knalldosor? (Signaler/säkerhet)

av -ch-, Tuesday, July 08, 2008, 05:01 (5319 dagar sedan) @ Anders Eriksson

De är fortfarande användbara. Här i Östersund händer det att man saluterar den sista ordinarie turen för blivande lokförarpensionärer med att lägga ut ett antal dosor på rälsen straxt innan u-skylten.


Hela tråden: