Skånska vägskydd: Köpinge (Glemmingebro - Köpingebro) (Signaler/säkerhet)

av Anders Olsson, Friday, March 18, 2011, 08:23 (4639 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Köpinge på Eslövslinjen är korsningen vid banvaktsstugan Köpinge. Såvöl stuga som korsning finns fortfarande kvar.Fram till 1921 delade sig linjerna mot Eslöv och Gärnäs vid denna stuga. Treafikplatsen kallades Föreningsväxeln. Genom att Gärsnäslinjen fick egen utfart och växel sköttes av Köpingebro station försvann Föreningsväxelns fp och två vägkorsningar Köpinge uppkom. Det är därför rimligt att samma vägvakt (troligen banvaktens hustru) skötte båda korsningarna. Det blev ju samma antal tåg att bevaka.


Hela tråden: