Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar (Järnväg allmänt)

av BD, Saturday, October 25, 2014, 15:59 (3419 dagar sedan)

[image]

Helsingborg april 1943. Vagnen har vakuumbromsslangar men ingen elektrisk tågvärmekabel. Tyska permittenter åkte i svenska vagnar och de tyska vagnar som gick/gått i ordinarie svenska tåg hade elvärmeledning.
Förmodar att denna vagn kom till Helsingborg för något speciellt ändamål. Lapparna på fönstren tyder även på det. Krigsfångeutväxling?
Vakuumbromsar användes 1943 i Danmark och Norge och kanske även i Österrike.

Jvm.KDAF03505

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Christer Fredriksson, Saturday, October 25, 2014, 21:18 (3418 dagar sedan) @ BD

Varför har man trappsteg upp till taket från båda sidor?

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar. Stegar.

av Per Ljungberg, Sunday, October 26, 2014, 13:46 (3418 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Jag har för mig att åtminstone tyska personvagnar förr hade slutsignaler högt upp i vagnsändarna. Kan det vara för att sätta upp slutsignalerna som stegarna finns?
PLj

Helsingborg april 1943: InteTysk vagn med vakuumbromsslangar

av BD, Sunday, October 26, 2014, 03:34 (3418 dagar sedan) @ BD

[image]

Helsingborg april 1943. Vagnen har vakuumbromsslangar men ingen elektrisk tågvärmekabel. Tyska permittenter åkte i svenska vagnar och de tyska vagnar som gick/gått i ordinarie svenska tåg hade elvärmeledning.
Förmodar att denna vagn kom till Helsingborg för något speciellt ändamål. Lapparna på fönstren tyder även på det. Krigsfångeutväxling?
Vakuumbromsar användes 1943 i Danmark och Norge och kanske även i Österrike.

Jvm.KDAF03505

Vagnen är antagligen inte tysk. Det påstås att en vakuumbromscylinder syns innanför bärstagen

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av A.Svenson, Sunday, October 26, 2014, 08:59 (3418 dagar sedan) @ BD

Hej!

Fångutväxling handlar det nog inte om, dessa finns det bilder på i jvm's arkiv och de skedde från båt till båt med Krigsmaktens och SJs bistånd. I detta fallet skall vagnen uppenbarligen gå vidare i Sverige då den har en svensk slutsignal upphängd provisoriskt. Kanske skulle transporten kunna handla om repatriering av nödlandade flygare med hänsyn till det begränsade antalet som en vagn medger. Från Ljunbbyhed eller Ängelholm måhända. Vagnen närmast lok är ju svensk och bemannad av vad som verkar vara en polis (stort blankt mössmärke, inte järnvägare eller postis)

Anders S

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Svempa, Sunday, October 26, 2014, 09:51 (3418 dagar sedan) @ A.Svenson

Jag är inte säker på att vagnen närmas loket är svensk. kolla fönstren jag uppfattar en vetilationstyp liknande den andra vagnens .

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Kjell Friberg, Sunday, October 26, 2014, 11:03 (3418 dagar sedan) @ Svempa

Jag är inte säker på att vagnen närmas loket är svensk. kolla fönstren jag uppfattar en vetilationstyp liknande den andra vagnens .

Vid ett första påseende verkar denna vagn närmast vara österrikisk men jag känner inte riktigt igen typen därifrån heller.

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Thomas Tell, Sunday, October 26, 2014, 14:44 (3418 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Den bortre är väl en ABC4ü av 20-30-talsmodell och den hitre en ABC4ü som ser ganska Preußisk ut.
/tell

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av BD, Sunday, October 26, 2014, 15:46 (3418 dagar sedan) @ Thomas Tell

Den bortre är väl en ABC4ü av 20-30-talsmodell och den hitre en ABC4ü som ser ganska Preußisk ut.
/tell

Den hitersta vagnen kan vara en f d österrikisk vagn. Båda vagnarna saknar även den s k "konkursgamen" (Pleitegeier) mitt på vagnsidan men man har väl ännu inte hunnit med att ändra österrikiska vagnar till tyska.

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Thomas Tell, Monday, October 27, 2014, 02:14 (3417 dagar sedan) @ BD

Jag tycker siffrorna ser tyska ut men jag vet inte hur de österrikiska såg ut.
/tell

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Bobo L, Monday, October 27, 2014, 12:02 (3417 dagar sedan) @ Thomas Tell

Jag tycker siffrorna ser tyska ut men jag vet inte hur de österrikiska såg ut.
/tell

Fast jag tycker nog det ser ut som vanliga arabiska siffror? ;-)

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Anders Olsson1, Sunday, October 26, 2014, 12:52 (3418 dagar sedan) @ A.Svenson

En lien korrigering. Vid denna tid fanns inget flyg i Ängelholm. Skånska flygflottiljen höll till på Bulltofta i malmö och flyttade till Ängelholm efter kriget.

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Bobo L, Monday, October 27, 2014, 12:14 (3417 dagar sedan) @ Anders Olsson1

En lien korrigering. Vid denna tid fanns inget flyg i Ängelholm. Skånska flygflottiljen höll till på Bulltofta i malmö och flyttade till Ängelholm efter kriget.

Dessutom fanns ju skolflygflottiljen F5 i Ljungbyhed, och jag tror att det var här man initialt inhyste inkommande flygare från de stridande nationerna, möjligen från båda sidor i kriget, den första tiden innan dessa fördes vidare i mottagningssystemet för slutförvaring i läger på olika orter längre in i landet.

(Förr, när jag ofta hade tjänsteärenden på Gotland, brukade jag ibland stanna till en stund vid kyrkan i Sproge, en liten sömning och rogivande landsortskyrka. Där finns en minnessten över en omkommen brittisk flygare som hittades död vid stranden i december 1943.

http://www.tjelvar.se/flyktingar/akter1/26.htm

Ni som har läst boken "Örnen har landat" minns kanske scenen där en tysk fallskärmssoldat sitter vid orgeln i en liten engelsk landsortskyrka och spelar en tysk psalm? Ungefär den känslan infinner sig när man försiktigt tittar in i denna lilla fridfulla gotländska kyrka.)

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av peterkh, Tuesday, December 09, 2014, 22:17 (3373 dagar sedan) @ BD

Det har kört en ganska lång debatt i danska Jernbanehistorisk forum om denna bild. http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=19163
Diskussionen nu går på loket och om tåget är på väg norrut eller på väg till färjan.
Det verkar som att det finns ett sammanhang med bilderna av godståget på bangården http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=145248 3 första bilder.
Kan det vara ett H-lok som skole dra tåget? Jag tyckar det ser ut som en Hb eller kanska Hc och definitivt inte en Ub.
Är det möjligen så att personvagnarna har kommit med färjan och satts på spåret vi ser. Efteråt drar tågloket som nu är kopplad, första vagn ut och kopplar på släpan som sen skjuts ner till vagnan med slutsignal.
Peter K Hansen

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Ola Almquist, Wednesday, December 10, 2014, 13:47 (3373 dagar sedan) @ peterkh

Det har kört en ganska lång debatt i danska Jernbanehistorisk forum om denna bild. http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=19163
Diskussionen nu går på loket och om tåget är på väg norrut eller på väg till färjan.
Det verkar som att det finns ett sammanhang med bilderna av godståget på bangården http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=145248 3 första bilder.
Kan det vara ett H-lok som skole dra tåget? Jag tyckar det ser ut som en Hb eller kanska Hc och definitivt inte en Ub.
Är det möjligen så att personvagnarna har kommit med färjan och satts på spåret vi ser. Efteråt drar tågloket som nu är kopplad, första vagn ut och kopplar på släpan som sen skjuts ner till vagnan med slutsignal.
Peter K Hansen

Det var en intressant diskussion. Jag tycker också att det ser ut som ett H-lok, men kan inte svära på att det inte är en Ub.
Observera att det finns åtskilliga bilder från detta tillfälle på Samlingsportalen, KDAF03503 - 03518 (med fortsättning till 03525?). KDAF03987 - 03997 är tagna samma månad, men inte nödvändigtvis samma dag, eller av samma fotograf. Det finns några uppgifter om bilderna under Anmärkning. Vad betyder AKA förresten (gäller den senare serien).

M.v.h.
Ola

Helsingborg april 1943: Tysk vagn med vakuumbromsslangar

av Bobo L, Wednesday, December 10, 2014, 14:11 (3373 dagar sedan) @ Ola Almquist

Det var en intressant diskussion. Jag tycker också att det ser ut som ett H-lok, men kan inte svära på att det inte är en Ub.

Svära med handen på tjänsteordningen (Tjo), växlingsinstruktionen (Vxi) och bromsföreskrifterna (Brf) kan jag väl inte, av flera skäl, men en U-maskin är det nog inte alls vi ser!