X1 - valet är gjort (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Conny Sernfalk, Wednesday, August 24, 2011, 10:40 (4117 dagar sedan) @ Fredrik Bergman

Hej!
Härmed meddelas att det är X1 3019 som kommer att bevaras, medan 3081 på sikt kommer att åderlåtas på reservdelar och skrotas.

Mvh Henrik Reuterdahl, SJVM

****
Kul!
Då har vi en X1:a till eftervärlden :-)

HJP


Japp! Då väntar jag på en Ue eller Uf som nästa fordon.:-)

Ue/Uf är ju ombyggda och mordaniserade Ub lok.
Ub lokens bevarande är väl tillgodosedda när det gäller bevarande.
SJVM har redan det första Ub loket bevarat (163). Nässjö Järnvägsmuseum har ett och slutligen har GBBJ ett TGOJ ub lok.
Även om jag själv aldrig varit någon vän att X1 (som resenär)så gratulerar jag SJVM (och X1 entusiaster) att trots krympande kostym har SJVM räddat ett exemplar till eftervärlden.
Det finns f.ö ganska gott om bevarade Elmotorvagnar även om några skrotats ut senaste året främst p.g.a prioritering / bristande resurser. Dom bevarade typer jag kommer på är bl.a X16/17, X7, Yoa2, X20 och nu X1. Därutöver elmotorvagn/ar från SSnJ och TGOJ. Kanske jag glömt någon motorvagnstyp.
Sedan är det en annan sak att det alltid finns personer som anser att mer borde bevaras trots den faktiska situation att både museiföreningar och SJVM står och kommer att stå inför strama prioriteringar både gällande nyanskaffningar och möjliga upprustningar.
Jag ligger inte någon värdering huruvida det är för mycket eller litet bevarat. Oavsett tyckande kommer detta att visa sig i framtiden, förvisso utifrån dagens prioriteringar. Detta är varje förenings egen angelägenhet där enskilda medlemmar och aktiva kan påverka.
När det gäller SJVM ska man inte glömma att trots pågående avvecklingar av rullande materiel från (som i mitt tycke är ganska moderata) har Sverige kanske världens främsta Järnvägsmuséum gällande rullande materiel som är väl omhändertagna. Sverige är t.ex det land i världen som har flest Beyer & Peacock lok bevarade. T.o.m fler än i Stor-Britanien.


Hela tråden: