Krakeruds kraftstation 25 Hz och NKlJ? (Järnväg allmänt)

av BD, Sunday, November 10, 2013, 19:26 (3427 dagar sedan)

NKlJ fick i början av eldriften kraften med 25 Hz från Krakeruds kraftstation. 25 Hz var den frekvens som användes i omkringliggande bygd och industri.
Antar att kraften distribuerades som trefas.
Då uppkommer frågan, använde man de olika faserna allt efter som utefter banan och skilda åt av strömlösa sektioner eller var det ständigt samma fas som användes?

Krakeruds kraftstation 25 Hz och NKlJ?

av Dan Ingvar, Sunday, November 10, 2013, 22:23 (3427 dagar sedan) @ BD

En fri spekulation är att det var en separat enfasgenerator för järnvägsdriften.

Krakeruds kraftstation 25 Hz och NKlJ?

av Gunnar Ekeving, Monday, November 11, 2013, 19:28 (3426 dagar sedan) @ Dan Ingvar

En fri spekulation är att det var en separat enfasgenerator för järnvägsdriften.

Peter Löf hade på 1990-talet en webbsida om NKlJ elektrifiering. Där framgår att matningen de första månaderna skedde från Hagfors Järnverk - två av faserna användes. Sedan var det enfasgeneratorer i Krakeruds kraftstation som matade via en matarpunkt vid Myra. Detta om jag korrekt tolkat de sedermera dessvärre försvunna sidorna. Jag lyckas inte heller återfinna någon av dessa mycket intressanta sidor på archive.org

Ett översiktsschema över Uddeholmsbolagets kraftnät 1921 bekräftar att matningen skedde från Krakerud ("banlinjerna";)

Krakeruds kraftstation 25 Hz och NKlJ?

av Torbjorn_Forsman, Monday, November 11, 2013, 20:26 (3426 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Med tanke på hur enfastransformatorn för matning av "Banlinjerna" är ritad på schemat så kan man misstänka att det rör sig om en s k Scott-koppling för konvertering från trefas till tvåfas (90° fasskillnad) för järnvägsdriften, vardera linjen matas från en av de två faserna.

Krakeruds kraftstation 25 Hz och NKlJ?

av Gunnar Ekeving, Monday, November 11, 2013, 21:06 (3426 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Med tanke på hur enfastransformatorn för matning av "Banlinjerna" är ritad på schemat så kan man misstänka att det rör sig om en s k Scott-koppling för konvertering från trefas till tvåfas (90° fasskillnad) för järnvägsdriften, vardera linjen matas från en av de två faserna.

ja, jag blev också konfunderad av schemat, det finns heller inget som indikerar att någon av generatorerna i Krakerud skulle vara enfasgeneratorer, men dessa kanske kom till senare, och i avvaktan på det användes måhända Scott-koppling?

Peter skrev i varje fall att matningen från Krakerud skedde via två enfastransformatorer och att två enfasledningar gick från Krakerud till Myra, en för matning av banan norr om Myra och en för sträckan söder om Myra. Man hade vissa problem med spänningsfall, och förarna hade order att koppla ner om spänningen sjönk under 12 kV. Lok som gick i växlingstjänst eller stod på station skulle stå stilla tills voltmeterns visade ett värde över 12 kV

Krakeruds kraftstation 25 Hz och NKlJ?

av Torbjorn_Forsman, Tuesday, November 12, 2013, 18:34 (3425 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

En annan följdfundering är om det fanns linjebrytare i Myra. I Krakerud tycks ju den enda brytaren ha legat på trefassidan av den Scottkopplade transformatorn, så om den löste ut blev båda linjerna strömlösa.

Krakeruds kraftstation 25 Hz och NKlJ?

av Gunnar Ekeving, Tuesday, November 12, 2013, 22:39 (3425 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

En annan följdfundering är om det fanns linjebrytare i Myra. I Krakerud tycks ju den enda brytaren ha legat på trefassidan av den Scottkopplade transformatorn, så om den löste ut blev båda linjerna strömlösa.

Peter skrev "Effektbrytare för brytning vid jordfel, kortslutningar, olyckor etc fanns troligen på kraftstationen i Krakerud."

Det är ju tänkbart att man så småningom ändrat så att vardera linjen fick egen linjebrytare. Schemat som SJ elektrotekniska byrå ritade kom ju till ganaka tidigt, och troligen i samband med att SJ intresserade sig för möjligheterna att förebygga telestörningar längs NKlJ efter elektrifieringen. Tanken var alltså att erfarenheterna från NKlJ skulle komma till nytta vid SJ elektrifieringar

Krakeruds kraftstation 25 Hz och NKlJ?

av Sune Nylén, Monday, November 11, 2013, 00:12 (3427 dagar sedan) @ BD

Bra fråga. På BJ levererade Nygård ström sträckan Olskroken - Öxnered, Mellerud Öxnered -Säffle. SJ Kil, Säffle-Daglösen Grängesberg, Daglösen- Falun. Sträckorna är ungefärliga. Man brukade beräkna 4 a 5 mil åt vardera hållet för att hålla spänningen uppe. BJ stn i G erhöll ström från SJ Alingsås. till sektionen några hundra meter norr Olskroken.
På DJ, som fick strömmen från Mellerud, sjönk spänningen ner mot 11000 V i Kornsjö
varför man hade en trafo.stn där som höjde spänningen. När jag åkte förbi i somras såg jag att stationen ännu fanns kvar. I vart fall huset.
N Kl J bör ha haft fler matningspunkter.
Kanske vår elkraftkunnige vän i Morshyttan vet mer om detta.:-) Sune

Krakeruds kraftstation 25 Hz och NKlJ?

av Morshyttan, horndal, Monday, November 11, 2013, 07:13 (3427 dagar sedan) @ Sune Nylén

Kanske vår elkraftkunnige vän i Morshyttan vet mer om detta.:-) Sune

Svar kommer under dagen när jag kommer åt det äldre manuella arkivet, ty mycket före 1960 är långt ifrån tillgängligt digitalt. I alla fall inte de mindre publika alsterna dit , tyvärr dessa uppgifter tillhör :-P ;-) :-) :-D :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"