Attsjö - Furuby Järnväg Del 3 - besiktningar (Bana)

av kurtan @, torsdag, juni 09, 2011, 20:22 (3753 dagar sedan) @ Krister P

Konstigt nog så tycks man inte ha gjort yttre och inre besiktning samma år utom vid några enstaka tillfällen. Var detta ett vanligt förfarande?


Det som då kallades yttre besiktning måste rimligen ha varit detsamma som dagens "ångtrycksprov", alltså kontroll av uppeldad panna med fullt arbetstryck. Men kanske har nomenklaturen ändrats i dag?

Då vi började ånga omkring med LOTTA på Lina-banan 1959 gällde följande:

- Varje år: ångtrycksprov - vattenståndsglas-injektorer-säkerhetare-manometer.

- Vartannat år: inre besiktning av torr o rengjord panna.

- Vart sjätte år: kalltryckning med vatten av helt avklädd, bräddfull panna. Armaturen helst demonterad o blindad. Endast kontrollmanometer + tryckpump anslutna.

Intervallen kunde ändras/kortas av (med särskild anteckning i pannboken) om anledning fanns att göra förstärkt kontroll av ev. ej åtgärdade, begynnande defekter...


Hela tråden:

 

powered by my little forum