Kirunas spårvagnar och framtiden (Historiskt material)

av Mats E, måndag, november 03, 2008, 22:35 (4410 dagar sedan)

Sedan Kiruna spårvägsklubb - finns den kvar? - tvingats lägga ned sin museibana på grund av platsbrist, flyttades några av spårvagnarna ned i gruvan där de enligt uppgift visas för allmänheten.

Nu när centralorten Kiruna nu skall flyttas borde det finnas gott om plats för en ny spårväg som inte krockar med några andra stadsplane- eller gruvtekniska intressen.

Finns det några planer på att på nytt sätta vagnarna i trafik?

Kirunas spårvagnar och framtiden

av Granis @, tisdag, november 04, 2008, 09:22 (4410 dagar sedan) @ Mats E

Sedan Kiruna spårvägsklubb - finns den kvar? - tvingats lägga ned sin museibana på grund av platsbrist, flyttades några av spårvagnarna ned i gruvan där de enligt uppgift visas för allmänheten.

Frågan är väl vad som "var hönan och vad som var ägget" när det gäller nedläggningsorsak; "platsbristen" (för banan) eller personalbristen? Men detta var ju när "J´s" krav på läkarkontroll, Säo-repetitioner etc kom, och jag har nog uppfattningen att det var dylikt som blev "droppen" för "SiK", vilkas aktiva var såväl få som gamla. Ett faktum som dessvärre både gällde och gäller i många andra järnvägsmuseala aktiviteter också..

Nu kommer jag inte ihåg exakt, men det var väl bara ett par av fordonen (= totalt ett lok, två motorvagnar och ett släp) som ställdes upp nere i gruvan? Nåt av dem har väl nu kommit (tillbaka?) till Malmköping?

Nu när centralorten Kiruna nu skall flyttas borde det finnas gott om plats för en ny spårväg som inte krockar med några andra stadsplane- eller gruvtekniska intressen.

Det tycker jag också. Själv hann jag aldrig se banan i drift, något som den under trafikeringsåren dessutom sällan var med hänvisning just till personalbristen och som säkerligen också bidrog till den negativa utvecklingen, gruvans utvidgningsplaner eller inte. Hade man haft "go" i föreningen skulle man säkert -m h a kommun, LKAB och andra- kunnat bygga upp banan nån annanstans om nödvändigt (planer fanns). Och nu har man chansen igen. Frågan är väl bara om intresset för fordonen och spårvägen växt under åren? Troligen inte. Varken "gamlingarna" eller andra har ju dessutom blivit yngre ;-) Men visst: "Aktivitet föder aktivitet", så finns det några med den rätta viljan och dom rätta kontakterna så....? :-)

/ L G

Kirunas spårvagnar och framtiden

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, november 04, 2008, 10:37 (4410 dagar sedan) @ Granis

Vad jag minns av historiken som den angavs i MfSS så var det personalbrist som var det avgörande. Vagnarna (motorvagnarna M1 & M3, släpvagnen S3 samt loket 'Lumplena') hade rustats upp med resurser från LKAB inom ramen av ett sysselsättningsprogram inom LKAB pga lågkonjunktur. Omfattande saneringar av LKAB's område gjordes vid denna tid.
Jag var i Kiruna sommaren 1992 och då var spårvägen kvar även om det inte var någon trafik just den dag jag passerade. Jag vill minnas att den då annonserade trafiken var tämligen blygsam. Efter säsongen 1993 lades trafiken ner.
M1 lär idag finnas i Malmköping medan de övrigas finns i Kiruna.

Visst hade det varit trevligt med en museispårväg i Kiruna, kanske även kombinerat med en bit malmbana med museitrafik med igångsatta Ma, R, N, Oa mfl.

RSS-feed av trådar

powered by my little forum