1938 - Kanariegult (Historiskt material)

av NOR ⌂, lördag, juni 21, 2008, 22:51 (4541 dagar sedan) @ NOR

Till Tid, Ed, Frd, Brc Dbr.

Ang. målning av lastbilar för SJ:s eget bruk.

Generaldirektören har anmodat Mbr ombesörja att för SJ:s eget bruk använda lastbilar (förrådsbilar m.fl.) vid behov av ommålning målas med den kanariegula standardfärg, som användes för SJ motorvagnar, rälsbussar resp. landsvägsbussar och anhåller därför att de underställda tjänsteställen benäget beordras utföra behövlig ommålning av den för internt bruk tilldelade lastbilar med ifrågavarande färg.

Vid behov av nybeställning bör vid beställningen föreskrivas att dessa vid leveransen äro målade i standardfärgen. Befintliga lastbilar bör däremot endast successivt och i mån av behov ommålas.

Märkning med monogrammet SJ bör utföras medelst dekalkomanier på samma sätt som å SJ räls- och landsvägsbussar.

För erhållande av provplåtar, målade i kanariegul färg förslås att vederbörande hänvisas till Hvst Örebro.

Stockholm 13.8.1938


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum