänvisning "se linjen E - Y". Detta borde betyda att vägvakten vid vägkorsningen Köpinge på sträckan Eslöv - Ystad bevakade båda banornas plankorsningar (och dessutom bommarna vid Stora Köpinge). På förstoringen nedan syns uppenbarligen Eslövs-banans plankorsning Köpinge i bakgrunden:

[image]

Kuren känns igen från Ystad - Eslöv-bilderna. Man får antaga att det gick en mekanisk ledning längs vägen mellan de två övergångarna. Någon sådan ledning går inte att se på bilderna, inte heller någon trumma för underjordisk ledning, men troligen var ledningen i varje fall bitvis nedgrävd med tanke på infarterna till husen.

För alla tre plankorsningarna finns på registerkorten uppgiften "ombyggd 15/8 1961", vilket antagligen innebar att man installerade automatiska signaler eller bommar som kunde manövreras från stationen.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: