Multipeldrift (Fordon: lok)

av Jan Frelin @, Vällingby, söndag, december 30, 2007, 09:49 (5050 dagar sedan)

När kom första fordonen med multipelkörning i Sverige? När fick SJ multipeldrift på större bredd?

Multipeldrift

av BD @, söndag, december 30, 2007, 10:59 (5050 dagar sedan) @ Jan Frelin

Det var antagligen under den elektriska provdriften Cst Tomteboda Värtan.
Vill minnas att jag läst att två motorvagnar kunde multipelköras.
Då var det f ö en nyhet med att använda sig av manöverström i stället för att ha höga strömmar inne i manöverapparaten.

Multipeldrift

av -ch- @, söndag, december 30, 2007, 11:27 (5050 dagar sedan) @ BD

Det var antagligen under den elektriska provdriften Cst Tomteboda Värtan.
Vill minnas att jag läst att två motorvagnar kunde multipelköras.
Då var det f ö en nyhet med att använda sig av manöverström i stället för att ha höga strömmar inne i manöverapparaten.

Visst är det förunderligt att inte ASEA och NOHAB kunde enas om en gemensam standard för kontaktdon och signaler genom multippelkabeln.
Inte ens HOHAB lyckades få SJ att anta den av AAR gemensama standarden för multipeldrift av dieselok - alla som har försökt koppla en T44 mot en NOHAB som exporterats vet att dom inte drar åt samma håll!!
Lite info om multippelkoppling mellan amerikanska lok US Loco MU Control
Finns dock viljan så går det mesta att ordna; Banverkets MAK-lok kan utan problem multas med Tb och T44!

Multipeldrift

av Bertil Bengtsson @, måndag, januari 07, 2008, 10:56 (5042 dagar sedan) @ -ch-

När SJ första gången provade att multa T42 och T44 drog de åt olika håll. Anledningen var att T42 var "amerikansk" (korta huven /motorns generatorände/ var framåt) och T44 svensk (långa huven /motorhuven/ framåt. Detta åtgärdades genom att skifta fram/backledarna i kopplingsboxarna vid ändarna, det tog väl några minuter.
Jag är okunnig om My, Di3 osv men antar att de har framåt/bakåt enligt samma princip som EMD:s F-dieslar (generatoränden framåt) med den lilla ändringen att de fått en förarhytt även baktill.
Bortsett från sådant går det utmärkt att multa My, Mx, Mz, Di3, M62, T41, T42, T43, T44, T66, mm - men man måste även tänka på att vissa ledningspar kan användas för olika saker i olika lok. Jag kan inga detaljer utan "spånar" nu: en ledare som i My används för kontroll av ånggenerator kanske i en T66 används för kontroll av "handbroms till". Sådana små saker kan ställa till det. Men annars brukar alla ledare för fram/back, körlägen, kompressorkontroll osv stämma överens.
Berra

Multipeldrift

av Anders Sandgren, måndag, januari 07, 2008, 12:21 (5042 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

Tb och T44 var väl tänkta att kunna multipelkopplas med varandra. Var verkligen T43 utrustade för multipel från leverans?

Multipeldrift

av Bertil Bengtsson @, söndag, januari 13, 2008, 18:56 (5035 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Bättre sent än aldrig. Nej, märkligt nog var T43 inte försedda med multipeldosor. Det är såvitt jag vet bara TGOJ som försett T43 med sådana. Om det innebär att de även kan multipelkopplas med T44, Tb osv vet jag inte. "Teoretiskt" är det iallafall fullt möjligt, i praktiken kan det finnas hinder så som kompressorstyrning osv.
Berra

Multipeldrift

av NOR, söndag, december 30, 2007, 12:03 (5050 dagar sedan) @ Jan Frelin

Som BD tidigare nämnt så kom multiple-unit till Statsbanan 1905 i samband med försökselektrifieringen. När det blir mer almänt förekommande beror kanske lite på hur man räknar.

1914 dyker O-loken upp, bakre lokhalvan är ju här ett multipelkopplat fordon. Loken hade förvisso även "vanliga" multippeldosor på gavlarna, men sannolikt så användes dessa bara under provdriften på Riksgränsbanan.

1925 kommer Dg/Ds-loken, där de första 50 loken är multippelkörbara. Man var ju då inte riktigt säkra på hur starka loken egentligen var utan garderade sig med multippelmöjlighet. Utrustningen demonterades i början av 30-talet.

1952 kommer så Da, dessa lok var från början tänkta att kunna ombalanseras till 15 tons axeltryck (normalt max 17 ton), eftersom dragkraften då skulle bli lägre så tänkte man sig att dom måste multipplas för att få tillräckligt med dragkraft. Från början så skulle bara de första 40 loken (?) vara multipelkörbara, men detta ändrades innan leverans till att samtliga lok skulle få utrustningen.

1962 när Rb kommer till världen så blir multippelmöjligheten standard inför kommande lokgenerationer.

Så allmänt förekommande med multippelkörning (undantaget malmtågsloken) kan man nog säga kommer först på 1970-talet i samband med att Du byggs om till Du2 för att klara samma tågvikter som Rc. Dessförinnan klarades de flesta tåg med endast ett lok.

Vidare så fanns det ett helt gäng med motorvagnar, både elektriska som dieseldrivna, som är multippelkörbara.

Multipeldrift

av Anders Sandgren, måndag, januari 07, 2008, 12:17 (5042 dagar sedan) @ NOR

Var det inte så att Oa-loken kunder multipelköras så att två dubbellok kördes från en förarplats. Om det användes är mer osäkert och utrustningen demonterades senare. Ob hade inte denna möjlighet.
Od-loken hade från början multipel-koppling och var avsedda att köras med två kopplade lok i fronten och ett påskjutslok i backarna. Så blev det inte. De första elektriska snöslungorna levererades med förarplats typ Od och kunde på så sätt 'multipelköra' ett påskjutande Od, vilket dock inte lär ha använts. När multipelutrustningen togs bort på Od togs även slungornas kontroller bort och lampsignaler uppsattes istället.
Man kan undra om inte dåtidens multipelkopplingar hade en del tekniska brister som gjorde att man hellre tog bort utrustningen. D-loken hade vad jag minns luftmanövrerad omkastare och hur man löste detta i det ursprungliga multipelfallet vet jag inte. Inte heller strömavtagarens manövrering var väl elektrisk. På Du2 byggdes omkastaren om och avtagaren gjordes elmanövrerad något som även Da hade.
Även Ud hade väl multipeldosor och var nog ganska lika Da i detta avseende.
Även Hg fick multipel på senare år.

På spårvägssidan fanns det nog multipel på 30-talet, bl.a PCC hade sådant (även om det inte blev sådana i sverige förrän 1952. Jag är osäker, men hade inte Hägglundsvagnarna till Sundsvall multipelkoppling?
A23/A24 som kom på 40-talet levererades med sådant.

Multipeldrift

av Kenneth @, måndag, januari 07, 2008, 14:37 (5041 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Även Ud hade väl multipeldosor och var nog ganska lika Da i detta avseende.

Hos EuroMaint i Hagalund (som har 3 Uf i drift) testade vi multningsmöjligheten för nåt år sedan. Det gick utmärkt! :-P Radiostyrd körning då alltså... Rent otroligt bra broms blev det också... Dock kan vi inte sägas ha någon användning för den extra dragkraften, så vi nöjde oss med några timmars multad körning.

Hur stark är en ensam Uf undrar ni kanske då? Tja... Vi vet inte riktigt... Som mest har jag haft 34 personvagnar i kroken (+ våra 2 "koppelvagnar" på ca 20 ton styck), och det rörde på sig, i uppförsbacke dessutom... Om vi gör ett överslag på att vagnarna väger drygt 40 ton styck, 34 X 40 = 1360, vilket ger vagnvikten nånstans mellan 1400 och 1500 ton... Då är behovet av multad Uf tämligen obefintligt... :-D

Multipeldrift

av Anders Sandgren, måndag, januari 07, 2008, 15:58 (5041 dagar sedan) @ Kenneth

Även Ue fick väl multipelutrustning vid ombyggnaden. Som Ub hade de det inte.
Ud hade det från början och även efter ombyggnaden till Uf. Såväl Ud som Da kunde nog kopplas tre ihop.
Ett antal av Ub-loken fick redan på 60-talet däremot radiostyrning, om än en enklare varinant är Ue/Uf utrustades med.

Frågor om radiostyrning

av Olle E, söndag, januari 13, 2008, 21:18 (5035 dagar sedan) @ Anders Sandgren

...Hur säkerställs att bara avsett lok rör på sig? Är signalerna kodade eller jobbar man med olika frekvenser?
Sänder loket även ut signal för att kolla att det befinner sig inom radiostyrningens räckvidd?
Går det att fältmässigt flytta en "låda" från ett lok till ett annat?

Frågor om radiostyrning

av Kenneth @, söndag, januari 13, 2008, 22:56 (5035 dagar sedan) @ Olle E

Går det att fältmässigt flytta en "låda" från ett lok till ett annat?

Denna fråga jag kan svara enkelt på.

"Ja, åtminstone på sätt och vis." Men nu ska vi reda ut begreppen en smula... Jag pratar om Åkerströms system för radiostyrningar (bäst bilder på länken http://www.akerstroms.se/Remotus_Mercury.asp även om det inte är exakt det systemet vi använder).

Hos EuroMaint är varje sändare knuten till en viss mottagare med en fast kodning. Vi har 4 utrustningar (sändare & mottagare) till 5 lok (Uf 848, 849, 851, Z68 653 & 658) och flyttar mottagaren mellan loken varefter den behövs bäst (lok som är ur drift/väntar på service får vara utan radio). Så "fältmässigt" är det dock inte, ty mottagaren väger några kilo och sitter på Z68 ganska illa placerad. Är lite bökig att plocka upp/ner... Därför går det veckor mellan gångerna som vi flyttar runt en mottagare.

Exempelvis Green Cargo har en annan variant, där kodar man in och "kopplar" sändaren till en viss mottagare (och ett visst lok) vid varje inkodning.

Frågor om radiostyrning

av Anders Sandgren, söndag, januari 13, 2008, 23:20 (5035 dagar sedan) @ Kenneth

Däremot den utrustning som användes på Ub-loken på 70-talet torde ha varit betydligt primitivare. Jag vill minas att manöverlådan var en tämligen tung tingest med ett fåtal knappar, typ koppla upp, håll konstant, koppla ned, broms. Troligen ett analogt bärfrekvenssystem med några olika kanaler. Möjligen delvis rörbestyckat. Jag minns inte om man normalt använde mer än ett radiostyrt lok i taget (det var loket för växlingsryggen som var radiostyrt) men trolgen fanns det olika kanaler, jag har ett minne av någon typ av färgkodning. Manöverlådan kan ha varit kristallstyrd med en frekvens medan lokets mottagare kan ha haft kanalväljare. Kanske någon minns mer detaljer om denna tidiga radiostyrning bättre? Den kan ha haft viss likhet med 60-talets radiostyrningsutrustning för modellflyg, men betydligt robustare.
Vid strömavbrott eller om lådan slutade sända tog loket nödbroms efter några sekunder. Kontaktledningen på rygg-spåret slutade en bit innan spåret, från början hade den gått hela vägen vilket gav ett tragiskt resultat när man vid något tillfälle hade räknat fel på antalet vagnar. Spåret Jönköping Nässjö går parallellt men några höjdmeter nedanför ryggspåret, lyckligtvis kom det visst inget tåg där då. Denna incident skall ha hänt någon gång under början av 70-talet.

Frågor om radiostyrning

av Micke Carlsson, måndag, januari 14, 2008, 08:14 (5035 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det finns några få Theimeg kvar i drift, vad-gör-musei-åt-detta-vet-hut-huru-härmed.

Funktionerna med Åkerström är än idag U, KD, 0, KB. Uppkoppling, Konstant drag, Noll/nedkoppling, Konstant broms. Mittläge på joystick är Noll+broms till. Åsså en massa annat jidder efter behag och beställare/ägare. Täthetsprov t ex, eller växelomläggning som de visst har på sändaren hos SSAB.

Upp till 6 st anlägg kan finnas samtidigt på samma frekvens. Signalen är kodad, varje störning oavsett slag resulterar i nödstopp. (nödbroms+huvudbrytare ur/motorstopp) Sändaren talar hela tiden till mottagaren, bryts det eller störs det så nödar loket.

Frågor om radiostyrning

av Anders Sandgren, måndag, januari 14, 2008, 23:22 (5034 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Har något av de bevarade Ub-loken radiostyrning?
Under början på 70-talet hade Nässjös Ub-lok på 250-serien radiostyrning, men Ub 255 gick väl då i Stockholm, kanske. Av Nässjös Ub-lok blev de flesta Ue senare, tror jag. 252 eller 253, 254 och 256 tror jag mig minnas som radiolok från Nässjö under 1970-talets första hälft. Av dem finns inget kvar (eller finns Ue 252 kvar hos LKAB/MTAB?).

Multipeldrift

av Harald ⌂ @, Göteborg, måndag, januari 07, 2008, 14:45 (5041 dagar sedan) @ Anders Sandgren

På spårvägssidan fanns det nog multipel på 30-talet, bl.a PCC hade sådant (även om det inte blev sådana i sverige förrän 1952. Jag är osäker, men hade inte Hägglundsvagnarna till Sundsvall multipelkoppling?
A23/A24 som kom på 40-talet levererades med sådant.

På bilder av Sundsvall-Sköns boggievagnar från 1932 ser man att de har multipeldosor. Dock har jag aldrig sett någon bild där två vagnar går kopplade. Jag har utan resultat efterlyst sådana bilder eller eventuell information om att multipelkörning förekom i Spårvägssällskapet forum. Även vagn 55, som byggdes på banans egen verkstad på 40-talet, hade multipeldosor.

Detta är de första spårvagnar med multipelstyrning som jag känner till. Därmed inte sagt att det inte kan ha funnits någonstans tidigare. Till Oslo Sporveier levererades 1938-39 20 vagnar av typ B (Gullfisker) med multipelstyrning. Både Hägglunds och Strømmens var före PCC-leverantörerna med multipelstyrning. De första PCC-vagnarna med multipelstyrnng var 30 vagnar som byggdes av Pullman-Standard för Pacific Electric i Los Angeles år 1940. Senare levererades PCC-vagnar med multipelstyrning även till Boston, Cleveland, Shaker Heights, Toronto och Philadelphia. I Europa har bl.a. Den Haag, Antwerpen och Warszawa haft PCC-vagnar med multipelstyrning.

Multipeldrift !!

av Kurt Möller, söndag, december 30, 2007, 13:05 (5050 dagar sedan) @ Jan Frelin

Faktum är att SRJ åtm. påstod sej ha beställt multipeldrift på Djursholmsbanans elmotv 5 och 6. Vi har dock inte kunnat utröna om denna blev levererad eller isåfall de facto provades - det har varit märkvärdigt tyst om den saken. Teknisk Tidskrift däremot visste berätta (1898) att sådan fanns installerad; antagligen av allra enklaste slag = högspänningskabel fr kontrollern på mtv 1 till vagn 2. Eftersom strömavtagarna fungerade illa nog redan vid envagnsdrift (och elmatningen var svag), kan man ju anta att systemet testades - och att man snabbt brände av tråden e d, varefter det togs bort...

Jag beskriver DjB-elsystemet lite grann i RB 100 År, sid 65-70; säkert finns det betydligt mera att berätta.

Multipeldrift

av Överkörmästaren, måndag, januari 07, 2008, 22:11 (5041 dagar sedan) @ Jan Frelin

Saltsjöbanans motorvagnar från 1913 och framåt var väl multipelkörbara redan från början? Åtminstone började man väldigt tidigt att köra med manövervagnar.

Saltsjöbanan får nog sägas vara den första applikationen i Sverige av fungerande kontinuerlig trafikproduktion med multipeldrift!

Multipeldrift

av Kurt Möller, måndag, januari 07, 2008, 23:02 (5041 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Nu blir det intressant, detta!

Kan man ö h t tala om "multipeldrift" då det bara är ETT fordon som drar?

Oavsett styrsystemet!!?? Och dettas placering / utbredning...

Multipeldrift

av Överkörmästaren, måndag, januari 07, 2008, 23:35 (5041 dagar sedan) @ Kurt Möller

Nu blir det intressant, detta!

Kan man ö h t tala om "multipeldrift" då det bara är ETT fordon som drar?

Oavsett styrsystemet!!?? Och dettas placering / utbredning...

Jag anser att man kan tala om multipeldrift i alla de fall reglerutrustningen i princip (alltså bortsett från praktiska begränsningar i form av manöverströmssäkringarnas dimensionering, spänningsfall i ledningar och kopplingsdosor m m) tillåter att obegränsat antal fordon av samma slag multipelkopplas, även om det i något fall bara är ett dragfordon i tåget (med eller utan manövervagn). Som extremt exempel kan vi ju föreställa oss en fullt multipelkörbar fordonstyp, med dosor och allt, som dock bara är tillverkad i ett enda exemplar. Är den multipelkörbar? Javisst!

Om vi nu tar exemplet med manövervagnen, exempelvis på Saltsjöbanan, så är det ju ingen principiell skillnad mellan ett tåg med manövervagn+motorvagn och ett tåg med manövervagn+två motorvagnar. Det är bara det att i det senare fallet är det två motorvagnar som, ovetande om varandras existens, samtidigt exekverar de manövrar som föraren sänder ut från manövervagnen. I princip kan man lika gärna föreställa sig en ensam motorvagn med manöverkontroller vid varje sittplats; det spelar liksom ingen roll vilken man kör ifrån! Varje vagn förstår manövrarna på precis samma sätt, och vet inte varifrån de kommer.


Mot detta kan man ställa olika former av "underordnad" multipelutrustning där man liksom har "tjuvkopplat" in multipelfordonet på ett eller annat sätt. Ett exempel på det är ju Djursholmsbanans urvagnar där direktströmskontrollern såvitt jag förstått hade en extra vals för "multipelkopplad vagn" (i princip alltså två kontrollrar med gemensam vev, om det nu var så). Den principen är ju liksom inte reproducerbar i lika många led!

Multipeldrift - ???

av Kurt G. Möller @, Sthlm, fredag, oktober 02, 2009, 00:46 (4408 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Mot detta kan man ställa olika former av "underordnad" multipelutrustning där man liksom har "tjuvkopplat" in multipelfordonet på ett eller annat sätt. Ett exempel på det är ju Djursholmsbanans urvagnar där direktströmskontrollern såvitt jag förstått hade en extra vals för "multipelkopplad vagn" (i princip alltså två kontrollrar med gemensam vev, om det nu var så). Den principen är ju liksom inte reproducerbar i lika många led!

Varifrån kommer denna uppgift?

powered by my little forum