Var är bilden tagen? (Fordon: lok)

av Bobo L @, lördag, juli 26, 2008, 22:43 (4370 dagar sedan)

I ett äldre inlägg om en underlig tender till ett Cc-lok (?) visas ett foto [ HÄR ! ] av loket inne i en banhall som förefaller vara byggd av korrugerad plåt.

Var är bilden tagen?

Var är bilden tagen?

av Kurt Möller, Sthlm, söndag, juli 27, 2008, 00:03 (4370 dagar sedan) @ Bobo L

Kan det vara nån annanstans än Malmö? Med banhallen under uppförande...???

Var är bilden tagen?

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, juli 27, 2008, 00:36 (4370 dagar sedan) @ Kurt Möller

Samma bild fast ej beskuren finns på historiskt.nu under beskrivningen av Cc-loken. [image]

Var är bilden tagen? (Cc i Malmö med udda tender ). BD?

av Bobo L @, söndag, juli 27, 2008, 09:37 (4370 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Jag jämförde med Gunnar Ekevings Malmö-sidor, där bland annat en bangårdsritning ( HÄR ! )från 1900 finns med, och det finns bebyggelse strax utanför den dåvarande banhhallen även om det inte såg ut att ligga lika nära som bilden visar. Men perspektiv kan vara svårt... Även HÄR !

Det skulle f.ö vara intressant med en motsvarande delförstoring av både bildens mitt som bildens högra del! Kan någon ordna även det?

undrar Bobo L

Cc i Malmö med DK-tender .

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, juli 27, 2008, 12:18 (4370 dagar sedan) @ Bobo L

Det som aldrig blev riktigt klarlagt är varför Cc 404 hade DK-tender. Var det så att bilden är från tidigt 1890-tal och nya lokstallet öster om verkstaden inte var klart och gamla stallet hade för liten skiva, eller är bilden efter från senare 1890-talet när MBJ/VKB förstatligats och 404 gick där (med små skivor)?

Cc i Malmö med DK-tender . Brunt lok(?)

av BD @, söndag, juli 27, 2008, 12:50 (4370 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det som aldrig blev riktigt klarlagt är varför Cc 404 hade DK-tender. Var det så att bilden är från tidigt 1890-tal och nya lokstallet öster om verkstaden inte var klart och gamla stallet hade för liten skiva, eller är bilden efter från senare 1890-talet när MBJ/VKB förstatligats och 404 gick där (med små skivor)?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Foto år 1895 enligt
http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=9046
Synd att det inte är färgfoto. Det finns mycket som talar för att "de bättre loken målats bruna". (Citat ur minnet av läst brev)

Cc i Malmö med DK-tender .

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, juli 27, 2008, 13:41 (4370 dagar sedan) @ BD

Man kan ju undra när om SJ bytte ut till större skivor. Cb/Cc+DK blir ca 11.3m, Cb/Cc+Ć blir drygt 12m. Nässjö fick 16m skiva 1896 (med nya stallet), om 11m-skivan från 1864 bytts ut tidigare mot är för mig okänt. Men om Cb/Cc gick genomgående och vändes var det ju inget problem (i nödfall kan de ju delas).

Hänvisning till svaret

av BD @, söndag, juli 27, 2008, 14:00 (4370 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Man kan ju undra när om SJ bytte ut till större skivor. Cb/Cc+DK blir ca 11.3m, Cb/Cc+Ć blir drygt 12m. Nässjö fick 16m skiva 1896 (med nya stallet), om 11m-skivan från 1864 bytts ut tidigare mot är för mig okänt. Men om Cb/Cc gick genomgående och vändes var det ju inget problem (i nödfall kan de ju delas).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Svaret finns i verksamhetsberättelserna. Till en del finns dom i SJK klubblokal samt säkerligen på Järnvägsmuseum.

Cc i Malmö med DK-tender ?

av Bertil Bengtsson @, söndag, juli 27, 2008, 14:04 (4370 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Jag tycker fortfarande inte att det är en DK-tender. Tender litt. DK hade sidoramar som hade en vackert uppåtvälvt hål i plåten mellan hjulen. Tendern på bilden har ett fyrkantigt hål, som inte heller går så högt upp som på DK. Likaså har plåtarna på DK vackert uppsvängda plåtändar, tendern på fotot har "fyrkantiga" ramändar.
Men vad det är vet jag inte!
Berra

Cc i Malmö med DK-tender ?

av Kurt Möller, Sthlm, söndag, juli 27, 2008, 16:20 (4370 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

1) Förr bangade man inte lika mycket för att jobba med loken som senare = isärkopplingar gjordes då & då...

2) Kan man tillfälligt ha skiftat td med ex.vis nån VKBh...?

Cc i Malmö med DK-tender ?

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, juli 27, 2008, 17:01 (4370 dagar sedan) @ Kurt Möller

Förvisso var det inte så ovanligt att man delade på lok & tender, t.ex gjorde HNJ regelmässigt det med tenderloken i Hook innan banomläggnigen där. Men man undvek nog det om man kunde det.
Cc 404 kan ha gått på någon rutt där det skulle vändas på en station med för liten skiva. Men den kan även ha bytt pga någon skada på ordinarie tender. Den hade ju original-tender C 404 när den avställdes för jvm har väl samma även idag. Ca 198 fick däremot en Kd-tender vid överlämningen till jvm, den hade någon C-tender sedan 1890-talet vilken kopplades till den Kd som lämnade sin tender (den ombyggdes samtigt till Ka).

Finns det någon utseendemässig skillnad på de tyskbyggda och de svenskbyggda DK-tendrarna? Kd 390 har en tyskbyggd DK har jag för mig (DK 210, Borsig 3445/1975 om jag minns rätt). 390 levererades med C-tender men fick DK från ett Ca eller Cb. Detta hade väl bytt med Da 210.
Ett antal Ca/Da levererades dessutom utan tendrar och övertog A-tendrar från avställda A-lok. 1891 gick däremot alla Ca-lok med DK, medan Da hade DK eller A så då torde de Ca-lok som levererats utan DK fått sådana från Da-lok. Senare gick ju några Da-lok med I-tendrar. Det kopplades nog en del...

Det finns ju även en del variation inom DK-tendrarna vad gäller kol/vattenrum.

Jag kunde däremot inte hitta någon VKB-tender som liknade den på bilden. Inte heller U/Su 287 eller L/Sl 20. Hur såg S/Sa-tendrarna (283-284) ut?

S

av BD @, söndag, juli 27, 2008, 17:12 (4369 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Jag kunde däremot inte hitta någon VKB-tender som liknade den på bilden. Inte heller U/Su 287 eller L/Sl 20. Hur såg S/Sa-tendrarna (283-284) ut?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
[image]
Omslagsbild till Spår för ett par år sedan.

S

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, juli 27, 2008, 17:36 (4369 dagar sedan) @ BD

Tack för bilden.
Då var det nog inte en S heller.

Cc i Malmö med DK-tender! Jämförande bilder

av Thomas Tell @, Vallentuna, tisdag, juli 29, 2008, 01:26 (4368 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

Jag tycker fortfarande inte att det är en DK-tender. Tender litt. DK hade sidoramar som hade en vackert uppåtvälvt hål i plåten mellan hjulen. Tendern på bilden har ett fyrkantigt hål, som inte heller går så högt upp som på DK. Likaså har plåtarna på DK vackert uppsvängda plåtändar, tendern på fotot har "fyrkantiga" ramändar.
Men vad det är vet jag inte!
Berra

[image]
Tendern på Cc 404

[image]
DK-tendern på D 205

Jag är helt övertygad att det är en DK-tender.
/tell

Cc i Malmö med DK-tender! Jämförande bilder

av Kurt Möller, Sthlm, tisdag, juli 29, 2008, 02:23 (4368 dagar sedan) @ Thomas Tell

Tack, Thomas - har du nån skapligt pålitlig uppgift om foto-år? Obs den "moderna" nummerskylten, och samtidigt varken metkrok eller riksvapen på tendersidan = nån gång 1900???

Verkar vara ngn sorts liten Borsig-skylt nertill på td, eller hur...??

