Restaurangvagn(ar) på fd BKB (Fordon: vagnar)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Saturday, September 15, 2012, 20:48 (3793 dagar sedan)

Jag är lycklig innehavare av en av Svenska Turistföreningen i februari 1925 utgiven Atlas över Sverige. Denna atlas innehåller mängder av bra kartor och register över orter m.m. Givetvis finns alla då befintliga järnvägslinjer utritade. På en utvikningskarta över "Sveriges kommunikationer, turistorter och hotell" markeras bland annat särskilt de järnvägslinjer som har tåg med sovvagn och de som har tåg med restaurangvagn (samt bådadera). Det är allmänt bekant att det i sydliga Sverige gick tåg med restaurangvagn på dåvarande ÖSJ Eslöv - Kristianstad (via Hörby) och dåvarande HHJ Helsingborg - Hässleholm men på denna karta markeras även BKB-sträckan Kristianstad - Karlskrona som en linje med restaurangvagn. Vet någon av forumets läsare vilken eller vilka vagnar som användes som restaurangvagn(ar) på f.d. BKB? Tidtabell för tågen i vilka restaurangvagn medfördes?

Restaurangvagn(ar) på fd BKB

av Gunnar Olson, Saturday, September 15, 2012, 21:32 (3793 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Jag är lycklig innehavare av en av Svenska Turistföreningen i februari 1925 utgiven Atlas över Sverige. Denna atlas innehåller mängder av bra kartor och register över orter m.m. Givetvis finns alla då befintliga järnvägslinjer utritade. På en utvikningskarta över "Sveriges kommunikationer, turistorter och hotell" markeras bland annat särskilt de järnvägslinjer som har tåg med sovvagn och de som har tåg med restaurangvagn (samt bådadera). Det är allmänt bekant att det i sydliga Sverige gick tåg med restaurangvagn på dåvarande ÖSJ Eslöv - Kristianstad (via Hörby) och dåvarande HHJ Helsingborg - Hässleholm men på denna karta markeras även BKB-sträckan Kristianstad - Karlskrona som en linje med restaurangvagn. Vet någon av forumets läsare vilken eller vilka vagnar som användes som restaurangvagn(ar) på f.d. BKB? Tidtabell för tågen i vilka restaurangvagn medfördes?

Tidtabell 1930

Konstigt nog var det inte snälltågen som hade restaurangvagn.

Restaurangvagn(ar) på fd BKB

av Thomas Tell, Vallentuna, Saturday, September 15, 2012, 21:57 (3793 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Anders Jansson har skrivit både i Spår och en egen skrift om resturantvagnarna i Sverige. Där behandlas även BKBs vagn.
Det var SCJ 21 som 1906 byggdes om till BKB BCo 17 märkt RESTAURANT. Vagnen gick i trafik till vintertidtabellen 1930.
/tell

Restaurangvagn(ar) på fd BKB

av Kurt G Möller, Saturday, September 15, 2012, 22:34 (3793 dagar sedan) @ Thomas Tell

Vill minnas att även Yngve H. skrivit om saken i ÖSJ-bladet - rätt??