X6 och X9 (Fordon: allmänt)

av Patrik Alm, tisdag, juli 29, 2008, 08:06 (4370 dagar sedan)

Vem äger dessa numera (X6 och X9) och vad är planen?

Bild på fordonen...

X6 och X9

av Mike Hunt, onsdag, juli 30, 2008, 13:30 (4369 dagar sedan) @ Patrik Alm

Vem äger dessa numera (X6 och X9) och vad är planen?

Bild på fordonen...

Vem som äger dem vet jag inte, men är det inte bara att blaska på lite ny färg och sedan ge sig ut med utfärdståg på Statens Spåranläggningar?

Ryktet säger att "Stambanans Vänner" i K är inblandade. Kan det bekräftas eller dementeras?

X6 och X9

av Mattias Jansson @, torsdag, juli 31, 2008, 22:00 (4367 dagar sedan) @ Mike Hunt

Vem äger dessa numera (X6 och X9) och vad är planen?

Bild på fordonen...


Vem som äger dem vet jag inte, men är det inte bara att blaska på lite ny färg och sedan ge sig ut med utfärdståg på Statens Spåranläggningar?

Ryktet säger att "Stambanans Vänner" i K är inblandade. Kan det bekräftas eller dementeras?

Det säga vara litet mer än bara uppmålning som behövs för att få de där fordonen driftsdugliga igen har jag hört. X6:an saknar väl banmotorer för övrigt...

X6 och X9

av HP, torsdag, juli 31, 2008, 22:21 (4367 dagar sedan) @ Mattias Jansson

link]


Vem som äger dem vet jag inte, men är det inte bara att blaska på lite ny färg och sedan ge sig ut med utfärdståg på Statens Spåranläggningar?

Ryktet säger att "Stambanans Vänner" i K är inblandade. Kan det bekräftas eller dementeras?


Det säga vara litet mer än bara uppmålning som behövs för att få de där fordonen driftsdugliga igen har jag hört. X6:an saknar väl banmotorer för övrigt...

Jag tror Mike Hunt bara var lite spydig.:-P

Mvh Henrik R

X6 och X9

av Mike Hunt, fredag, augusti 01, 2008, 00:50 (4367 dagar sedan) @ HP

Jag tror Mike Hunt bara var lite spydig.:-P

Mvh Henrik R

Lite?
Kärnfrågan kvarstår emellertid: Vem äger fordonen, och vad tänker man göra med dem?

X6 och X9

av Fiel, fredag, augusti 01, 2008, 02:15 (4367 dagar sedan) @ Mike Hunt

Svaret går att finna för den som söker i forumet.
På denna hemsida står vilka som äger fordonen:
mfsbw

X6 och X9

av s svensson, måndag, augusti 04, 2008, 16:29 (4363 dagar sedan) @ Fiel

Nu blir jag mycket undrande ?

För jag läste så sent som i juni attefterfrågade X9 (fd Skee-Strömstad-Uddevalla uppställda) och X6 från Småröd INTE tillhörde föreningen i Katrineholm. Istället tillhör fordonen en privatperson och de kan finnas i Oxelösund.

X6 och X9

av Anders Ö/NJM, måndag, augusti 04, 2008, 18:24 (4363 dagar sedan) @ s svensson

Nu blir jag mycket undrande ?

För jag läste så sent som i juni attefterfrågade X9 (fd Skee-Strömstad-Uddevalla uppställda) och X6 från Småröd INTE tillhörde föreningen i Katrineholm. Istället tillhör fordonen en privatperson och de kan finnas i Oxelösund.

Var läste du det?
I detta forum eller?
Enligt papper så ståtar iaf mfSBW med ägandeskapet, sen kan det ju vara så att en privatperson köpt fordonet och sen donerat till mfSBW, icke alls ovanligt i föreningssverige, många föreningar har antingen privatägda fordon eller av privatpersoner skänkta fordon.
Är det privatperson eller fordonen som skulle finnas i Oxelösund?
(Fordonen är iaf avlämnade i Norrköping och sågs där senast av Patrik Alm i trådens början).
Vad jag vet.....som inte har ett dugg med mfSBW å göra (men starkt ogillar vissa "kampanjer" som pågår i detta forum mot vissa föreningar).

X6 och X9

av s svensson, måndag, augusti 04, 2008, 18:35 (4363 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Jag läste ÅW 2437 sidan 2 och denna ÅW utkom 13 juni 2008.

I varje fall skrivs att : motorvagnarna inte ägs av "lokstallets vänner i Katrineholm" och att Claes Nilsson fått detta besked vid styrelsemöte 29 november 2007.Troliga ägaren till X6 och X9 är alltså Claes Nilsson.

Vi får väl höra om någon person från Katrineholm dementerar eller bekräftar det hela. Kanske Claes Nilsson också vill skriva några rader.

X6 och X9

av Anders Ö/NJM, måndag, augusti 04, 2008, 19:41 (4363 dagar sedan) @ s svensson

Jag läste ÅW 2437 sidan 2 och denna ÅW utkom 13 juni 2008.

I varje fall skrivs att : motorvagnarna inte ägs av "lokstallets vänner i Katrineholm" och att Claes Nilsson fått detta besked vid styrelsemöte 29 november 2007.Troliga ägaren till X6 och X9 är alltså Claes Nilsson.

Vi får väl höra om någon person från Katrineholm dementerar eller bekräftar det hela. Kanske Claes Nilsson också vill skriva några rader.

Jag har papper på att fordonen ägs av mfSBW. Dock utfärdat efter november 2007 och undertecknat av annan än CN. Hur de sen kommit överens intern vet inte jag.

Lustigt att dena förening ska hängas ut hela tiden.....jante regerar i svedala...avundsjuka??

X6 och X9

av Patrik Alm, måndag, augusti 04, 2008, 19:55 (4363 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Lustigt att dena förening ska hängas ut hela tiden.....jante regerar i svedala...avundsjuka??

Nä, men någon form av krav på ordning och reda!

Intransporten till Norrköping och turerna kring uppställningen verkar ju så som pratet går på jobbet vara rena rama sörjan som kastar ganska långa skuggor över veterantågsbranschen... vad som sedan sägs vill jag inte försöka sortera eller föra vidare. Det är illa nog att snacket går.

Patrik

X6 och X9

av Anders Ö/NJM, måndag, augusti 04, 2008, 20:04 (4363 dagar sedan) @ Patrik Alm

Lustigt att dena förening ska hängas ut hela tiden.....jante regerar i svedala...avundsjuka??


Nä, men någon form av krav på ordning och reda!

Å vem är du då som kan ställa krav på en förening du inte är medlem i?
Jvs lokale representant? ;-)

Intransporten till Norrköping och turerna kring uppställningen verkar ju så som pratet går på jobbet vara rena rama sörjan som kastar ganska långa skuggor över veterantågsbranschen... vad som sedan sägs vill jag inte försöka sortera eller föra vidare. Det är illa nog att snacket går.

Intransporten TILL Norrköping ska det då inte vara något fel på, jag var Trafikledare då och vare sig lokföraren, BV, TGOJ-personal (som tog emot å skötte sista inväxlingen) ellera andra TU har haft några synpunkter.
Efter gny i detta forum (snart skvaller forum - slika frågor om föreningar kan skötas i annat forum, dock att just denna nämnda förening inte är medlem där än) kollade jag upp (fast det inte var mitt "bord";) om man hade tillåtelse från kommunen att stå på spåret, vilket man hade.
Så vad det går för snack i peking vore kankse intressant å få höra så man kan bemöta det, hitills verkar det då vbara vara lögner, förtal å sk-tsnack. Det å andra sidan är kanske inget bra för Norrköping.

X6 och X9

av Patrik Alm, måndag, augusti 04, 2008, 20:35 (4363 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Intransporten TILL Norrköping ska det då inte vara något fel på, jag var Trafikledare då och vare sig lokföraren, BV, TGOJ-personal (som tog emot å skötte sista inväxlingen) ellera andra TU har haft några synpunkter.

Pratet säger att det lär ha brutits en klovad växel, vilket det måste ha gjorts för att köra in där fordonen står, körts på obesiktade spår samt det saknas avtal kring uppställningen hos infrastrukturförvaltaren.

Sant eller inte kan jag inte avgöra.

Patrik

X6 och X9

av Micke Carlsson., måndag, augusti 04, 2008, 20:56 (4363 dagar sedan) @ Patrik Alm

Jag har pratat med trafikledarsidan för infran det gäller, eller närmare bestämt Veolias trafiksäkerhetshandläggare eftersom Veolia/spårvägen ju trafikleder Norrköpings industrispår.

Jag ringde denne efter att ha hört talas om vissa oegentligheter, något alla andra intresserade givetvis också kan göra. De saker du nämner som problem var kända, men det är inte något som belastar den idéella föreningsvärlden. Några bekymmer eller frågetecken ur trafiksäkerhetssynpunkt förelåg inte enligt tjänstemannen på Veolia.

Om någon "slutlig" infrastrukturförvaltare inte varit med i matchen, ja det har jag inte följt upp, det är inget min "intressesfär" berörs av. Du eller andra intresserade får väl höra med TGOJ och fordonsägaren om du/ni vill veta mer.

Om du hört några smaskiga rykten så berätta gärna om det, Anders Ö och jag svarar gärna på de delar vi känner till om saken (i de stycken NJM har haft med saken att göra).

Transporten överlämnades på godsbangården i Norrköping av NJM, så där upphör vår trafikutövning och vidare del av transporten och kännedom om densamma. Transporten övertogs där av TGOJ som drog dem vidare till den plats de nu står. Fordonsägaren hade själv arrangerat detta.

X6 och X9

av Patrik Alm, måndag, augusti 04, 2008, 21:31 (4363 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

Transporten överlämnades på godsbangården i Norrköping av NJM, så där upphör vår trafikutövning och vidare del av transporten och kännedom om densamma. Transporten övertogs där av TGOJ som drog dem vidare till den plats de nu står. Fordonsägaren hade själv arrangerat detta.

Det som rykten florerar kring rör delen som uppenbarligen inte NJM var ansvarig för som järnvägsföretag.

Då till nästa fråga var fordonsägaren/beställaren en förening eller en privatperson?

Givetvis är det inget som NJM måste svara på eftersom det är er enskilda angelägenhet och ni behöver givetvis inte redogöra för det offentligt.

Patrik

X6 och X9

av Micke Carlsson., måndag, augusti 04, 2008, 22:03 (4363 dagar sedan) @ Patrik Alm

Enligt min uppfattning (jag har inte själv haft direktkontakten med "beställaren";) så har NJM handlat på uppdrag av en förening. I bakgrunden har också en myndighet stått som ekonomisk garant.

Om någon undrar om NJM:s samröre med mfSBW i övrigt, så handlar det om att NJM ville hjälpa till att rädda X6:an. Vi var inte intresserade av att ta hand om den själva (resursbrist) men ville gärna hjälpa till en smula att rädda ett lokaltågsfordon med Stockholmshistoria. Det är väl det hela.

X6 och X9

av Anders Ö/NJM, måndag, augusti 04, 2008, 22:28 (4363 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

Enligt min uppfattning (jag har inte själv haft direktkontakten med "beställaren";) så har NJM handlat på uppdrag av en förening. I bakgrunden har också en myndighet stått som ekonomisk garant.

Helt korrekt, beställaren är mfSBW.

Om någon undrar om NJM:s samröre med mfSBW i övrigt, så handlar det om att NJM ville hjälpa till att rädda X6:an. Vi var inte intresserade av att ta hand om den själva (resursbrist) men ville gärna hjälpa till en smula att rädda ett lokaltågsfordon med Stockholmshistoria. Det är väl det hela.


Jupp, det är varför vi ställde upp. Lokaltågsfordon (som ju X6an är) är liasom vår nisch (X9an följde sas med på "köpet" när transporten ändå skulle gå).

Slut från mig nu i surdegen X6/X9:-P

X6 och X9

av s svensson, måndag, augusti 04, 2008, 20:47 (4363 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Det är nog flera som är intresserade av vad som händer med X6 och X9 som tidigare stod uppställda utmed Bohusbanan.
På Din Anders fråga så skrev jag av vad som stod i ÅW. I och för sig kanske jag hade betänkligheter att skriva och hänvisa vad som stod i ÅW. Men trots allt måste man väl tro något om vad där stod.

Sedan så kan det hela vara fel och då är det mycket lätt att skriva in det korrekta. Detta är fördelen med ett datamedium.

Men Du Anders väljer då att skriva om föreningar som är missförstådda. Och annat.
Varför då? Sedan undrar jag om Du uttalar Dig som privatperson eller uttalar Du dig för NJM också.
Så åter till X6 och X9----- Vad är det då som är korrekt?

X6 och X9

av Micke Carlsson., måndag, augusti 04, 2008, 21:28 (4363 dagar sedan) @ s svensson

Vad är korrekt? Ställ en fråga så ska du få svar - jag vet inte vilken information du har som du tycker är tvetydig.

I sammandrag: mfSBW ber NJM om hjälp att flytta X6 och X9 till Norrköping.
Det görs upp om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda, och därefter går transporten iväg (inte på första försöket dock, eftersom förutsättningarna inte var rätt i början). Den ankommer till Norrköping där den lämnas över för sista etappen som mfSWB arrangera på annat sätt än med NJM.


Ett antal personer från olika föreningar har deltagit i upptakten och transporten, men på NJM:s ansvar som järnvägsföretag. De har alltså då agerat som "inlånad personal" och har hållit förbindelse med NJM. Jag har också hört alla möjliga historier i andra-tredje hand, men särskilt mycket av detta är inte bekräftat i förstahandsinformationen som denna "inlånade personal" lämnat till NJM. Så om du hört något vi inte hört vore det intressant att få ta del.

mfSBW skulle överlämna intygat löpdugliga fordon till NJM. NJM hade genom avtal specat bl a vilka intyg och åtgärder som krävdes. När detta inträffade så avgick transporten. Det är sant att den föregicks av tekniska problem (försök 1) och personalbrist pga sjukdom (försök 2), men om det är det dina frågor gäller, kan jag bara säga att då gick det ju följdaktligen ingen transport heller och vad finns det då kvar att uppröras över..?

Jag är gärna med i denna diskussion (som jag trodde var avklarad redan) en gång till, men konkreta frågor tack. Jag har ingen aning om vad du/ni hört för rappakalja.

X6 och X9

av Anders Ö/NJM, måndag, augusti 04, 2008, 22:25 (4363 dagar sedan) @ s svensson

Det är nog flera som är intresserade av vad som händer med X6 och X9 som tidigare stod uppställda utmed Bohusbanan.
På Din Anders fråga så skrev jag av vad som stod i ÅW. I och för sig kanske jag hade betänkligheter att skriva och hänvisa vad som stod i ÅW. Men trots allt måste man väl tro något om vad där stod.

Sedan så kan det hela vara fel och då är det mycket lätt att skriva in det korrekta. Detta är fördelen med ett datamedium.

Men Du Anders väljer då att skriva om föreningar som är missförstådda. Och annat.
Varför då? Sedan undrar jag om Du uttalar Dig som privatperson eller uttalar Du dig för NJM också.
Så åter till X6 och X9----- Vad är det då som är korrekt?


Dina frågor verkar ju ärligt menade...som jag skrivit tidigare så har trådar kring ämnet X6/X9 å mf SBW till stor del mer handlat om smutskastning.
Då tar jag tillbaka mina antydningar om "skitprat" ;o))

ÅW är ju känd för att innehålla fakta men jag har inte den, men visst borde man kunna lita på det. Jag tror att det var så att Nilsosson var den som upphandlade fordonen men numera ägs de (som jag nämt ovan) enligt papper av mfSBW.
Fordonen står kvar i Norrköping enligt uppgift från Norr. (till Öster, vitsigt va :-D )
Oxelösund vet jag inget om, ja inte mer än att stallet å stationen var utannonserad för nått år sen.

Jag uttalar mig som TC NJM i detta fall då frågan handlar om X6/X9 då vi (NJM) stod för transporten. Annars anger NJM bara min föreningstillhörighet och för att kunna skilja de båda Anders Ö åt ;o)

RSS-feed av trådar
powered by my little forum