KHJ-reglementet, nr 13: kap. 3, §§ 51-52 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, fredag, december 28, 2007, 08:39 (4608 dagar sedan)

Här kommer det sista ur kapitel 3, Stationsmästaren:

= = =
51. Ingen må tillåtas att resa på jernwägen utan företeende af biljett eller frikort. Frikort skall wara försedt med underskrift och werkställande Direktören och kontrasignation af den tjensteman, som har uppdrag att sådant utlemna.

52. Stationsmästaren skall göra sig noga hemmastadd med det hela af dessa Reglor, och wara answarig för deras noggranna iakttagande på stationen.


= = =
51. No person will be allowed to travel on the Railway without the production of a free pass or ticket. The free pass will bear the signature of the Managing Director, and be countersigned by the Officer authorized to issue it.

52. The Station Masters must make themselves thoroughly acquainted with the whole of the Rules and Regulations, and will be held responsible for their strict observance at their Stations.

= = =

Förvånande nog fanns det alltså i kapitlet för stationsmästaren inte många regler som gällde trafiksäkerhet och tågens gång. Det enda vi kunde finna var bestämmelserna om att vagnar inte fick stå kvar på huvudspåret (§ 38), att ett tåg inte fick släppas i väg före tidtabellstiden och inte mindre än 10 minuter efter ett föregående tåg (§ 41) samt att en stoppsignal i dimmigt väder skulle sättas ut på 1800 fots avstånd för att skydda ett tåg på stationen.

Vi får se vad vi kan finna om detta i kapitel 4, Konduktörer, och kapitel 5, Lokomotivförare. I nästa inlägg fortsätter vi med kapitel 4.

Inledningen till serien om Köping--Hult-reglementet, på gamla Järnvägshistoriskt Forum


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum