Invalidtågens sträckning 1915-1918 (Historiskt material)

av SEN, tisdag, mars 04, 2014, 10:11 (2793 dagar sedan)

Hej, det här är mitt första inlägg på detta forum så jag hoppas att jag har lagt det här i rätt kategori.

Jag är intresserad av att få veta hur järnvägssträckningen av invalidtågen under första världskriget Trelleborg - Haparanda såg ut, ortsnamnen och stationerna är av störst intresse.
Har sätt att vissa tåg även gick mot Charlottenberg och undrar var de ’vek’ av från Trelleborg-Haparanda linjen.
Skulle även vilja veta om det fanns andra sträckor som användes än dessa två.
Finns det någon karta över resvägarna?

Med vänliga hälsningar

SEN

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av lars t @, tisdag, mars 04, 2014, 16:17 (2793 dagar sedan) @ SEN

Gick det verkligen några krigsinvalid tåg över Charlottenberg denna period? Varifrån kom dom i så fall och vart skulle dom?

Lars

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av Thor Bjerke @, tisdag, mars 04, 2014, 17:21 (2793 dagar sedan) @ lars t

Det var en stor trafikk mellom Bergen og Haparanda under 1. verdenskrig - som et viktig ledd i forbindelsen mellom Russland og Storbritannia/USA. Blant annet ble det kjørt direkte sovevogn. Invalidetog har jeg imidlertid ikke hørt om.

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av SEN, tisdag, mars 04, 2014, 19:43 (2793 dagar sedan) @ lars t

Jag vet att vissa av invalidtågen tidvis transporterade så kallade interneringsfångar till Norge från Ryssland genom Charlottenberg, har även funnit orterna Kil och Arvika som namngivna platser längst den sträckan.

SEN

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av Christer Hammare @, tisdag, mars 04, 2014, 20:24 (2793 dagar sedan) @ SEN

Hej, det här är mitt första inlägg på detta forum så jag hoppas att jag har lagt det här i rätt kategori.

Jag är intresserad av att få veta hur järnvägssträckningen av invalidtågen under första världskriget Trelleborg - Haparanda såg ut, ortsnamnen och stationerna är av störst intresse.
Har sätt att vissa tåg även gick mot Charlottenberg och undrar var de ’vek’ av från Trelleborg-Haparanda linjen.
Skulle även vilja veta om det fanns andra sträckor som användes än dessa två.
Finns det någon karta över resvägarna?

Med vänliga hälsningar

SEN

I EB-nytt, Nyheter från Riksarkivets avdelning för enskilda arkiv 2010, finns en artikel om Svenska Röda Korset och krigsfångeutväxlingen.

I den skriver man: "Transporterna gick med tåg från Haparanda till Trelleborg via Mellansel, Långsele, Bräcke, Ljusdal, Krylbo, Hallsberg, Mjölby och Nässjö och omvänt." Någon gren till Norge omnämns inte vad jag sett vid en hastig genombläddring.

/Christer

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av Lennart Petersen @, fredag, mars 07, 2014, 00:52 (2791 dagar sedan) @ Christer Hammare

Hej, det här är mitt första inlägg på detta forum så jag hoppas att jag har lagt det här i rätt kategori.

Jag är intresserad av att få veta hur järnvägssträckningen av invalidtågen under första världskriget Trelleborg - Haparanda såg ut, ortsnamnen och stationerna är av störst intresse.
Har sätt att vissa tåg även gick mot Charlottenberg och undrar var de ’vek’ av från Trelleborg-Haparanda linjen.
Skulle även vilja veta om det fanns andra sträckor som användes än dessa två.
Finns det någon karta över resvägarna?

Med vänliga hälsningar

SEN


I EB-nytt, Nyheter från Riksarkivets avdelning för enskilda arkiv 2010, finns en artikel om Svenska Röda Korset och krigsfångeutväxlingen.

I den skriver man: "Transporterna gick med tåg från Haparanda till Trelleborg via Mellansel, Långsele, Bräcke, Ljusdal, Krylbo, Hallsberg, Mjölby och Nässjö och omvänt." Någon gren till Norge omnämns inte vad jag sett vid en hastig genombläddring.

/Christer

Utväxlingen berörde krigsinvalider från Tyskland-Österrike på ena sidan och Ryssland på den andra varav följer att någon gren mot Norge knappast behövdes. Frankrike-England hade ju sitt krig mot Tyskland men på en annan front. Dock var de allierade med Ryssland i "Ententen" och de diplomater och andra som hade behov att resa till-från Ryssland kunde alltså åka båt till Bergen och därifrån den direkta sovvagnen till Haparanda. Från Torneå gick det sedan direkta tåg ner till Petrograd och Finlandskistationen så man klarade hela tågresan med ett byte. Utöver resande så gick det också enorma mängder med post och paket över först Karungi och sedan Haparanda. Den delen fungerade under hela kriget och det var möjligt för hemmavarande att skicka matpaket till krigsfångar. Svenska posten hade sådana problem att härbärgera alla sina anställda i Haparanda att man lånade sovvagnar av SJ för inkvartering.
Dock kan väl tilläggas att i krigets slutskede gick några tåg med sjuka krigsfångar till Danmark och Norge som tycks ha åtagit sig deras rehabilitering (Danmark,Norge liksom Sverige var ju neutrala i kriget)

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, mars 04, 2014, 20:37 (2793 dagar sedan) @ SEN

Jag har inget bra svar på sträckningen, men "Världskrigets historia" band 8, s134-135 (Världslitteraturens förlag, 1929) anger att utbytet, som skedde enligt traktatsbestämmelser och genomfördes av Röda korset och Svenska staten, gällde ca 63000 tyska och ryska krigsfångar som utbyttes via Haparanda-Trelleborg-Sassnitz och ovänt. Sveabolagets Birger Jarl & Aeolus hade inretts till lasarettsfartyg för uppgiften. Järnvägssträckan anges till Trelleborg-Haparanda utan närmare precisering men man kan ju anta att man körde via Malmö och sedan södra stambanan norrut till Mjölby, därefter via Hallsberg och Krylbo och sedan vidare och norra stambanan uppåt. Dvs SJ-spår.

Det finns en särskild gravplats i Trelleborg för de som inte klarade resan.

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av Stefan Isaksson @, Uppsala, torsdag, mars 06, 2014, 22:27 (2791 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Jag har för mig att jag sett en grafisk tidtabell över invalidtågen i SJ 1907-1931
Givetvis ingen uttömmande utredning, men i alla fall ett delsvar angående sträckningen. Det var ett tag sedan jag tittade på den, men jag kan inte påminna mig någon oväntad sträckning, utan de gick södra och norra stambanorna - huruvida de gick över Stockholm eller Hallsberg kommer jag dessvärre inte ihåg.

SI

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av Lennart Petersen @, fredag, mars 07, 2014, 01:43 (2791 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Jag har för mig att jag sett en grafisk tidtabell över invalidtågen i SJ 1907-1931
Givetvis ingen uttömmande utredning, men i alla fall ett delsvar angående sträckningen. Det var ett tag sedan jag tittade på den, men jag kan inte påminna mig någon oväntad sträckning, utan de gick södra och norra stambanorna - huruvida de gick över Stockholm eller Hallsberg kommer jag dessvärre inte ihåg.

SI

Från SJ 75år:
De gick över Krylbo-Hallsberg. I tidtebellen var det tre tåg i veckan i nordlig respektive sydlig riktning men alla tåg kördes inte i verkligheten.
Söderut gick
1915 35 tåg
1916 58 tåg
1017 64 tåg
1918 7 tåg
norrut ett mer 1916 och ett färre 1917
Tidtabell 122 tåg 3047
Haparanda Sö 16:00
Boden 21:24
Vännäs må 05:20
Bräcke 17:09
Bollnäs ti 00:03
Krylbo 04:24
Hallsberg 09:56
Nässjö 17:25
Malmö on 05:00
Trelleborg N on 06:18

Förutom Tyskar och Österrikare på väg söderut fanns även Ungrare,Bulgarer och Turkar . För en turk bör väl hela hemresan från Ryssland ha tagit ett par veckor kan man gissa.
Även om det var jämnt antal tåg så var inte utväxlingen jämn, det var ca 50% fler soldare och officerare norrut, alltså ryssar än de som fick åka söderut.

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av LEB, fredag, mars 07, 2014, 00:38 (2791 dagar sedan) @ SEN

Hej SEN!

Jag hade aldrig hört talas om några invalidtåg förrän jag hittade ett vykort från Aneby för en timma sedan. Där ser man att de skadade dragits ut på banvallen för rast utomhus. Bilden finns just nu på Tradera med objektnummer 195752321. Då är det väl bevisat att minst ett tåg gick på södra stambanan.

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av Jonny Saljefeldt @, fredag, mars 07, 2014, 07:18 (2790 dagar sedan) @ LEB

Då är det väl bevisat att minst ett tåg gick på södra stambanan.

Invalidtågen Haparanda-Trelleborg är som sagt beskrivna bl a i SJ75, så därom råder inga tvivel. Däremot gällde frågan om det gick liknande tåg till/från Norge och det är väl mer osäkert.

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av Lennart Petersen @, fredag, mars 07, 2014, 16:05 (2790 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Då är det väl bevisat att minst ett tåg gick på södra stambanan.


Invalidtågen Haparanda-Trelleborg är som sagt beskrivna bl a i SJ75, så därom råder inga tvivel. Däremot gällde frågan om det gick liknande tåg till/från Norge och det är väl mer osäkert.

Enligt SJ75 gick det i krigets slutskede ett par sjuktåg från Haparanda till Danmark och Norge. De länderna var ju inte berörda av kriget men tycks ha åtagit sig att rehabilitera en del sjuka soldater.

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av Klas Blomberg @, Skövde, fredag, mars 07, 2014, 13:30 (2790 dagar sedan) @ SEN

Har det här något med saken att göra?

[image]


Bildnummer: Jvm.KDAA12676: Beskrivning
Fotograf: G. Reimers Gävle Motivkategori: Verksamhet
Fototid: 1916-02-06 -- Ämnesord: Tågolycka
Land: Ämnesord: Ånglok
Län: Gävleborgs Ämnesord: Personal
Kommun: Bollnäs Ämnesord: Järnvägsspår
Ort/Driftplats Röstbo Ämnesord: Snö
Bandel: 168 Registrerad: 2012-06-27
Bolag: 201 Kompletterad: 2013-02-27
Komplettera bild


Bildtext:
Olycka med flyktingtåget nr: 3043 med Statens järnvägars ånglok SJ Cc 617, som körde på tåg nr: 1613 vid Röstbo. Den 6 februari 1916.


Anmärkning:
Text på baksida: "Röstbo Järnvägsolycka 6/2 1916", "Flyktingtåget nr 3043 (lok 617) körde på tåg nr 1613.".
Text på kuvert: "Röstbo".

--
Det var bättre förr och ju förr desto bättre. Nostalgin var bättre förr. Det var inte bättre förr, det var sämre - fast på ett bättre vis. Det var inte bättre förr, men det är sämre nu.
Det var bättre förr, när vi hade det sämre.

Invalidtågens sträckning 1915-1918 Några länkar

av BD @, fredag, mars 07, 2014, 14:35 (2790 dagar sedan) @ SEN

Invalidtågens sträckning 1915-1918

av SEN, lördag, mars 08, 2014, 16:08 (2789 dagar sedan) @ SEN

Tack för alla svar! Nu har jag någonting mer att gå på än bara Haparanda-Trelleborg.

SEN

powered by my little forum