TGOJ korsning med 400 mm-bana vid Årby - signalen ur bruk då mörker råder (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, February 13, 2014, 21:28 (3155 dagar sedan)

Vid Årby tegelbruk mellan Eskilstuna och Flen fanns en lastplats. I Christer Fredriksson och Eric Henrikssons kompendium om driftplatser vid OFWJ kan man på sid 133 -134 läsa att tegelbrukets 400 mm hästbana korsade TGOJ linje med hjälp av ett löst spårspann. Samt att det fanns T-semafor som säkrade spårkorsningen, och att semaforen i varje fall 1921 hade elektrisk belysning.

Bland Väg- och Vattens arkivhandlingar i Riksarkivet hittade jag följande skrivelse från 1950:

[image]

Tegelbruket skulle sluta med mörkerkörning på sitt rallspår, därför skulle signalen vara "ur bruk då mörker råder". Ljuset i signalen skulle också tas bort. Detta måste rimligen syfta på T-semaforen; det är högst osannolikt att det fanns någon separat signal för smalspåret.

Är inte detta lite konstigt? Även om varken hästbanan eller det normalspåriga sidospåret vid lastplatsen trafikerades i mörker borde signalen vara belyst. Det kunde ju t ex tänkas att man efter växling på platsen glömt återställa lastspårsväxeln och att signalen därför även när mörkret föll visade "stopp"? Eller att sågverket glömt ta bort sitt spårspann från TGOJ-spåret (men antagligen fanns ingen förregling mellan spårspannet och ställbocken, något som dock hade varit möjligt att ordna).

Om en station är stängd och ingen trafik förekommer på banan får huvudsignaler förvisso vara släckta, men så var det ju inte vid Årsta - TGOJ-tågen slutade inte rulla bara för att solen gick ned!

TGOJ korsning med 400 mm-bana vid Årby - signalen ur bruk då mörker råder

av Urban Johansson, Friday, February 14, 2014, 22:03 (3154 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Hej!

4 ggr/dagen passerade man med lervagnarna. På morgonen gick man från tegelbruket ut till lergropen och gick tillbaka vid lunch. Efter lunch var det dags för vända nr 2 och tillbaka senare på eftermiddagen. Normalt så ringde man till Bälgviken eller Hållsta som då "spärrade" sträckan. Efter att sträckan blivit "spärrad" ställdes semaforen till stopp och rälsspannet lades i. Varken lok eller hästar har används på banan utan varje vagn skjöts fram av en man.

TGOJ korsning med 400 mm-bana vid Årby - signalen ur bruk då mörker råder

av Eric Henriksson, Friday, February 14, 2014, 22:32 (3154 dagar sedan) @ Urban Johansson

Hej!

4 ggr/dagen passerade man med lervagnarna. På morgonen gick man från tegelbruket ut till lergropen och gick tillbaka vid lunch. Efter lunch var det dags för vända nr 2 och tillbaka senare på eftermiddagen. Normalt så ringde man till Bälgviken eller Hållsta som då "spärrade" sträckan. Efter att sträckan blivit "spärrad" ställdes semaforen till stopp och rälsspannet lades i. Varken lok eller hästar har används på banan utan varje vagn skjöts fram av en man.

Det måste tilläggas dock att häst användes ibland, Har bland annat under forskandet om trafikplatser vid TGOJ träffat på en av kuskarna som körde sin häst på smalspårsbanan i slutet av 1940-talet.

Årby gård hade ju kalk, torv, tegel och såg m.m. under sitt paraply, sågverket låg i Bälgviken, Torven i skogarna mellan årby och Bälgviken, kalkugn mellan Årby o Lundby och Tegelbruket låg intill gården.

Det har inte hittats mycket ty gårdsarkivet vid P. Schollin-Borg död 1959 fick ingen ny ägare utan arkivet eldades upp i början av år 1960 av de nya ägarna till gården, dock hade de försökt skänka gårdsarkivet till olika insanser men ingen var intresserad. Har förgäves letat efter foton och annat beträffande Årby gård men som sagt det har varit klent.

/eric i ä-tuna

Tegelbruksbyggnaden
[image]
[image]

Sågverksbyggnaden i Bälgviken
[image]

TGOJ korsning med 400 mm-bana vid Årby - signalen ur bruk då mörker råder

av Gunnar Ekeving, Friday, February 14, 2014, 22:34 (3154 dagar sedan) @ Urban Johansson

Hej!

4 ggr/dagen passerade man med lervagnarna. På morgonen gick man från tegelbruket ut till lergropen och gick tillbaka vid lunch. Efter lunch var det dags för vända nr 2 och tillbaka senare på eftermiddagen. Normalt så ringde man till Bälgviken eller Hållsta som då "spärrade" sträckan. Efter att sträckan blivit "spärrad" ställdes semaforen till stopp och rälsspannet lades i. Varken lok eller hästar har används på banan utan varje vagn skjöts fram av en man.

Intressant!

Uppgiften om hästar i Erics och Christers kompendium är från 1898, så det kan ju tänkas att hästar bara användes första tiden.

TGOJ korsning med 400 mm-bana vid Årby - signalen ur bruk då mörker råder

av Christer Fredriksson, Friday, February 14, 2014, 22:45 (3154 dagar sedan) @ Urban Johansson

Att skjuta en eller flera lervagnar 2 ggr per dag ger inte mycket tegel till ett så stort tegelbruk som Årby var! Det måste oftast ha varit hästar som dragare.

TGOJ korsning med 400 mm-bana vid Årby - signalen besvärlig för hästbanan

av Gunnar Ekeving, Thursday, February 27, 2014, 22:08 (3141 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Jag hittade nu ytterligare uppgifter om korsningen:

Den 18 december 1948 skrev TGOJ till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och ville slippa villkoret att semaforen skulle ställas till "stopp" när transporter på decauvillespåret skulle passera. Detta var "till stort besvär för lertransporterna". Istället tyckte TGOJ att signalen ständigt kunde visa "kör" och ställas till "stopp" endast "när ett fordon på decauvillespåret av någon anledning ej kan avlägsnas från järnvägsspåret". Sikten är god och "endast hästanspända fordon användes vid lertransporterna" skrev TGOJ.

Lite märkligt att TGOJ hade en så generös inställning till en korsande bana. Även om det, enligt tidigare inlägg, kanske krävdes bandisposition innan smalspårets spårspann lades in och lertransporterna fick passera borde semaforen om den visade "stopp" kunna ge ett extra skydd. Om en decauvillevagn t ex spårade ur just vid korsningen är det ju inte självklart att tegelbrukets personal först och främst skulle tänka på semaforen, utan snarare att försöka få upp vagnen på spåret.

Jag har inte sett VoV svar på TGOJ begäran, men gissningsvis bifölls den inte