Gamla vagnar i Järna. (Fordon: vagnar)

av skogshans, Saturday, September 20, 2008, 23:02 (5481 dagar sedan)

Sedan många år tillbaka står några gamla personvagnar i , som det verkar, varierande skick på ett brutet sidospår norr / väster om stationens trafikspår. Dessutom numer bakom bullerplanket.Vem kan berätta något om dem, vem som äger dem och vad de ev används till??

Gamla vagnar i Järna.

av Anders Ö/NJM, Sunday, September 21, 2008, 01:07 (5481 dagar sedan) @ skogshans

De hette iaf förr För. Godsmagasinet om jag minns rätt.
Sysslar med konsthantverk å lite hembyggdshistoria.
Bland vagnarna finns SV4 25616 utan ångpanna o tankar (sanerad) sen är där ett par gamla sjukvagnar Co20 (väl?) + en till gammal tjänstevagn.

Gamla vagnar i Järna.

av Anders C, Sollentuna, Sunday, September 21, 2008, 21:33 (5480 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Den ena sjukvagnen ska vara So10 1619 (såld dit 1991)

Gamla vagnar i Järna.

av Micke Carlsson., Sunday, September 21, 2008, 21:51 (5480 dagar sedan) @ Anders C

2 st So10, 1 st F2d rensad inuti, och så en tysktillverkad vagn av HNJ/BJ/VBHJ-sorten. Vet dock inte vilket, det sista tror jag.

Föreningen ville komma åt magasinet men misslyckades i uppsåtet. En i efterhand kul historia är när den "lånade" strömmen till ett föreningsmöte vintertid (lyse OCH värme) orsakade att säkringen bakom (andras) låsta dörrar gick mitt under mötet, och man därmed i princip beslöt att avveckla föreningen istället för att diskutera framtiden.

Föreningen disponerade också en ytterligare vagn, en NOJ K faktiskt, men man hade svårt att lösa transporten då man bara hade råd och tillgång till en vanlig bilsläpkärra. Vagnen hämtades därför i delar! Undrar vad det blev av det, jag minns inte ens längre om det gick till så eller om det stannade vid planer.

Vagnarna är idag i privat ägo och för privat bruk efter eget gottfinnande, föreningen är en intresseorganisation för vagnägarna. Några järnvägsmuseala ambitioner finns knappast, det är mer en kul grej att ha en egen järnvägsvagn istället för en kolonilott. Inget ont i det. Och vagnarna finns ju kvar.

Gamla vagnar i Järna.

av Anders Ö/NJM, Sunday, September 21, 2008, 22:34 (5480 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

Aha det visste jag inte... när vi var där med bytet så visade han ju uppmagasinet. De lär ha haft utställning i det innan vi var där.

Gamla vagnar i Järna.

av skogshans, Monday, September 22, 2008, 23:00 (5479 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Tack för alla upplysningarna. Hans Kellerstam.

Gamla vagnar i Järna.

av Hans Broman, Enhörna, Tuesday, September 23, 2008, 20:35 (5478 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

2 st So10, 1 st F2d rensad inuti, och så en tysktillverkad vagn av HNJ/BJ/VBHJ-sorten. Vet dock inte vilket, det sista tror jag.
- - -

Den tysktillverkade är väl tvåaxlig? I så fall säger mig mina minnesrester att den är tillverkad av Zypen (eller något liknande) och tillhörde L&HJ innan den kom till SJ och så småningom blev bangårdsvagn. Jag har närmare uppgifter någonstans i mina anteckningar (med betoning på "någonstans";).

Gamla vagnar i Järna.

av Micke Carlsson., Tuesday, September 23, 2008, 20:43 (5478 dagar sedan) @ Hans Broman

L&HJ låter mycket bekant!

Just den vagnen ägs/ägdes sist jag var där av en (iaf då?) rätt ung kille som hade en verkstad/butik för inramning av tavlor.