Personvagnar från LEJ, eller? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, onsdag, november 26, 2014, 02:52 (2736 dagar sedan)

På Samlingsportalen finns följande bild;
[image]
Bildtexten lyder; LEJ tåg på bron vid Ottarp. LEJ ,Landskrona - Engelholms Järnväg.

Jag finner bilden intressant då den tredje personvagnen från loket räknat har en typisk öppen bromsplattform precis som de första till Statsbanorna levererade 3:e klassvagnarna från 1857 hade. Om nu tåget (vagnarna) på bilden föreställer just ett tåg tillhörande LEJ så skulle detta innebära att liknande vagnar levererades så sent som 1875 om inte vagnarna kommer från t.ex. L&HJ. Även resgodsvagnen påminner starkt om de som levererades från Lauenstein 1864.

Kan det vara så enkelt att tåget är ett tåg från Statsbanorna?

Ola Ahlström
Malmö

Personvagnar från LEJ, eller?

av Gunnar Håkansson @, onsdag, november 26, 2014, 09:03 (2736 dagar sedan) @ Ola Ahlström

På Samlingsportalen finns följande bild;
[image]
Bildtexten lyder; LEJ tåg på bron vid Ottarp. LEJ ,Landskrona - Engelholms Järnväg.

Jag finner bilden intressant då den tredje personvagnen från loket räknat har en typisk öppen bromsplattform precis som de första till Statsbanorna levererade 3:e klassvagnarna från 1857 hade. Om nu tåget (vagnarna) på bilden föreställer just ett tåg tillhörande LEJ så skulle detta innebära att liknande vagnar levererades så sent som 1875 om inte vagnarna kommer från t.ex. L&HJ. Även resgodsvagnen påminner starkt om de som levererades från Lauenstein 1864.

Kan det vara så enkelt att tåget är ett tåg från Statsbanorna?

Ola Ahlström
Malmö

Det här motivet var rätt populärt, när banan var nybyggd. Minst ett annat foto innehåller ett inklippt tåg. Det här ser bättre ut, men kan vara manipulerat av en skickligare fotograf.

Personvagnar från LEJ, eller?

av Christer Nyqvist @, Alingsås, onsdag, november 26, 2014, 11:13 (2735 dagar sedan) @ Gunnar Håkansson

Det här motivet var rätt populärt, när banan var nybyggd. Minst ett annat foto innehåller ett inklippt tåg. Det här ser bättre ut, men kan vara manipulerat av en skickligare fotograf.

Ganska skickligt i så fall eftersom skuggorna faller lika på tåget som på den övriga bilden.

Personvagnar från LEJ, eller?

av Anders Olsson1 @, onsdag, november 26, 2014, 15:36 (2735 dagar sedan) @ Christer Nyqvist

Bilden finns i två versioner på samlingsportalen. Den ena är den här publicerade, den andra är nog den bild Gunnar Håkanssom skriver om . På denna finns ett tåg även på det undre spåret(Billeberga-Helsingborg). Detta tåg är nog inkopierat för det tycks ha fel "spårvidd". Bilderna anges vara från 1877. Loket kan vara något av LEJ 1-3 under förutsättning att dessa byggdes om före 1890. Har ingen koll på LEJs vagnar. Hur säker är dateringen?

Två versioner till

av Ola Ahlström @, onsdag, november 26, 2014, 17:59 (2735 dagar sedan) @ Anders Olsson1

Den andra omtalade versionen från Samlingsportalen;

[image]

En i sig intressant bild som jag för övrigt vill minnas diskuterats tidigare. Intressant då det "inklippta tåget" visar en packvagnarna med inbyggd bromsplattform som kan vara en av de äldsta från Lauenstein - i så fall ett av få avbildningar av en dito.

Det förkommer faktiskt en tredje version, även den från Samlingsportalen;

[image]

Denna ger faktiskt en del information av intresse;
Text på framsida: "jernväg över jernväg. Viadukt öfver Vallåkradalen, 1877 vid Ottarp".
Text på baksida: "Ottarps viadukt", "Inköpt av O. Engström. Stockholm April 1939", "Jernväg öfver jernväg är redan på flera ställen i vårt land ett faktum. Vi meddela i dag, efter insänd fotografi, jernvägsbron öfver Vallåkradalen i Skåne, den mest pittoreska af dessa jernvägöfvergångar. Denna bro å Landskrona-Engelholm-jernvägen, visst ännu den enda i sitt slag i Skandinavien, öfvergår Helsingborg-Eslöf-jernbanan. Brons hela längd utgör 190 fot och den är indelad i 4 fristående spann, de 2:ne hvartdera om 50 och de 2:ne andra hvart om 35 fots längd. Den hvilar på fem stenpelare, af hvilka 2:ne fullständigt omgifvas af bankfyllning, och derofvan på gjutna med beten fyld jernkolonner. Brons jernvägsskenor ligga på 38,5 fots höjd öfver Helsingborgsbanan. Andra broöppningen genomsläpper Rausån. Jernbron inräknad innefattar hela dalöppningen, som Landskrona-Engelholmsbanan öfvergår, 1,350 fots längd och har medtagit något öfver 3,500 kubikstänger jordfyllning. Bron, konstruerad af löjtnanten vid Väg- och vatten-bygnadskåren C. G. Borgström, har med pålning stenarbete m. m. kostat 57,732 kr 83 öre, deraf 33,250 kr 77 öre falla på sjelfva jernöfverbygnaden, utförd vid Bergsunds mekaniska verkstad.
Text på omslag: "Ottarp Viadukt över Vallåkradalen år 1877", "Ottarp (teckning)".

Ola Ahlström
Malmö

Två versioner till

av Anders Olsson1 @, onsdag, november 26, 2014, 21:58 (2735 dagar sedan) @ Ola Ahlström

När jag kommenterade dateringen så menade jag nog att bilderna skulle kunna vara senare än 1877. Det verkar dock som om den tredje bilden publicerats 1877 så det är nog ett LEJ-lok.

LEJ, vagnslistor?

av Ola Ahlström @, onsdag, november 26, 2014, 18:47 (2735 dagar sedan) @ Anders Olsson1

Har ingen koll på LEJs vagnar. Hur säker är dateringen?

Apropå datering av bilden så är det väl tidigast 1876. När det så gäller vagnslistor över LEJ så efterlyser jag också sådana, någon som besitter kunskapen?

Ola Ahlström
Malmö

powered by my little forum