Skånska vägskydd: Kärreberga (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 24, 2013, 00:28 (3886 dagar sedan)

Vid förgreningsstationen Kärreberga fanns tre plankorsningar med bommar; räknat från Hässleholm var det Kärrarpsvägen (ca 800 meter före stationshuset), Hedendalsvägen (ca 700 meter före stationshuset) och Kärreberga östra som låg inne på bangården. En telekabelplan från 1941 visar de två sistnämnda övergångarna.

I december 1957 fotograferade tredje signalsektionen alla tre övergångarna:

[image]

Kärrarpsvägen ligger precis vid infartssignalen. Fristående vridlykta med bomsignalskärm för signalering mot banan. Det ser ut att sitta plåtskydd på fällbomsstativen, kanske för att hindra passerande fordon att kasta in lera och grus i mekanismen? Alternativt skulle det kunna vara elektriska fällbomsdriv av ovanlig konstruktion. Jag ser inga mekaniska ledningar mellan stationen och fällbomsanläggningen, så möjligen var bommarna elektrifierade?

Plankorsningen finns fortfarande kvar

[image]

Hedendalsvägen, numera slopad:

[image]

Även här en fristående vridlykta med bomsignalskärm. 1940 tycks korsningen ha kallats Kärrarp smedja. Huset som skulle kunna tänkas vara en banvaktstuga var nog något annat; enligt banvakt.se fanns visserligen en banvaktstuga Kärrarp, dock vid km 50,33 - vägövergången låg vid km 50,058, och huset på bilden ligger ju alldeles invid plankorsningen

[image]

Slutligen Kärreberga östra, som ännu finns kvar:

[image]

Fristående vridlykta med bomsignalskärm, och någon typ av skydd eller anordning av annat slag på fällbomsstativen.

[image]

Alla tre fällbomsanläggningarna sköttes redan 1940 av tågklareraren.

Redan 1939 planerade De Statliga Järnvägsbolagen att låta växlar och signaler vid Kärreberga skötas från Åstorp, ca 2,5 km bort. Det var bara en växel och tre signaler som skulle manövreras från Åstorp, så Kärreberga skulle huvudsakligen bli en förgreningspunkt. Några ytterligare växlar och sidospår skulle dock finnas kvar men endast manövreras lokalt och låsas med kontrollås. Endast en vägskyddsanläggning omnämns i Signalbolagets offert, kanske tänkte man sig som ett separat projekt ersätta de två andra med ljus- och ljudsignaler?

Det blev ingen fjärrmanövrering från Åstorp, och detta kan ha berott på ökad trafik under kriget gjorde att spåranläggningen inte kunde minskas. Den 8 juli 1955 skrev SJ tredje distrikt till Kungliga Järnvägsstyrelsen och ville, lite som i De Stagliga Järnvägsbolagens förslag, förenkla spårsystemet, "så att endast en skiljeväxel finnes mellan de båda linjerna". Dock måste av totalförsvarsskäl mötesspåret och ytterligare spår behållas, det sistnämnda även för bettrafiken. Alla tre plankorsningarna måste behållas, men de borde också manövreras från Åstorp. Ändringarna i signalsäkerhets- och vägskyddsanläggningar skulle kosta 110 tkr, den årliga besparingen beräknades till 32 tkr. Tre personer som användes i tågklarerartjänst skulle kunna sparas in. Den kommersiella trafiken var "mycket obetydlig", så stationen kunde avbemannas, godsmagasinet rivas och stationshuset säljas.

Inte heller denna fjärrmanövreringsplan genomfördes.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter huvudsakligen från tredje signalsektionens arkivhandlingar i Göteborgs landsarkiv.

Skånska vägskydd: Kärreberga

av Harald, Sunday, November 24, 2013, 10:28 (3885 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Ingen av de avbildade plankorsningarna finns kvar. Man har anslutit de tre vägarna till en nybyggd väg som korsar banan mellan de tidigare plankorsningarna Hedendalsvägen och Kärreberga östra. Den nya plankorsningen fick överta namnet Kärreberga östra. Varför "östra" kan man fundera över. Någon plankorsning på västra sidan finns inte och inte lär det bli någon heller.

Den plankorsning som numera heter Kärrarpsvägen är, som du ju själv skrev i ett tidigare inlägg, den som som tidigare hette Goentorpsvägen.

Det är banvaktsstugan man ser på bilden. Enligt den gamla ekonomiska kartan låg den vid Hedendalsvägen på sydöstra sidan av korsningen.

Tillägg: Banvaktsstugan ser f.ö. ut att finnas kvar såvida det inte är ett nybyggt hus på samma plats: http://goo.gl/maps/MWUOA

Skånska vägskydd: Kärreberga

av Mattias Månsson, Sunday, November 24, 2013, 16:07 (3885 dagar sedan) @ Harald

Ingen av de avbildade plankorsningarna finns kvar. Man har anslutit de tre vägarna till en nybyggd väg som korsar banan mellan de tidigare plankorsningarna Hedendalsvägen och Kärreberga östra. Den nya plankorsningen fick överta namnet Kärreberga östra. Varför "östra" kan man fundera över. Någon plankorsning på västra sidan finns inte och inte lär det bli någon heller.

Dagens plankorsning Kärreberga Östra ligger också precis utanför infartssignalen. Det är en lite udda lösning eftersom det inte får plats ens kortast tänkbara tåg mellan vägen och infartssignalen. Sv-spårledningens ena isol ligger vid infartssignalen. Antagligen har infarten flyttats närmare Åstorp vid ställverksbytet på 70-talet då fjärrstyrningen infördes och viss förenkling av spårsystemet torde ha skett. Under fjb-tiden har SSJ-banan endast haft spåranslutning via mötesspåret.

Den plankorsning som numera heter Kärrarpsvägen är, som du ju själv skrev i ett tidigare inlägg, den som som tidigare hette Goentorpsvägen.

Det är banvaktsstugan man ser på bilden. Enligt den gamla ekonomiska kartan låg den vid Hedendalsvägen på sydöstra sidan av korsningen.

Tillägg: Banvaktsstugan ser f.ö. ut att finnas kvar såvida det inte är ett nybyggt hus på samma plats: http://goo.gl/maps/MWUOA

Skånska vägskydd: Kärreberga - Hedendalsvägen och SSJ

av Harald, Sunday, November 24, 2013, 11:10 (3885 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Hedendalsvägen, numera slopad:

[image]

Gården i bakgrunden måste vara Hedendal som låg norr om SSJ. Om man tittar noga ser man varningsmärket för plankorsning utan bommar med tre avståndsstreck strax bortom korsningen med HHJ. Det mörka strecket nära vänster bildkant och bortom HHJ är troligen SSJ bro över ett mindre vattendrag.

Skånska vägskydd: Kärreberga än en gång

av Harald, Sunday, November 24, 2013, 11:46 (3885 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Vid förgreningsstationen Kärreberga fanns tre plankorsningar med bommar; räknat från Hässleholm var det Kärrarpsvägen (ca 800 meter före stationshuset), Hedendalsvägen (ca 700 meter före stationshuset) och Kärreberga östra som låg inne på bangården. En telekabelplan från 1941 visar de två sistnämnda övergångarna.

Det är inte Hedendalsvägen som syns på telekabelplanen utan en mindre, numera borttagen ägoväg som troligen inte hade något skydd alls. Hedendalsvägen låg längre ut.

Skånska vägskydd: Kärreberga än en gång

av Gunnar Ekeving, Monday, November 25, 2013, 01:03 (3885 dagar sedan) @ Harald

Det är inte Hedendalsvägen som syns på telekabelplanen utan en mindre, numera borttagen ägoväg som troligen inte hade något skydd alls. Hedendalsvägen låg längre ut.

Tack för korrigeringen!

...och nu hittade jag även en instruktion för Kärrebergas växel- och signalsäkerhetsanläggning. Instruktionen är från 1943, så antagligen gjordes någon ändring det året. Det fanns i varje fall ljussignaler både för infart och utfart, och i östra änden var dessa beroende av bommarna vid samtliga tre övergångar. Ja, för tåg mot Östra Ljungby omfattade beroendet förstås endast anläggning V1, Kärreberga östra.

Det fanns fem växlar som kunde läggas om centralt från vevapparaten. På ställverket satt ett kontrollampsskåp med bl a kontrollampor och strömbrytare för belysningen i bomsignaler V1, V2 och V3. Det nämns inget om röda ljussignaler mot vägarna, så kanske ombesörjde vridlyktorna fortfarande signalering både mot banan och vägen.