Lösenordet är krypterat i en envägsalgoritm så Du kan inte återfå ditt lösenord, Du kan endast skapa ett nytt. För att undvika missbruk kommer du att få ett E-postmeddelande och kommer att uppmanas att följa en länk för att bekräfta din begäran. Vid mottagandet av din bekräftelse kommer ett nytt lösenord att genereras och skickas till dig.