Skånska vägskydd: Åstorp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, måndag, november 25, 2013, 00:35 (2767 dagar sedan)

På sträckan Hässleholm - Helsingborg finns det efter vad jag kan se i linjeboken två plankorsningar i Åstorp; Kyrkogatan och Östergatan. Dessa fanns även i december 1957, när de blev fotodokumenterade. Östergatan har enligt den nu gällande linjeboken flyttat sig några meter närmare Åstorps stationshus, kanske beroende på ny och mer exakt mätning, breddad gata eller att gatan faktiskt sidoförskjutits något.

Först Kyrkogatan, som 1959 även benämndes Bvstuga n:r 568:

[image]

Jag ser ingen vridlykta, så kanske nöjde man sig med att huvudsignalerna var beroende av bommarna. I varje fall enligt tidtabellsboken del A år 1959 fanns sådant beroende. En drivanordning antagligen AVOS typ F5 skymtar

[image]

1940 tycks denna plankorsning ha kallats Björnekulla kyrkväg; kanske blev området sedan mer urbaniserat och vägen blev gata?

Och så Östergatan:

[image]

Fyra bommar, en fristående vridlykta verkar finnas på vänster sida av spåret på bilden nedan

[image]

1940 verkar denna övergång ha benämnts Slakthusvägen

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Åstorp

av Nicke nyfiken, måndag, november 25, 2013, 07:31 (2766 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Du som har linjeboken mellan Hässleholm och Helsingborg, kan du möjligen kolla upp vägskyddsanläggningarna i Tyringe, stationen väcker många barndomsminnen från somrarna 1967 och 68. Mina sommarföräldrar i Matteröd rev ett hus tvärs över gatan och jag "som vanligt" hängde på stationen om dagarna.

Skånska vägskydd: Åstorp

av Gunnar Ekeving @, måndag, november 25, 2013, 09:35 (2766 dagar sedan) @ Nicke nyfiken

Du som har linjeboken mellan Hässleholm och Helsingborg, kan du möjligen kolla upp vägskyddsanläggningarna i Tyringe, stationen väcker många barndomsminnen från somrarna 1967 och 68. Mina sommarföräldrar i Matteröd rev ett hus tvärs över gatan och jag "som vanligt" hängde på stationen om dagarna.

Tidtabellsbok del A 1959

Nu gällande linjebok hos Trafikverket

Skånska vägskydd: Åstorp

av Nicke nyfiken, måndag, november 25, 2013, 18:51 (2766 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Lantmannagatan i Ty fälldes med F5-driv från stationen, medan Torupsvägen fälldes med spak, detta var 1968 innan Fjb infördes på linjen Hässleholm-Helsingborg.

Skånska vägskydd: Åstorp

av Harald ⌂ @, Göteborg, måndag, november 25, 2013, 18:10 (2766 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Först Kyrkogatan, som 1959 även benämndes Bvstuga n:r 568:

[image]

1940 tycks denna plankorsning ha kallats Björnekulla kyrkväg; kanske blev området sedan mer urbaniserat och vägen blev gata?

Gränsen för Åstorps municipalsamhälle gick vinkelrätt mot vägen alldeles hitom korsningen. Det som ligger bortåt i bild var alltså utanför. År 1946 ombildades hela Björnekulla landskommun till Åstorps köping.

Skånska vägskydd: Åstorp

av el_vikingo @, onsdag, november 27, 2013, 00:56 (2765 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Gunnar !
Åstorp en ytterst intressant station att ev försöka bygga i modell, många spår och anslutande linjer, men tämligen kort och kompakt. Liten lokstation med skiva och stall finnes, även stenbrott och makadamverk i anslutning.
Har du möjligtvis en spårplan före ev spårsanering.
mvh, Håkan

Skånska vägskydd: Åstorp

av Gunnar Ekeving @, onsdag, november 27, 2013, 21:22 (2764 dagar sedan) @ el_vikingo

Gunnar !
Åstorp en ytterst intressant station att ev försöka bygga i modell, många spår och anslutande linjer, men tämligen kort och kompakt. Liten lokstation med skiva och stall finnes, även stenbrott och makadamverk i anslutning.
Har du möjligtvis en spårplan före ev spårsanering.
mvh, Håkan

Bangårdsskiss 1937 [Svenska Järnvägsklubbens arkiv]

Telekablar och spår, början av 1940-talet [Sveriges Järnvägsmuseum]

Skånska vägskydd: Åstorp

av mormorsgruvan @, fredag, november 29, 2013, 10:59 (2762 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Äldre spårplaner för åstorp har funnits i något nummer av ÖSJ-bladet.

powered by my little forum