Minns ni detta lok? (Fordon: lok)

av Jonny Goude, Friday, November 01, 2013, 17:59 (3252 dagar sedan)

Stod uppställt vid Gävle bro, skrotades något år senare då det var svårt rostskadat. Bilderna är från den 5/6-06
[image]

[image]

[image]

[image]

Minns ni detta lok?

av BD, Friday, November 01, 2013, 18:23 (3252 dagar sedan) @ Jonny Goude

Stod uppställt vid Gävle bro, skrotades något år senare då det var svårt rostskadat. Bilderna är från den 5/6-06
[image]

[image]

[image]

[image]

Vid skrotningen tillvaratogs mycket, bl a hjulsatser och cylinderparti.

Minns ni detta lok?

av Lars-Olof Hansson, Friday, November 01, 2013, 21:35 (3251 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Under mina resor tillsammans med Morrgan mfl. i Sverige under det tidiga 70-talet besökte vi efter en längre Norrlandsexpedition bla. Gävle.
Vad jag då minns var att i Gävle fanns endast ett ånglok litt. K4, förvånande utrustat med strålkastare modell BJ, finns denna maskin kvar?
L-O H

Minns ni detta lok?

av Conny Sernfalk, Friday, November 01, 2013, 21:56 (3251 dagar sedan) @ Lars-Olof Hansson

Loket på bilderna är E2 1101. Skrotad 2007. Skylten har fel.

Loket i Gävle var K4 973. Ägs numer av ENJ och har varit under iordningställande i många år. Finns i Krylbo lokstall.
BJ lyktorna sates upp i samband med uppsnyggning och uppställning vid Gävle lokstation 1972-1973.

/ Conny

Minns ni detta lok?

av JSV, Friday, November 01, 2013, 22:45 (3251 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Loket på bilderna är E2 1101. Skrotad 2007. Skylten har fel.

Loket i Gävle var K4 973. Ägs numer av ENJ och har varit under iordningställande i många år. Finns i Krylbo lokstall.
BJ lyktorna sates upp i samband med uppsnyggning och uppställning vid Gävle lokstation 1972-1973.

/ Conny

"Svårt rostskadat" är nog en sanning med modifikation.

LJM blev erbjudna loket mot borttransport då SJVM inte ville bekosta detta. Det hade inte LJM heller och så blev det som det blev.
För övrigt hade loket luftvägsventiler system Wintertur. Inte helt vanligt.

Världen klarar sig utan fler E2 men just detta exemplar hade kanske varit roligt att spara av nämnda anledning.

K4 973

av HP, Saturday, November 02, 2013, 06:58 (3251 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Loket i Gävle var K4 973. Ägs numer av ENJ och har varit under iordningställande i många år. Finns i Krylbo lokstall.
BJ lyktorna sates upp i samband med uppsnyggning och uppställning vid Gävle lokstation 1972-1973.

/ Conny

Loket ägs av SJVM men är deponerat till ENJ.

Mvh Henrik R, SJVM