Tågfärjetrafik till Baltikum (Historiskt material)

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, oktober 22, 2008, 23:50 (4422 dagar sedan)

Ur Svensk Sjöfartstidning igen, nr 8 år 1928, sidan 93:
"Färjetrafik Nynäshamn - Reval och Libau.
Planerna på en färjetrafik över Östersjön mellan Sverige och de baltiska länderna håll nu på att taga fast form och kunna väntas bli förverkligade inom den närmaste tiden. Initativtagare är verkställande direktören i Stockholm - Nynäs järnvägsbolag Erik Anderson, som förbereder bildandet av ett rederibolag, vilket under svensk flagg skall driva färjetrafiken. För underlättande av tonnagets anskaffande ha intressenterna inlämnat ansökan om lån ur rederilånefonden. Meningen är att bygga den första färjan på svenskt varv.
De linjer som förberedas är Nynäshamn - Reval med två dubbelturer i veckan och Nynäshamn - Libau med en dubbeltur i veckan. Att börja med skall endast insättas en färja."

Någon som vet mer om dessa planer? Det står kanske något i Nynäsbaneboken (som jag inte har)?

M.v.h.
Ola

Tågfärjetrafik till Baltikum pågår dagligen till/från Karlshamn

av BD @, torsdag, oktober 23, 2008, 11:18 (4422 dagar sedan) @ Ola Almquist

[image]
KAUNAS gick ursprungligen på sträckan Klaipeda - Muckran (Sassnitz Fährhafen)
[image]

[image]
Omlastning från järnvägsvagn. Notera att det behövs två truckar och ett bord.
[image]
Med bredare och skodda flänsrännor skulle även normalspårsvagnar kunna fraktas på KAUNAS.

RSS-feed av trådar

powered by my little forum