KURJ (Byggnad)

av m.sundström @, tisdag, augusti 05, 2008, 20:51 (5077 dagar sedan)

På min i vintras påbörjade vandring från Falun till Köping på nedlagda och längs i drift varande järnvägar klämde jag idag sträckan Karmansbo - Guttsta.
Vandringen var som vanligt avkopplande men två orosmoment tillkom:

1) Man har rivit en järnvägsbyggnad, belägen någon kilometer söder om Gisslarbo mycket vackra och väl underhållna stationshus (med de brutalaste metoder - av allt att döma har man helt enkelt knuffat omkull huset och sedan kört tegelskrotet bakom ett uthus. Tegelstenarna var f ö de största jag sett. Vilken byggnad kan det ha rört sig om?

2) KURJ passerar Kolsva på en höjdsträckning öster om såväl samhälle som bruk (som ligger ännu längre ned i dalen än samhället). Med tanke på att bruket var igång - med råge - när banan byggdes frågar man sig varför den förlades så långt från en potentiell trafikalstrare. Var banans och brukets ledning okontanta? Jag vill minnas att jag någonstans läst att bruket först långt in på förra seklet fick spåranslutning. Var anslöt den till "huvudbanan"? Kan man gå den banvallen?

Olle Sundström

KURJ

av Kurt Möller, Sthlm, tisdag, augusti 05, 2008, 21:13 (5077 dagar sedan) @ m.sundström

Svar 2 - sista delen:

Ansl. i Guttsta, ca 10 km N om Köpings stn. Bruksbanan + linjen Kp-Gu var de delar som trafikerades längst.

KURJ

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, tisdag, augusti 05, 2008, 21:32 (5077 dagar sedan) @ Kurt Möller

Svar fråga 1:

Det är f.d. boställshuset i Gisslarbo som revs den 16 juni i år. Det hade länge varit i dåligt skick, allt enligt KUJmf ordf.

/Jöran

--
www.banvakt.se

KURJ

av Anders Nordebring @, onsdag, augusti 06, 2008, 11:17 (5077 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Huset var som sagt i dåligt skick, särskilt efter att en del av takplåten blåst av och regnet sålunda gjort sitt till. Bild på huset före rivningen och på rivningsmassorna innan de kördes undan bakom uthuset kommer f.ö. i nästa nummer av Uttersbergar'n.

Kolsvapatronen Lars Lindberg var KUJ:s förste VD och relationerna mellan bruket och järnvägen säkerligen goda. Knappt tio år efter banans öppnande förenklades också transporterna mellan bruket och stationen genom att en rutschbana byggdes. När 1093-linjen till bruket byggdes 1938 (trettio år innan den strax före linjen Riddarhyttan - Krampen lades ned) anslöt den som sagt i Guttsta, där särskilt mycket numera inte kan ses av bangården. Huvudlinjens backe ned från Kolsva är norr om vägkorsningen tydlig och banvallen kan också anas i gräsmattan invid Guttstas (tyvärr rätt kraftigt om- och tillbyggda) banvaktsstuga, men banvallen mot bruket är bortplöjd och dyker först upp på ett kort stycke i utkanten av Kolsva, varifrån banan sedan fortsatte längs en väg till bruket.

KURJ

av m.sundström @, onsdag, augusti 06, 2008, 21:41 (5076 dagar sedan) @ Anders Nordebring

Tack för intressanta upplysningar!
Då gäller det bara att få tid att gå Kolsva Bruk - Guttsta - Köping, se'n är detta äventyr över!
Finns något kul att se på den sträckan?
Olle S

KURJ

av Anders Nordebring @, onsdag, augusti 06, 2008, 22:59 (5076 dagar sedan) @ m.sundström

Tack för intressanta upplysningar!
Då gäller det bara att få tid att gå Kolsva Bruk - Guttsta - Köping, se'n är detta äventyr över!
Finns något kul att se på den sträckan?
Olle S


De största sevärdheterna längs sträckan Kolsva järnverk - Guttsta - Köping finns i Torp, Åsby och Köping. På den förstnämnda platsen, där 600-banan från Kolsva fältspatsgruva anslöt, kan en gjuten pelare med en tralla ovanpå fortfarande beses. Detta är den sista resten av den brygga på vilken 600-vagnarna spelades upp för att tippas i KURJ-vagnar genom att en och en ställas på nyssnämnda tralla och skjutas ut mot de senare. Strax sydväst om Torp gick fältspatsbanan över Hedströmmen på en bro, vars västra brofäste fortfarande finns kvar. I Åsby kan boställshuset ses inne på träfirmans område.

I Köping finns ett och annat att se. Bl.a. är delar av vändskivekransen - hur stora delar beror på årstiden! - synliga på platsen för lokstationen (strax norr om KUJmf:s nuvarande lokstall, där ett besök säkert kan ordnas). De små treskensresterna inom nuvarande Mälarhamnars område i Köping är tyvärr inhägnade och därför normalt oåtkomliga. Trevlig promenad och mycket nöje!

KURJ

av m.sundström @, torsdag, augusti 07, 2008, 18:47 (5075 dagar sedan) @ Anders Nordebring

Tack för tipsen!
Då är det väl bara att be Mündigheten om permission och sticka ut!
Olle S

powered by my little forum