Tågstav - token block system (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving, Friday, September 16, 2011, 23:30 (4400 dagar sedan) @ Richard Loe

När jag läser alla inlägg i denna tråden och tänker på de andra trådarna jag läst här på forumet om olyckor med liknande orsaker så undrar jag varför man aldrig införde ett tågstav system på enkelspåriga banor liknande det man hade i Storbritannien? Med ett tågstav system så kan inte sådana olyckor inträffa. Fanns det någon anledning till att man inte införde ett sådant system generellt i Sverige?

Tågstav användes ytterst sällan i Sverige. Orsaken är nog den glesa trafiken, och att systemet med tåganmälan trots allt ger god säkerhet.

Läser man brittiska olycksrapporter framkommer att ett antal sammanstötningar inträffat på enkelspråssträckor, detta beroende på att tåg kört iväg med fel tågstav/token, kört ut på enkelspår utan tågstav etc. Det har också förekommit att systemet manipulerats så att flera token kunnat tas ut för samma sträcka. Token-systemet är ganska oflexibelt när det gäller att kunna köra med vissa stationer obevakade - en viktig faktor på trafiksvaga linjer. Möten tar lång tid, och tågen måste sakta in avsevärt för att kunna utväxla tågstav eller annan typ av token ("automatiska" utväxlare har förekommit, men man gick ifrån detta eftersom det förekom alltför många misslyckade utväxlingar där tågstaven/motsvarande sprätte iväg ut i terrängen och var svår att återfinna)


Hela tråden: