Skånska vägskydd: Köpinge (Glemmingebro - Köpingebro) (Signaler/säkerhet)

av Kjell Aghult @, Friday, March 18, 2011, 08:11 (4639 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Bommarna vid Köpinge (Km 67.057, Eslövslinjen) automatiserades 1961. Detta
markeras med s k nyhetsstreck i ändringstryck 7 till 10 trafiksektionens linjebok, ändringstrycksdatum 1961-10-01. Motsvarande ändringstryck för Gärsnäsbanan (30 trafiksektionen) finns inte tillgängligt
men de båda korsningarna torde ha fått automatiska bommar samtidigt.

Vid vägkorsningen St. Köpinge (Km 66.093 på eslövslinjen) hade däremot bommarna utbytts mot ljud- och ljussignaler redan tidigare.


Hela tråden: