St Köpinge - korrigering (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, March 18, 2011, 20:42 (4639 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Vid vägkorsningen St. Köpinge (Km 66.093 på eslövslinjen) hade däremot bommarna utbytts mot ljud- och ljussignaler redan tidigare.

ja, jag ser nu att det på registerkortet för den övergången INTE fanns någon uppgift om ombyggnad eller utbyte mot annan typ av skydd, så det stämmer säkert att de ersattes med automatiska signaler innan de övriga korsningarna byggdes om


Hela tråden: