Köping- Hult- reglementet, nr 3: kap. 2, §§ 20-22 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson/TC, tisdag, december 18, 2007, 15:43 (4545 dagar sedan)

Järnvägshistoriskt Forum

Inlägg av: Ulf Pålsson 09. Dec 2007 20:10:41:

Vi fortsätter ur kapitel 2, Om signaler och signalering:

= = =
b.) Signaler wid föreningen med bibanor

20. Wid föreningspunkten skall Stopp-signalen alltid rigtas mot bibanan, och intet lokomotiv får passera från bibanan in på hufwudbanan förr, än signalen Allt wäl wisas.

21. Waktaren får icke wisa Allt wäl-signalen mot ett Tåg till eller från bibanan, förr än han är säker, att hufwudbanan är fri, och intet Tåg på densamma i annalkande, samt att Stopp-signaler äro uppsatta på hufwudbanan för att hejda hwarje derpå annalkande tåg; och på samma sätt får han icke wisa Allt wäl-signalen åt ett tåg på hufwudbanan förr, än han är säker, att Stopp-signaler äro utsatta för att hejda något annat tåg, som nalkas från eller till bibanan.

22. Lokomotiv-Förare skall, då han närmar sig föreningspunkten, stänga utaf ångan på 1200 fots afstånd, för att derigenom wara i stånd att kunna stoppa Tåget, innan det uppnår föreningspunkten, hwilken signal der än må wara utsatt.

= = =
Junction and Branch signals

20. At the Junction, the Branch Line Signals must always show the Stop Signals towards the Branch Line, and no engine can pass from the Branch to the Main Line Without the All Right Signal being shown.

21. The Signal-man must not show the All Right signal to a train proceeding from the Branch Line, unless he is certain that the Main Line is clear, and no train approaching, and also that the Stop Signals are shown to stop any train approaching on the Main Line, and in like manner he must not show the All Right Signal to a Train upon the Main Line, unless he is certain that the Stop Signals are shown, so as to stop any train passing from or to the Branch Line.

22. Enginemen, on approaching the Junction, must shut off their steam at 400 Yards distance, and have their train under such control, as will enable them to stop before reaching the Junction, whatever Signal may be shown.

= = =

Fundering: Vad menas egentligen med föreningen med bibanor, vad är huvudbanan och vad är bibanan? KHJ hade bara en ordentlig förenings-/förgreningspunkt, närmligen den vid Dylta (senare: Ervalla) med Nora-Ervalla järnväg, men den uppstod först i augusti 1857 då Dylta-Arboga öppnades, ett drygt år efter Örebro-Dylta-Nora.

Eller ansågs varje tågspårsskiljande växel (dagens term) i huvudspåret som ’förening med bibana’? Sådana bör ha funnits på flera stationer. KHJ-reglementet innehåller inga bestämmelser om särskild signalering för att tillåta ett tågs infart till en station.

I nästa inlägg börjar vi på avdelning c). Föreskrifter för signaleringen i kapitel 2.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum