Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1937 del 1 (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell, Vallentuna, Tuesday, September 10, 2013, 01:58 (3744 dagar sedan)

Invändig målning av 3-klass vagnar
(4/2 37)

Vid målning av person-, post-, fång- och resgodsvagnar gäller, utöver vad som föreskrives i 111:1 E, F och H följande bestämmelser.
Undantag göres för de vagnar litt Ao1c och Bo4, som invändigt målas i röda och svarta färger

Alla ytor som ej äro polerade, fernissade eller klädda med tyg, pegamoid eller dylikt, skola målas med blank yta utan ådring, varvid följande färger skola komma till användning vid sista strykningen:

1. Rödbrun färg
2. Beige »
3. Benvit »
4. Helvit »
5. Teakfärg
6. Mahognyfärg
7. Mörkbrun färg
8. Grå »
9. Svart »

1) Med rödbrun färg, ton = ripolin nr 96, målas förutom utvändigt å stålvagnar samt plåt- och furuklädda vagnar:
a) plattformsbarriärer med sina luckor, såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart);
b) plattformsgrindar av plåt såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart) ;
c) plattformskonsoler;
d) undersida av plattformstak jämte taksarg (den sistnämnda även å yttersida upp till takduken);
e) kåpa över handbromsskruv å vagn med inbyggda plattformar;
f) plattjärnslist, som vid takkanten fasthåller takduken;
g) nödhandtag under fönster;
h) dörrkanter och dörrfasar för sido- och gaveldörrar.

2) Med beige färg målas:
a) väggar i 1-, 2- och 3-klass korridorer och vestibuler (i vestibuler jämväl taken), i sjukkupéer, i 3-klass kupéer och resandeavdelningar, i restaurantvagnars korridorer, i postkupéer, i konduktörskupéer och i fångvagnars vaktkupéer;
b) samtliga innerdörrar (utom toaletter), å skjutörrar jämväl plattjärnslisten i framkanten;
c) bräderna å 3-klass soffor av äldre typ;
d) synliga tryckluft- och vattenpåfyllningsrör, vattenbehållare, kåpor över nödbromsventiler, plåtskydd över elektriska värmekablar, bårsängskrokar samt täckbrickor över infällda bultskallar och muttrar.
Anm. För att göra de under c) upptagna sofforna mindre ömtåliga »kammas» i teakfärgen ovanpå den beiga färgen, varefter bräderna fernissas.

3) Med benvit färg målas:
tak i samtliga korridorer, kupéer, salonger och resandeavdelningar, i sjukkupéer, i konduktörskupéer samt i fångvagnars vaktkupéer.

4) Med helvit färg målas:
a) väggar och tak jämte dörr samt värmekåpor och beslag av järn i toaletter (sockellisterna målas gråa);
b) väggar och tak samt inredning i restaurantvagnarnas ekonomiavdelning;
c) tak i postavdelningar.

5) Med teakfärg, ton = ripolin nr 15, målas å teakklädda vagnar:
a) plattformsbarriärer med sina luckor, såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart);
b) plattformsgrindar av plåt såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart) ;
c) plattformskonsoler;
d) undersida av plattformstak jämte taksarg (den sistnämnda även å yttersida upp till takduken);
e) kåpa över handbromsskruv å vagn med inbyggda plattformar;
f) plattjärnslist, som vid takkanten fasthåller takduken;
g) nödhandtag under fönster;
h) dörrkanter och dörrfasar för sido- och gaveldörrar;
i) fönsterbleck;
j) plattjärnslister under fönster
k) skev- och plattjärnslister å dörrar och kring dörröppningar;
samt dessutom å samtliga vagnar:

l) fönsterbågar utvändigt, därest bågarna ej äro i så gott skick, att de kunna enbart fernissas;
m) mässingsskena nedtill å fernissade fönsterbågar.
Vidare i vagnar med inredningsdetaljer av teak (eller ek):
n) sido- och gaveldörrar jämte foder i 1-, 2- och 3-klass vagnar, i restaurantvagnar, i postkupéer, i konduktörskupéer samt fångvagnar.
(I vagnar med inredningsdetaljer av ek betsa dessa lämpligen i teakfärg).

6) Med mahognyfärg målas i vagnar med inredningsdetaljer av mahogny:
Sido- och gaveldörrar i 1-, 2- och 3-klass vagnar.

7) Med mörkbrun färg målas överallt utom i toaletter, resgodsavdelningar och fångvagnars cellavdelning:
a)alla beslag och delar av järn med undantag förde under avd. 2 d) uppräknade detaljerna;
b) ångvärmelådor å golv (för D-element), kåpor med lock vid väggar (för 8-element), kåpor över vaporrör i korridorer och vestibuler samt under kupéfönster etc., kåpor över elektriska kaminer;
c) fristående elektriska kaminer (skyltarna få ej övermålas) samt vaporrör;
d) stommar till 3-klass stålrörssoffor samt till äldre 3-klass soffor; e) sovvagnsstegar samt kulisser och övriga soffbeslag av järn;
f) beslag till infällda och utanpå vägg sittande fällsitsar;
g) konsoler, ståndare, rundjärn och beslag till resgodshyllor;
h) bromsratt med lager;
i) Stjärnventiler, handtag, klädhängare m. m. i vagnar med dylika detaljer av järn;
j) plattjärnslist i framkanten på polerade eller fernissade skjutdörrar.
Anm. Under c) upptagna detaljer målas med värmebeständig färg.

/tell

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1937 del 2

av Thomas Tell, Vallentuna, Tuesday, September 10, 2013, 01:59 (3744 dagar sedan) @ Thomas Tell

8) Med grå färg målas:
a) väggar och tak i resgodsvagnar och i fångvagnars cellavdelningar ävensom i resp. vagnar förekommande värmekåpor och järnbeslag, som icke äro utsatta för »handgrepp» o. d.;
b) golvtrallar i resgodsvagnar;
c) sockellister i toaletter.

9) Med svart färg målas:
Invändigt:
handtag i resgodsvagnar och i fångvagnars cellavdelning: Utvändigt:
a) tak;
b) underrede jämte korgkonsoler, fotsteg, golv till öppna plattformar samt övergångsbryggor m. m.;
c) plattformsgrindar av gallerverk, stolpar till plattformsbarrriärer ävensom överkanten å barriärer och luckor samt å grindar av plåt, kasthakar och haspar till lucka, handbromsanordning å öppen plattform, vakuumståndarrör;
d) bälgbeslag, gavelstegar och -ledstänger, gavelgrindar m. m.;
e) lykthållare;
f) kopplingsdetaljer för elektrisk värmeledning samt för dansk belysningsledning.

Allmän arbetsbeskrivning
gällande för målningens utförande:
1) grundning med linolja,
2) spackling två gånger med vanlig spackel,
3) slipstrykning med linoljefärg i ton
4) slipning med sandpapper nr 1,
5) renstrykning med linoljefärg i ton,
6) slipning med sandpapper nr 1 samt
7) strykning en gång med lackfärg i ton.
Prover å de olika tonfärgerna erhållas på begäran från maskintekniska byrån.

Mer kommer.
/tell

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1937 del 2

av sepernik, Göteborg, Tuesday, September 10, 2013, 22:22 (3743 dagar sedan) @ Thomas Tell

Mer kommer.
/tell

Ser med förväntan fram mot fortsättningen. Man slarvade inte med målningsarbetet i fångvagnarnas cellavdelning men tycktes vara noga med att ingen kulör skulle kunna glädja dem som transporterades där:-)

--
Mvh Per Niklasson

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1938 del 1

av Thomas Tell, Vallentuna, Tuesday, September 10, 2013, 23:50 (3743 dagar sedan) @ Thomas Tell

Se hur man använde Ripolins färger.

Målning av personvagnar
( ändring 27/7 38)

Vid målning av person-, post-, fång- och resgodsvagnar gäller, utöver vad som föreskrives i 111:1 F, H och L följande bestämmelser.
Undantag göres för de vagnar litt Ao1c och Bo4, som invändigt målats i röda och svarta färger, skr 7/9 31 och 2/9 32.

Alla ytor, som ej äro polerade, fernissade eller klädda med tyg, pegamoid eller dylikt, skola målas, varvid följande färger användas vid sista strykningen:

1. Rödbrun lackfärg
2. Beige »
3. Benvit »
4. Helvit »
5. Havannabrun lackfärg f.d. teakfärg
6. Mörkbrun lackfärg
7. Grå oljefärg
8. Grå lackfärg
9. Svart oljefärg
10. Svart lackfärg
11. Teaklasering
12. Mahognylasering
13. Aluminiumbronsfärg, värmebeständig.

1) Med rödbrun lackfärg, ton = ripolin nr 96, målas utvändigt å stålvagnar samt å plåt- och furuklädda vagnar:
a) vagnskorgar jämte plattformsbarriärer med luckor, såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart);
b) plattformsgrindar av plåt såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart) ;
c) plattformskonsoler;
d) undersida av plattformstak jämte taksarg (den sistnämnda även å yttersida upp till takduken);
e) kåpa över handbromsskruv å vagn med inbyggda plattformar;
f) plattjärnslist, som vid takkanten fasthåller takduken;
g) nödhandtag under fönster;
h) dörrkanter och dörrfalsar för sido- och gaveldörrar.

2) Med beige lackfärg målas:
a) väggar i 3-klass korridorer och vestibuler (i vestibuler jämväl taken), i sjukkupéer, i 3-klass kupéer och resandeavdelningar, i restaurantvagnars korridorer, i postkupéer, i konduktörskupéer och i fångvagnars vaktkupéer;
b) skåpdörrar i 3-klass avdelningar samt skjutdörrar till 3-klass kupéer;
c) bräderna å 3-klass soffor av äldre typ;
d) synliga tryckluft- och vattenpåfyllningsrör, vattenbehållare, i 3-klass korridor eller vestibul, kåpor över nödbromsventiler, plåtskydd över elektriska värmekablar, bårsängskrokar samt täckbrickor över infällda bultskallar och muttrar.
Anm. För att göra de under c) upptagna sofforna mindre ömtåliga »kammas» i teaklasyr ovanpå den beiga färgen, varefter bräderna strykas med klarlack.

3) Med benvit färg målas: tak i samtliga korridorer, kupéer, salonger och resandeavdelningar, i sjukkupéer, i konduktörskupéer, i fångvagnars vaktkupéer, samt i 1- och 2-klass vestibuler.
Anm. I vagnar, där särskild avgränsningslist (»frislist») finnes anbringad i höjd med fönstrens överkant, räknas väggdelarna ovanför denna list tillhöra taket, varför de också målas med den benvita färgen.

4) Med helvit färg målas:
a) väggar och tak jämte dörr samt värmekåpor och beslag av järn i toaletter (sockellisterna målas gråa, om golvet är belagt med gummimatta);
b) väggar och tak samt inredning i restaurantvagnarnas ekonomiavdelning;
c) tak i postavdelningar.

5) Med havannabrun lackfärg, ton = Ripolin nr 15, målas utvändigt å teakklädda vagnar:
a) plattformsbarriärer med sina luckor, såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart);
b) plattformsgrindar av plåt såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart) ;
c) plattformskonsoler;
d) undersida av plattformstak jämte taksarg (den sistnämnda även å yttersida upp till takduken);
e) kåpa över handbromsskruv å vagn med inbyggda plattformar;
f) plattjärnslist, som vid takkanten fasthåller takduken;
g) nödhandtag under fönster;
h) dörrkanter och dörrfasar för sido- och gaveldörrar;
i) fönsterbleck;
j) plattjärnslister under fönster
k) skev- och plattjärnslister å dörrar och kring dörröppningar;
samt dessutom å samtliga vagnar:
l) fönsterbågar utvändigt, därest bågarna ej äro i så gott skick, att de kunna enbart fernissas;
m) mässingsskena nedtill å fernissade fönsterbågar.

del 2 straxt
/tell

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1938 del 2

av Thomas Tell, Vallentuna, Tuesday, September 10, 2013, 23:55 (3743 dagar sedan) @ Thomas Tell

6) Med mörkbrun lackfärg målas överallt utom i toaletter, resgodsavdelningar och fångvagnars cellavdelning:
a)alla beslag och delar av järn med undantag förde under avd. 2 d) uppräknade detaljerna;
b) ångvärmelådor å golv (för D-element), kåpor med lock vid väggar (för 8-element), kåpor över vaporrör i korridorer och vestibuler samt under kupéfönster etc., kåpor över elektriska kaminer;
c) fristående elektriska kaminer (skyltarna få ej övermålas) samt vaporrör;
d) stommar till 3-klass stålrörssoffor samt till äldre 3-klass soffor;
e) sovvagnsstegar samt kulisser och övriga soffbeslag av järn;
f) beslag till infällda och utanpå vägg sittande fällsitsar;
g) konsoler, ståndare, rundjärn och beslag till resgodshyllor;
h) bromsratt med lager;
i) stjärnventiler, handtag, klädhängare m. m. i vagnar med dylika detaljer av järn;
j) plattjärnslist i framkanten på polerade eller fernissade skjutdörrar.
Anm. Under c) upptagna detaljer målas med värmebeständig färg.

7) Med grå oljefärg målas:
a) väggar och tak i resgodsvagnar och i fångvagnars cellavdelningar ävensom i resp. vagnar förekommande värmekåpor och järnbeslag, som icke äro utsatta för »handgrepp» o. d.;
b) golvtrallar i resgodsvagnar;

8) Med grå lackfärg målas:
sockellister i toaletter om golvet är belagt med gummimatta.

9) Med svart oljefärg målas utvändigt:
a) tak jämte luftsugare o. dyl.;
b) undre golvpanel samt underrede invändigt ävensom långbalkarnas utsidor (de sistnämnda strykas med klarlack efter märkningen), fotstegsbräden, golv till öppna plattformar samt övergångsbryggor m. m.

10)Med svart lackfärg målas:
a) handtag i resgodsvagnar och i fångvagnars cellavdelningar:
b) spännstag, korgkonsoler, fotstegsjärn, bufferthylsor och buffertbalkars utsidor;
c) plattformsgrindar av gallerverk, stolpar till plattformsbarrriärer, överkant å barriärer och luckor samt å grindar av plåt, kasthakar och haspar till luckor, handbromsanordning å öppen plattform, vakuumståndarrör;
d) bälgbeslag, gavelstegar och -ledstänger, gavelgrindar m. m.;
e) lykthållare;
f) kopplingsdetaljer för elektrisk värmeledning samt för dansk belysningsledning m. m.

11 och 12) Med teaklasering eller mahognylasering jämte strykning med klarlack behandlas i vagnar med inredningsdetaljer av teak resp. mahogny:
a) väggar och dörrar i 1- och 2-klass korridorer och vestibuler;
b) samtliga dörrar i 3-klass avdelningar (med undantag för skåpdörrar och skjutdörrar till kupéer).
Anm.Toalettdörrars insidor målas alltid vita, såvida de ej äro polerade eller strukna med klarlack.

13) Med aluminiumbronsfärg strykas:
skyddsplåtar, kåpor och skorstensrör vid spisar i restaurantvagnarnas kök. _________

Märkning angående till vagn
använda målnings- och
poleringspreparat anbringas å
långbalkarna i närheten av
revisionsmärkningen. Denna
märkning som göres med vit färg
och c:a 20 mm höga bokstäver,
gives formulering enligt följande
exempel:
Utv. Vebal 5377, Ferbo L 184*).
Inv. Vebal 5583, 5586, 5511, 5512**)
Polerlack Ferbo 704 Ex.
Märkningen får ej utplånas förrän vid nästa SRev.

Arbetsbeskrivning för utvändig
målning med syntetisk lackfärg å
plåtklädda vagnar och stålvagnar se 111:1 L. Arbetsbeskrivning för invändig
målning med syntetiska lackfärger
ävensom prover å de olika
tonfärgerna erhållas på begäran från
maskintekniska byrån.
*) Lacker resp färger angivas i ordningen:
vagnskorg, fönsterbågar
**) Numren angivas i ordningen: benvit,
beige, helvit, invändig klarlack

återkommer
/tell

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1941

av Thomas Tell, Vallentuna, Wednesday, September 11, 2013, 00:00 (3743 dagar sedan) @ Thomas Tell

Målning av personvagnar
( ändringar 9/12 41)

11 och 12) Med teaklasering eller mahognylasering jämte strykning med klarlack behandlas i vagnar med inredningsdetaljer av teak resp. mahogny:
a) väggar och dörrar i 1- och 2-klass korridorer och vestibuler;
b) dörrar i 3-klass-, post och resgodsavdelningar (med undantag för skåpdörrar och skjutdörrar till kupéer).
c) bräderna å 3-klass soffor av äldre typ.
Anm.Toalettdörrars insidor målas alltid vita, såvida de ej äro polerade eller strukna med klarlack.

13) Med aluminiumbronsfärg strykas:
a) skyddsplåtar, kåpor och skorstensrör vid spisar i restaurantvagnarnas kök;
b) kåpor över värmerör jämte kaminer med rökrör i sjukvagnar.

14) Med gul lackfärg målas utvändigt å postvagnar vid brevlådeöppningen ett fält 500 à 600 mm brett och sträckande sig i höjd från korgens underkant till jämnhöjd med fönstrens underkant. _________

/tell

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1942

av Thomas Tell, Vallentuna, Wednesday, September 11, 2013, 18:06 (3743 dagar sedan) @ Thomas Tell

Målning av personvagnar
( ändringar 13/11 42)

Vid målning av person-, post-,
fång- och resgodsvagnar gäller,
utöver vad som föreskrives i 111:1
F, H och L följande bestämmelser.
Alla ytor, som ej äro polerade,
fernissade eller klädda med tyg,
pegamoid eller dylikt, skola målas,
varvid följande färger användas vid
sista strykningen:

1. Rödbrun lackfärg
2. Beige »
3. Benvit »
4. Helvit »
5. Havannabrun lackfärg
6. Mörkbrun lackfärg
7. Grå oljefärg
8. Grå lackfärg
9. Svart oljefärg
10. Svart lackfärg
11. Teaklasering
12. Mahognylasering
13. Aluminiumbronsfärg, värmebeständig.
14. Gul lackfärg
15. Ljus, sjögrön lackfärg*)
16. Ljusgul lackfärg*)
*) För sjukvagnar se anm. under stycket 14)

3) Med benvit färg målas:
a) tak i samtliga korridorer, kupéer**) och salonger, i tjänstekupéer, i fångvagnars vaktkupéer samt i 1- och 2-klass vestibuler;
b) väggar och tak samt inredning i restaurangvagnarnas ekonomiavdelning;
c) väggar och tak jämte dörr samt värmekåpor, vattenbehållare, rör och beslag av järn i toaletter**) (sockellisterna målas gråa).

Anm. I vagnar, där särskild avgränsningslist (»frislist») finnes anbringad i höjd med fönstrens överkant, räknas väggdelarna ovanför denna list tillhöra taket, varför de också målas med den benvita färgen.
**) Betr. toaletter och kupéer i sjukvagnarna litt Bo10 och C10 se stycket 4) samt anm. efter stycket 14)

4) Med helvit färg målas:
a) tak i postavdelningar.
b) tak i sjukvagnarnas sjukavdelningar

14) Med gul lackfärg målas utvändigt å postvagnar vid brevlådeöppningen ett fält 500 à 600 mm brett och sträckande sig i höjd från korgens underkant till jämnhöjd med fönstrens underkant.

Anm. Betr. den invändiga målningen i sjukvagnarnas litt Bo10 och C10, sjukavdelningar, d. v. s. sjukrummet (för C10 även intilliggande kupé,
»vårdarkupén») jämte sjuktoaletten, gälla följande speciella bestämmelser:
För Bo10 nr 2074 samt C10 nr 1619, 1621-1623, 1879, 1880 och 2136-2138:
Sjukavdelningen med häri befintlig fast inredning (förbandsskåp, toalettskåp etc.) målas med lackfärg i ljus, sjögrön färgton (färg nr 15).
För C10 nr 1620, 1624-1626, 1881, 1882 och 2139-2141:
Sjukavdelningen med motsvarande fasta inredning målas med lackfärg i ljusgul
färgton (färg nr 16).
Taken i ovannämnda sjukavdelningar målas i samtliga sjukvagnar med helvit
lackfärg [jfr nr 4) a)] ävensom den i sjukrummen upphängda bårsängen med sin upphängningsanordning.

_________

/tell

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1944

av Thomas Tell, Vallentuna, Wednesday, September 11, 2013, 18:15 (3743 dagar sedan) @ Thomas Tell

Målning av personvagnar
(ändringar 16/2 44)

1. Rödbrun lackfärg
2. Beige »
3. Benvit »
4. Helvit »
5. Havannabrun lackfärg
6. Mörkbrun lackfärg
7. Ljusgrå oljefärg
8. Ljusgrå lackfärg
9. Svart oljefärg
10. Svart lackfärg
11. Teaklasering
12. Mahognylasering
13. Aluminiumbronsfärg, värmebeständig.
14. Gul lackfärg
15. Ljus, sjögrön lackfärg

6) Med mörkbrun lackfärg målas överallt utom i toaletter, ekonomiavdelningar,

10)Med svart lackfärg målas (efter erforderlig grundmålning och spackling):
a) handtag och skyddsgaller i resgodsvagnar och i fångvagnars cellavdelningar:
b) spännstag, korgkonsoler, fotstegsjärn, bufferthylsor och buffertbalkars utsidor;
c) plattformsgrindar av gallerverk, stolpar till plattformsbarrriärer, överkant å barriärer och luckor samt å grindar av plåt, kasthakar och haspar till luckor, handbromsanordning å öppen plattform, vakuumståndarrör; d) bälgbeslag, gavelstegar och -ledstänger, gavelgrindar m. m.;
e) lykthållare;
f) kopplingsdetaljer för elektrisk värmeledning samt för dansk belysningsledning m. m.;
g) anordning för cykelupphängning m. fl. beslag

11 och 12) Med teakådring eller mahognyådring jämte strykning med klarlack behandlas i vagnar med inredningsdetaljer av teak resp. mahogny:


Anteckning angående till vagn
använda målnings-, polerings- och
boningspreparat skall göras i
revisionsboken formulering enligt
följande exempel:
Utv. Syntem 6126, Ferbo 1001*).
Inv. Syntem 4709, 6125, 6124, Ferbo 1001**)
Polerlack Ferbo 1041.

/tell

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1947 del 1

av Thomas Tell, Vallentuna, Wednesday, September 11, 2013, 18:36 (3743 dagar sedan) @ Thomas Tell

Målning av personvagnar
(18/4 47)

Vid målning av person-, post-,
fång- och resgodsvagnar gäller,
utöver vad som föreskrives i 111:1
F, H och L följande bestämmelser.
Alla ytor, som ej äro polerade,
fernissade eller klädda med tyg,
pegamoid eller dylikt, skola målas,
varvid följande färger användas vid
sista strykningen:

Benvit lackfärg...... SJ standard B
Beige lackfärg...... SJ standard C
Gul lackfärg...... SJ standard E
Ljusgrå oljefärg ...... SJ standard G
Rödbrun lackfärg...... SJ standard S
Havannabrun lackfärg...... SJ standard T
Mörkbrun lackfärg...... SJ standard U
Svart oljefärg...... SJ standard V
Svart lackfärg...... SJ standard Y
Aluminiumfärg, värmebeständig...... SJ standard Z

Färglikare med SJ
standardkulörbeteckning enligt
ovan erhållas på begäran från
förrådsbyrån.

1) Med benvit lackfärg (SJ
standardkulör B) målas:
a) tak i samtliga korridorer, kupéer och salonger, i tjänstekupéer, i fångvagnarnas vaktkupéer, i vestibuler 1- och 2-klass samt i vagnar litt Co6;
b) väggar och tak samt inredning i restaurangvagnarnas ekonomiavdelning;
c) väggar och tak jämte dörr samt värmekåpor, vattenbehållare, rör och beslag av järn i toaletter;
d) sjukvagnarnas sjukavdelningar, d. v. s. sjukrummet jämte sjuktoaletten med däri befintlig fast inredning samt bårsäng med upphängningsanordning (för Co10 och C10 även intilliggande »vårdarkupé).
Anm. I vagnar, där särskild avgränsningslist (»frislist») finnes anbringad i höjd med fönstrens överkant, räknas väggdelarna ovanför denna list tillhöra taket, varför de också målas med den benvita färgen.

2) Med beige lackfärg (SJ standardkulör C) målas:
a) väggar i 3-klass korridorer och vestibuler (i vestibuler jämväl taken utom i vagnar litt Co6), i 3-klass kupéer och salonger, i restaurantvagnars korridorer, i postkupéer, i konduktörskupéer och i fångvagnars vaktkupéer;
b) skåpdörrar i 3-klass avdelningar samt skjutdörrar till 3-klass kupéer;
c) synliga tryckluft- och vattenpåfyllningsrör, vattenbehållare, i 3-klass korridor eller vestibul, kåpor över nödbromsventiler, plåtskydd över elektriska värmekablar, bårsängskrokar samt täckbrickor över infällda bultskallar och muttrar.

3) Med gul lackfärg (SJ standardkulör E) målas utvändigt å postvagnar vid brevlådeöppningen ett fält 500 à 600 mm brett och sträckande sig i höjd från korgens underkant till jämnhöjd med fönstrens underkant.

4) Med ljusgrå oljefärg målas:
a) väggar och tak i resgodsvagnar och i fångvagnars cellavdelningar ävensom i resp. vagnar förekommande värmekåpor och järnbeslag, som icke äro utsatta för »handgrepp» o. d.;
b) spjälbottnar i resgodsvagnar;

5) Med rödbrun lackfärg (SJ standardkulör S) målas utvändigt å stålvagnar samt å plåt- och furuklädda vagnar:
a) vagnskorgar jämte plattformsbarriärer med luckor, såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart);
b) plattformsgrindar av plåt såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart) ;
c) plattformskonsoler;
d) undersida av plattformstak jämte taksarg (den sistnämnda även å yttersida upp till takduken);
e) kåpa över handbromsskruv å vagn med inbyggda plattformar;
f) plattjärnslist, som vid takkanten fasthåller takduken;
g) nödhandtag under fönster;
h) dörrkanter och dörrfalsar för sido- och gaveldörrar.


6) Med havannabrun lackfärg (SJ standardkulör T) målas utvändigt å teakklädda vagnar:
a) plattformsbarriärer med sina luckor, såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart);
b) plattformsgrindar av plåt såväl ut- som invändigt (överkanten målas svart) ;
c) plattformskonsoler;
d) undersida av plattformstak jämte taksarg (den sistnämnda även å yttersida upp till takduken);
e) kåpa över handbromsskruv å vagn med inbyggda plattformar;
f) plattjärnslist, som vid takkanten fasthåller takduken;
g) dörrkanter och dörrfasar för sido- och gaveldörrar;
h) fönsterbleck;
i) plattjärnslister under fönster
j) skev- och plattjärnslister å dörrar och kring dörröppningar;
samt dessutom å samtliga vagnar:
k) lyftvinkel upptill (utvändigt) och
l) mässingsskena nedtill å fernissade fönsterbågar.

fortsättning följer
/tell

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1947 del 2

av Thomas Tell, Vallentuna, Wednesday, September 11, 2013, 18:47 (3743 dagar sedan) @ Thomas Tell

7) Med mörkbrun lackfärg målas överallt utom i toaletter, ekonomiavdelningar, resgodsavdelningar och fångvagnars cellavdelning:
a)alla beslag och delar av järn med undantag förde under avd. 2 c) uppräknade detaljerna;
b) ångvärmelådor å golv (för D-element), kåpor med lock vid väggar (för 8-element), kåpor över vaporrör i korridorer och vestibuler samt under kupéfönster etc., kåpor över elektriska kaminer;
c) fristående elektriska kaminer (skyltarna få ej övermålas) samt vaporrör;
d) stommar till 3-klass stålrörssoffor samt till äldre 3-klass soffor;
e) sovvagnsstegar samt kulisser och övriga soffbeslag av järn;
f) beslag till infällda och utanpå vägg sittande fällsitsar;
g) konsoler, ståndare, rundjärn och beslag till resgodshyllor;
h) bromsratt med lager;
i) stjärnventiler, handtag, klädhängare m. m. i vagnar med dylika detaljer av järn;
j) plattjärnslist i framkanten på polerade eller fernissade skjutdörrar.
Anm. 1. Då tillgång till lackeringsugnar finnes, skola de detaljer, som lämpa sig härför, brännlackeras med ugnstorkande lackfärg (SJ standardkulör U)
Anm. 2. Under c) upptagna detaljer målas med värmebeständig färg (SJ standardkulör U).

8) Med svart oljefärg (SJ standardkulör Y) målas utvändigt:
a) tak jämte luftsugare o. dyl. (andra strykningen med svart syntetisk lackfärg);
b) undre golvpanel samt underrede invändigt ävensom långbalkarnas utsidor (de sistnämnda strykas med klarlack efter märkningen), fotstegsbräden, golv till öppna plattformar samt övergångsbryggor m. m.

9)Med svart lackfärg (SJ standardkulör Y) målas (efter erforderlig grundmålning och spackling):
a) handtag och skyddsgaller i resgodsvagnar och i fångvagnars cellavdelningar:
b) spännstag, korgkonsoler, fotstegsjärn, bufferthylsor och buffertbalkars utsidor;
c) plattformsgrindar av gallerverk, stolpar till plattformsbarrriärer, överkant å barriärer och luckor samt å grindar av plåt, kasthakar och haspar till luckor, handbromsanordning å öppen plattform, vakuumståndarrör;
d) bälgbeslag, gavelstegar och -ledstänger, gavelgrindar m. m.;
e) lykthållare;
f) kopplingsdetaljer för elektrisk värmeledning samt för dansk belysningsledning m. m.;
g) anordning för cykelupphängning m. fl. beslag.

10) Med aluminiumbronsfärg (SJ standardkulör Z), värmebeständig, strykas:
a) skyddsplåtar, kåpor och skorstensrör vid spisar i restaurantvagnarnas kök;
b) kåpor över värmerör jämte kaminer med rökrör i sjukvagnar.

Med teakådring och mahognyådring jämte strykning med klarlack behandlas i vagnar med inredningsdetaljer av teak resp. mahogny:
a) väggar och dörrar i 1- och 2-klass korridorer och vestibuler;
b) dörrar i 3-klass-, post och resgodsavdelningar (med undantag för skåpdörrar och skjutdörrar till kupéer).
c) bräderna å 3-klass soffor av äldre typ.
Anm.Toalettdörrars insidor målas alltid benvita, såvida de ej äro polerade eller strukna med klarlack.
_________

Anteckning angående till vagn
använda målnings-, polerings- och
boningspreparat skall göras i
revisionsboken med angivande av
SJ standardkulör, fabrikat och
beteckning
enligt följande exempel:
Utv. S, Syntem 6126. Klarlack Ferbo 1001.
Inv. B, Nion 273/N 361, C, Rutax-emalj 869, U, Sonny 953.
Klarlack Ferbo 1001
Polerlack Ferbo 543.

Arbetsbeskrivning för utvändig
målning med syntetisk lackfärg å
plåtklädda vagnar och stålvagnar se
111:1 L.
Arbetsbeskrivning för invändig
målning med syntetiska lackfärger, se
allmänna tillverkningsbestämmelserna för
personvagnar med stålstomme, SJ ST
405 senaste upplagan.

Sen har jag inte mer.

Observera att vagnarnas tak här fortfarande är svarta. Jag har inte hittat något om gråmålning men av foton kan man se att under mitten av 1950-talet började tak målas ljusgrå. Fler och fler vagnar med ljusgrå tak i tågen ju senare bilden är tagen.
/tell

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1947 del 2

av Jan Frelin, Vällingby, Monday, June 26, 2017, 20:34 (2359 dagar sedan) @ Thomas Tell

Hej!

Vad var det för tygfärger på sofforna i andra och tredje klass?

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1937 del 1

av botu, Sunday, October 29, 2017, 09:17 (2234 dagar sedan) @ Thomas Tell

Vad motsvarar kulören "Ripolin 96"?

Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1937 del 1

av Thomas Tell, Vallentuna, Sunday, October 29, 2017, 09:43 (2234 dagar sedan) @ botu

Vad motsvarar kulören "Ripolin 96"?

Det är SJ 96 eller 1947 SJ standard S som är SJs vanliga rödbruna färg. Tidigare kallat Todtenkopf eller Caput Mortum som är samma namn på olika språk.
/tell