Cc i Malmö med DK-tender! Jämförande bilder med årtal

av Thomas Tell @, Vallentuna, tisdag, juli 29, 2008, 11:49 (4368 dagar sedan) @ Thomas Tell

[image]

Tendern på Cc 404

Malmö 1895 enligt Stig Nyberg


[image]
DK-tendern på D 205

Malmö 1895. Tendern DK 339 kopplades till loket 1894, enl str 77, så detta är inte originaltendern.
/tell

Cc i Malmö med DK-tender! Jämförande bilder med årtal

av Kurt Möller, Sthlm, tisdag, juli 29, 2008, 15:12 (4368 dagar sedan) @ Thomas Tell

Om original 339 = svenskbyggd. Alltså INTE Borsig, i varje fall...

Cc i Malmö med DK-tender! Jämförande bilder med årtal

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, juli 29, 2008, 15:16 (4368 dagar sedan) @ Thomas Tell

DK 339 levererades med Cb 339. Enlig lok&tendrar 1891 hade Cb-loken tendrar med utökat vattenrum. Dessa hamnade sedan efter Kd-lok eller möjligen något Db. De äldre DK som byggdes om med större vattenrum senare såg nog ut som original-DK mer.

Var är bilden tagen?

av Tobias B ⌂ @, 50 H och bakom en stallport på dvst Ä, söndag, juli 27, 2008, 09:05 (4370 dagar sedan) @ Bobo L

Det är väl gamla banhallen i Malmö?

/ Tobias

Var är bilden tagen?

av Jan Frelin @, Vällingby, söndag, juli 27, 2008, 09:32 (4370 dagar sedan) @ Tobias B

Det är väl gamla banhallen i Malmö?

/ Tobias

Det är jag nästan säker på. Den andra banhallen i Malmö, för övrigt, ritad av Edelswärd.

Var är bilden tagen?

av Uno P ⌂ @, söndag, juli 27, 2008, 10:30 (4370 dagar sedan) @ Jan Frelin

Det är väl gamla banhallen i Malmö?

/ Tobias


Det är jag nästan säker på. Den andra banhallen i Malmö, för övrigt, ritad av Edelswärd.

Hallen på bilden är den tredje banhallen i Malmö. Den första byggdes 1856 och förstördes av en brand 1866. En ny stod klar 1872 och ersattes 1891 av stålhallen på bilden. Den nuvarande banhallen invigdes 1924. Det har alltså funnits 4 olika banhallar på Malmö C.

Var är bilden tagen?

av Kurt Möller, Sthlm, söndag, juli 27, 2008, 17:05 (4370 dagar sedan) @ Uno P

Utmärkt - året för bilden måste då rimligen vara 1891!!!

Fråga 1) Kan man ha byggt på en (ev krockskadad) DK-tender med X-stor verktygslåda m m UNDER ramarna? Eller är denna en hopfogad historia m bitar fr TVÅ tendrar?

Fråga 2) Hade ALLA DK-tendrarna samma långbalkar? Typ DK måste ju ha funnits i närmare ett par hundra exemplar - alla fr Borsig + följd-beställningarna av lok C/D/K...

Var är bilden tagen? - forts ?

av Kurt Möller, Sthlm, söndag, juli 27, 2008, 17:42 (4369 dagar sedan) @ Kurt Möller

Fråga 1) Kan man ha byggt på en (ev krockskadad) DK-tender med X-stor verktygslåda m m UNDER ramarna? Eller är denna en hopfogad historia m bitar fr TVÅ tendrar?

Eller är lådan /?/ i själva verket en extra vattenlådda...??!! Med, utanpå, en extra stor o flott ombyggnadsskylt fr CV Ör...!!

Tidigast 1892?

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, juli 27, 2008, 17:42 (4369 dagar sedan) @ Kurt Möller

Tidigast 1892 då Cc 404 levereades då. Andra uppgifter säger 1895.

Eller är bilden från provkörningar av Cc 404 år 1892 med från NoHAB levererad 2-axlig tender som sedan ersattes av en försenad C-tender... Då behöver tendern inte likna någon av SJ's tendrar.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum