När började huvudsignal i stopp gälla även växlingsrörelser? (Signaler/säkerhet)

av Anders_W, Monday, April 29, 2013, 09:25 (3560 dagar sedan)

När man studerar historiska sidor om svenska järnvägar framgår att åtminstone fram till 1910-talet gällede huvudsignal i "stopp" endast för tågrörelser, ej för växling.

Men när upphörde detta?

1994 började huvudsignal i stopp gälla även växlingsrörelser

av Ulf Pålsson, Stockholm, Monday, April 29, 2013, 09:39 (3560 dagar sedan) @ Anders_W

När man studerar historiska sidor om svenska järnvägar framgår att åtminstone fram till 1910-talet gällede huvudsignal i "stopp" endast för tågrörelser, ej för växling.

Men när upphörde detta?

Den 12 juni 1994 började "stopp" från en huvudljussignal att gälla även för växling. Ändringen gjordes i ändringstryck 13 till säo, vilket var en omtryckt och i praktiken helt ny utgåva.
/up

1994 började huvudsignal i stopp gälla även växlingsrörelser

av Anders_W, Monday, April 29, 2013, 09:48 (3560 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Så sent? Hade man någon övergångsbestämmelse i linjeböckerna innan dess? Många stationer saknar ju än idag dvärgsignaler.

1994 började huvudsignal i stopp gälla även växlingsrörelser

av Ulf Pålsson, Stockholm, Monday, April 29, 2013, 10:20 (3560 dagar sedan) @ Anders_W

Så sent? Hade man någon övergångsbestämmelse i linjeböckerna innan dess? Många stationer saknar ju än idag dvärgsignaler.

Att "stopp" i huvudljussignal inte gällde för växling innebar inte att det var fritt fram att syssla med växling.

På fjärrmanövrerade stationer (nu: fjärrbevakade driftplatser) krävdes tillstånd till växling. Tillståndet gällde hela stationen, med undantag för de fall där det fanns skyddsväxlar som hindrade växlingen att komma ut i en tågväg.

På bevakade stationer med tkl (nu: lokalbevakade driftplatser) skulle växling vara avslutad 10 min före tågs ankomst eller avgång, med mindre att tkl hade gett särskilt tillstånd. Det ingick i tågvägsinspektionen att se till att växling inte pågick eller kunde börja, och i förekommande fall aktivt förbjuda växling som pågick.

De som argumenterade för 1994 års ändring (jag var en av dem) hade tänkt sig att man skulle sätta upp s.k. medgivandesignaler på alla de stationer där växling förekom mer än undantagsvis. En medgivandesignal skulle (som en norsk høyt skiftesignal) finnas i varje stationsände och vara tänd när växling var tillåten, och på så sätt upphäva stoppbeskedet för växling. Det är ju en paradox att man lägger ner miljontals kronor på att se till att "kör" inte ska kunna visas förrän man är 100,00000 % säker på att allt står rätt till, men att det sedan räcker med att telefonsamtal (som ganska lätt kan missförstås) för att regelbundet passera "stopp" med växling.

Av medgivandesignalen blev det dock inget, och det har lett till att dagens regler för växling på driftplats utan dvärgsignaler inte skiljer sig särskilt mycket från dem som före 1994 gällde på fjärrmanövrerade stationer.

I JTF infördes 2009 möjligheten att använda medgivandedvärgsignaler som normalt är släckta och bara lyser när "stopp" från huvudljussignalen ska upphävas med t.ex. 'snett höger' från dvärgsignalen. Den idén är ju något som liknar 1990-talets idé som medgivandsignal, med den skillnaden att varje huvudljussignal måste ha sin egen medgivandedvärgsignal. Men, vi väntar fortfarande på den första användningen av en sådan medgivandedvärsignal...
/up

1994 började huvudsignal i stopp gälla även växlingsrörelser

av Gunnar Lilienberg ⌂, Kristianstad, Monday, April 29, 2013, 13:10 (3560 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

(...)
I JTF infördes 2009 möjligheten att använda medgivandedvärgsignaler som normalt är släckta och bara lyser när "stopp" från huvudljussignalen ska upphävas med t.ex. 'snett höger' från dvärgsignalen. Den idén är ju något som liknar 1990-talets idé som medgivandsignal, med den skillnaden att varje huvudljussignal måste ha sin egen medgivandedvärgsignal. Men, vi väntar fortfarande på den första användningen av en sådan medgivandedvärsignal...
/up

Jag har ett minne från Åstorp (på 80-talet) där jag såg en huvudljussignal inne på stationen som visade stopp medan den dvärgsignal som satt under huvudljussignalen visade "lodrätt". Jag har för mig att loket som drog det inkommande tåget kopplades loss och gjorde rundgång och därför passerade förbi denna signal.

Är detta en signalbildskombination som inte förekommer längre med andra ord? Loket som ska göra rundgång behöver alltså grönt ljus i huvudljussignalen numera?

1994 började huvudsignal i stopp gälla även växlingsrörelser

av Krister P, Växjö, Monday, April 29, 2013, 13:46 (3560 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

(...)
I JTF infördes 2009 möjligheten att använda medgivandedvärgsignaler som normalt är släckta och bara lyser när "stopp" från huvudljussignalen ska upphävas med t.ex. 'snett höger' från dvärgsignalen. Den idén är ju något som liknar 1990-talets idé som medgivandsignal, med den skillnaden att varje huvudljussignal måste ha sin egen medgivandedvärgsignal. Men, vi väntar fortfarande på den första användningen av en sådan medgivandedvärsignal...
/up


Jag har ett minne från Åstorp (på 80-talet) där jag såg en huvudljussignal inne på stationen som visade stopp medan den dvärgsignal som satt under huvudljussignalen visade "lodrätt". Jag har för mig att loket som drog det inkommande tåget kopplades loss och gjorde rundgång och därför passerade förbi denna signal.

Är detta en signalbildskombination som inte förekommer längre med andra ord? Loket som ska göra rundgång behöver alltså grönt ljus i huvudljussignalen numera?

Nej.
Stopp i huvudsignal gäller endast för växling när det INTE finns någon dvärgsignal.
I själva verket är det tvärtom.
Om du har lodrätt i dvärgsignalen OCH kör i huvudsignalen får du inte passera signalen vid växling.
Detta anses inte vara en riktig kombination vid växling och skall inte användas.
Men det gör det iallafall ibland...
Men då måste man ha tillstånd av Tkl att få passera signalen.

1994 började huvudsignal i stopp gälla även växlingsrörelser

av Ulf Pålsson, Stockholm, Monday, April 29, 2013, 14:37 (3560 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Jag har ett minne från Åstorp (på 80-talet) där jag såg en huvudljussignal inne på stationen som visade stopp medan den dvärgsignal som satt under huvudljussignalen visade "lodrätt". Jag har för mig att loket som drog det inkommande tåget kopplades loss och gjorde rundgång och därför passerade förbi denna signal.

Är detta en signalbildskombination som inte förekommer längre med andra ord? Loket som ska göra rundgång behöver alltså grönt ljus i huvudljussignalen numera?

Jo, kombinationen förekommer i högsta grad fortfarande. Nej, loket som ska göra rundgång ska inte ha grönt sken i huvudljussignalen.

Om det finns dvärgsignal, fungerar det i praktiken på samma sätt som före 1994. Det är dock en formell skillnad: Före 1994 gällde bara dvärgsignalen för växling, inte huvudljussignalen. Sedan 1994 gäller visserligen - som huvudprincip - "stopp" i huvudljussignalen också för växling, men detta stoppbesked upphävs för växling genom att en tillhörande dvärgsignal (från 2009: medgivandedvärgsignal) visar "rörelse tillåten" i någon form, alltså någon av signalbilderna 'lodrätt', 'snett vänster' eller 'snett höger'. Ett annat (men sällsynt) sätt att upphäva huvudljussignalens stoppbesked för växling är att förse huvudljussignalen med en medgivandetavla, som är stor som en märkskylt, svart och kvadratisk och är försedd med två vita cirklar ordnade som 'snett höger'. Saknas både medgivandedvärgsignal och medgivandetavla, måste växlingen ha ett särskilt muntligt medgivande av tågklareraren för att att passera huvudljussignal i "stopp".

"Kör" i någon form i en huvudsignal (alltså huvudljussignal eller huvuddvärgsignal), det får passeras av växling bara om detta antingen är bestämt på förhand (uppgift i linjeboken) eller är överenskommet i varje enskilt fall med tågklareraren.
/up