Vislanda och rivning av 1067-spåren? (Bana)

av Krister P @, Växjö, torsdag, oktober 16, 2014, 10:25 (2861 dagar sedan)

När revs 1067-spåren bort i Vislanda?

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Granis @, torsdag, oktober 16, 2014, 10:29 (2861 dagar sedan) @ Krister P

Det blev väl några års skillnad norr och söderut; runt 1967 mot Bolmen och efter 1970 mot Karlshamn. En del av banan mot Karlshamn blev väl normalspårigt stickspår, men spåren under stambanan torde försvunnit ganska snabbt. Med tillhörande viadukt. Vilket f ö också skedde med NÖJ´s viadukt under stambanan i Pålsboda. Därför är det svårt att idag se spår (och inte bara bokstavliga då!) av dessa arrangemang såväl i Vislanda som i Pålsboda.

/ L G

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Krister P @, Växjö, torsdag, oktober 16, 2014, 10:52 (2861 dagar sedan) @ Granis

Det blev väl några års skillnad norr och söderut; runt 1967 mot Bolmen och efter 1970 mot Karlshamn. En del av banan mot Karlshamn blev väl normalspårigt stickspår, men spåren under stambanan torde försvunnit ganska snabbt. Med tillhörande viadukt. Vilket f ö också skedde med NÖJ´s viadukt under stambanan i Pålsboda. Därför är det svårt att idag se spår (och inte bara bokstavliga då!) av dessa arrangemang såväl i Vislanda som i Pålsboda.

/ L G

Jag vill ha svar på specifikt när spåren revs i Vislanda.

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Granis @, torsdag, oktober 16, 2014, 12:32 (2860 dagar sedan) @ Krister P

Har inte frågan diskuterats här förut? Mycket riktigt är tillgänglig info ganska ospecifik (jag upptäckte att mina uppgifter stämde rätt bra med vad som står på "historiskt.nu" ), trots att båda upprivningarna skedde i ganska så (vad nu det vill säga) modern tid. Men helt klart måste det skilja sig på de båda sidorna av stambanan med tanke på att trafik mot Karlshamn höll på ända till 1970.

Men sådär jättebråttom var det väl inte mot Bolmen/ Bygget i varje fall; det var ju på sträckan Bygget- Halmstad som det "flåsades i nacken" av vägbyggare som skulle ta över banvallen. Men man kanske ville bli av med viadukten i Vislanda så fort som möjligt? Och så var det bråttom att ordna det normalspåriga industrispåret på banvallen söderut 1970?

/ L G

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Anders Olsson1 @, torsdag, oktober 16, 2014, 12:53 (2860 dagar sedan) @ Granis

Enligt Järnvägsdata revs Vislanda-Norraryd 1970-71. Troligen borde det finnas notis i Tåg-Nytt i tidningen tåg för att få ett ännu exaktare datum.

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Christer Fredriksson @, torsdag, oktober 16, 2014, 12:56 (2860 dagar sedan) @ Anders Olsson1

Vad kan dåvarande lokalpressen ge oss för datering? Reportage?

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, torsdag, oktober 16, 2014, 13:18 (2860 dagar sedan) @ Krister P

I husorganet Ånghwisslan nr 1064, utgiven 1971-03-22 har signaturen UF skrivit:
"Upprivningen av bandelen Norraryd-Vislanda slutfördes under vecka 11. Den 15 mars återstod emellertid ännu en del 1067-spår i Vislandatrakten, nämligen halva 1067-bangården, 1067-delen i industrispåret Vislanda stn - Hästhagen (skrotplatsen) samt den del av huvudlinjen (Elnaryd - Hästhagen), som planeras bli omlagd till normalspår. Sistnämnda del är dock isolerad från det övriga 1067-nätet genom att delen Elnaryd - Vislanda bangård rivits."

Om intresse finns kan jag leta vidare efter när den återstående halva bangården revs.

--
www.banvakt.se

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Granis @, torsdag, oktober 16, 2014, 13:23 (2860 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Det kan väl aldrig vara så att andra halvan av bangården rivits tidigare; tillsammans med banan mot Bolmen/ Bygget? Eller att den sträckan -eller åtminstone sträckan närmast Vislanda- också revs under denna tid, alltså fyra-fem år efter att trafiken norrut upphört?

/ L G

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Christer Fredriksson @, torsdag, oktober 16, 2014, 13:36 (2860 dagar sedan) @ Granis

Jag har minne av att bangården i Vislanda mot Bolmen revs ganska omgående och att bara ett 1067 spår med sleepers-stoppbock fanns kvar framför stationshuset fram till nedläggningen av delen mot Karlshamn.

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, torsdag, oktober 16, 2014, 13:53 (2860 dagar sedan) @ Granis

I en tidigare rapport av UF från rivningen av fd KWJ (i ÅW nr 1059, utgiven 15 feb 1971) står det:
"Rivningen har ännu ej nått Vislanda. Man har dock påbörjat rivningen av 1067-bangården därstädes varför samtliga 1067-godsvagnar i Vislanda utom de som ingår i rivningståget har skrotats. Hela bangården framför stationen samt utdragsspåret mot Ljungby (en rest av Halmstadsbanan) har redan rivits upp.

--
www.banvakt.se

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, torsdag, oktober 16, 2014, 13:58 (2860 dagar sedan) @ Jöran Johansson

I nr 1060, utgiven 22 feb 1971 skriver signaturen SEB:
"Vislanda den 1 feb 1971 ... På 1067-fronten så har man nu rivit spåret från Halmstadshållet fram till hotellets gavel vid plattformen. Detta måste ha skett nyligen, ty man hade lagt rälerna på plattformen. I andra änden av bangården höll man vid mitt besök på att riva upp en del av 1067-bangården. Man hade därvid otur, ty de trallor man lastade upp rälerna på behagade spåra ur i en växel med åtföljande extra arbete."

--
www.banvakt.se

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Mr H @, torsdag, oktober 16, 2014, 15:41 (2860 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Det var väl så att efter rivningen slutförts så kördes Y4T 585 (från rivningståget)för egen maskin in på skrotplatsen? Själva stationsdelen Vs kan ju då ha rivits betydligt tidigare än denna händelse.

Mr H

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Conny Sernfalk @, torsdag, oktober 16, 2014, 20:36 (2860 dagar sedan) @ Jöran Johansson

I nr 1060, utgiven 22 feb 1971 skriver signaturen SEB:
"Vislanda den 1 feb 1971 ... På 1067-fronten så har man nu rivit spåret från Halmstadshållet fram till hotellets gavel vid plattformen. Detta måste ha skett nyligen, ty man hade lagt rälerna på plattformen. I andra änden av bangården höll man vid mitt besök på att riva upp en del av 1067-bangården. Man hade därvid otur, ty de trallor man lastade upp rälerna på behagade spåra ur i en växel med åtföljande extra arbete."

I juli 1969 kvarlåg spåret mot Halmstad några hundra meter från stationshuset (strax innan underfarten vid stambanan). Det var väl den resten SEB (Sven-Erik Bäck?) såg i början av 1971?

Så här såg det ut 1970-02-01 med Q37t 450023
[[image]]

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Bengt Gustavsson @, fredag, oktober 17, 2014, 22:18 (2859 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Vid besök i Vislanda den 14 mars och 6 juni 1971 fanns vid första tillfället i huvudsak två spår kvar på 1067-bangården. Det ena sträckte sig från omedelbart söder om 1067-plattformen och ner mot spåret till filialverkstaden (skrotningsplatsen). Det andra spåret gick till lokstallet, som också fanns kvar inklusive vändskivan. På det förstnämnda spåret stod längst norrut (dvs söder om plattformen) Ost 420999 + ytterligare tre Ost lastade med räls, och längre söderut i höjd med lokstallet några öppna godsvagnar/bangårdsvagnar, samt YBo4t 585 och UBFo5t 1621 + 1619. Vid det senare besöket konstaterades att lokstallet och vändskivan med anslutande spår rivits, liksom ytterligare delar av bangården. 1067-spår låg dock kvar omedelbart söder om dåvarande vägövergången, och på detta fanns NNbt 420911 + 420912 uppställda.

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, lördag, oktober 18, 2014, 10:09 (2859 dagar sedan) @ Bengt Gustavsson

Tidpunkten då vändskiva och lokstall rivits kan snävas in lite till. Enligt inlägg av UF i Ånghwisslan nr 1073 (utgiven 24 maj 1971) skedde rivningen under vecka 19 (10-14 maj om man bara räknar vardagar). Kvar fanns bara de två nämnda NNbt-vagnarna på en spårstump vid omlastningskranen.

--
www.banvakt.se

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Krister P @, Växjö, söndag, oktober 19, 2014, 17:38 (2857 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Tack alla för svaren.

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Herbert Paalberg @, söndag, oktober 19, 2014, 17:59 (2857 dagar sedan) @ Krister P

Jag var med sista tåget på Karlshamn-Vislanda-Karlshamn 1970 och då ingick YBo4t 585 och 586 multat med YBo5t i "sista tåget", vilket även var sista dag med "Märsta" i SJ:s smalspåriga persontrafik. Efter avgång från Vislanda kvar-
lämnades en av "Märstabussarna" i Vs för att ingå i rivningståget som skulle påbörjas omedelbart dagen därpå enligt besked av dåvarande tågps. Tog en massa diabilder under denna dag, skall försöka scanna upp dem digitalt. "Märsta-
perioden" varade under åren 1949-1970 på de smalspåriga linjerna, tragiskt att ingen blev bevarat trots ett litet försök från några få, hade rullat fint på str. Vk-Hf idag med trefotatofflor.
Palle i Vika.

Vislanda och rivning av 1067-spåren?

av Kurt G Möller @, söndag, oktober 19, 2014, 18:04 (2857 dagar sedan) @ Herbert Paalberg

Man hör VÄLDIGT varierande omdömen om Märstavagnarna... Själv har jag aldrig åkt i någon av dem.

Vad säjer Palle??

powered by my little forum