BERGSMANNEN (Tidtabeller)

av Christer Fredriksson, Tuesday, October 27, 2015, 14:54 (2776 dagar sedan)

BERGSMANNEN, TGOJ-s snabbtåg, kopplade samman Bergslagen med Södra Mälardalen och Stockholm:

[image]

[image]

BERGSMANNEN

av Lennart Petersen, Tuesday, October 27, 2015, 23:12 (2776 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Vilket/vilka år gällde denna tidtabell.

Enligt boken Wannedal: "TGOJ del 2 1927-1990" där denna broschyr finns återgiven började Bergsmannen köras från tågplanen 1968 (då mycket förändrades)
Samma bok säger också : "Det var dock inte många som reste mellan Ludvika och Stockholm den väge. Tåget fick på TGOJ mera lokala transportuppgifter på de olika delsträckorna.
Vilket nog var sant i sig, vägen över Tillberga var väsentligt snabbare.

Snabbpersontåget Bergsmannen - nytt begrepp?

av Arne, Kungsholmen 王の島, Wednesday, October 28, 2015, 01:31 (2776 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Vilket/vilka år gällde denna tidtabell.


Enligt boken Wannedal: "TGOJ del 2 1927-1990" där denna broschyr finns återgiven började Bergsmannen köras från tågplanen 1968 (då mycket förändrades)
Samma bok säger också : "Det var dock inte många som reste mellan Ludvika och Stockholm den väge. Tåget fick på TGOJ mera lokala transportuppgifter på de olika delsträckorna.
Vilket nog var sant i sig, vägen över Tillberga var väsentligt snabbare.

Varför talar man i annonsen om 'snabbpersontåget'? Var det ett begrepp mellan persontåg och snälltåg? Eller vad betydde det här egentligen? Försökte man sälja in ett nytt begrepp eller fanns det 'snabbpersontåg' på SJ även i övrigt? Jag har inget minne av några snabbpersontåg från mina resor på 60-talet!

--
/Arne
en Kungsholmsbos syn på den historiska järnvägen
__________________________
「猿も木から落ちる」
(saru mo ki kara ochiru)
"Even monkeys fall from trees"

Snabbpersontåget Bergsmannen - nytt begrepp?

av Lennart Petersen, Wednesday, October 28, 2015, 02:11 (2776 dagar sedan) @ Arne

Vilket/vilka år gällde denna tidtabell.


Enligt boken Wannedal: "TGOJ del 2 1927-1990" där denna broschyr finns återgiven började Bergsmannen köras från tågplanen 1968 (då mycket förändrades)
Samma bok säger också : "Det var dock inte många som reste mellan Ludvika och Stockholm den väge. Tåget fick på TGOJ mera lokala transportuppgifter på de olika delsträckorna.
Vilket nog var sant i sig, vägen över Tillberga var väsentligt snabbare.


Varför talar man i annonsen om 'snabbpersontåget'? Var det ett begrepp mellan persontåg och snälltåg? Eller vad betydde det här egentligen? Försökte man sälja in ett nytt begrepp eller fanns det 'snabbpersontåg' på SJ även i övrigt? Jag har inget minne av några snabbpersontåg från mina resor på 60-talet!

SJ hade på 50-60tal ett begrepp som hette "snabbgående persontåg" och det var ett tåg som inte stannade överallt men man ville inte ge det status snälltåg med extra avgift. Dock hade väl snälltågsavgiften försvunnit 1968 men TGOJ ville väl av marknadsföringsskäl ange en lite bättre status på tåget.
Lite udda var ju obligatórisk platsbokning från Eskilstuna vilket annars inte tillämpades på persontåg .

Snabbpersontåget Bergsmannen - nytt begrepp?

av Gunnar Olson, Wednesday, October 28, 2015, 09:56 (2775 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Lite udda var ju obligatórisk platsbokning från Eskilstuna vilket annars inte tillämpades på persontåg .

Det var inte helt unikt. Samma gällde Sunnan, som gick Kalmar-Alvesta-Malmö och var persontåg Alvesta-Malmö. Resande bortom Alvesta behövde inte ha snälltågsbiljett Kalmar-Alvesta.

BERGSMANNEN

av Ola Almquist, Göteborg, Wednesday, October 28, 2015, 02:27 (2776 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Vilket/vilka år gällde denna tidtabell.


Enligt boken Wannedal: "TGOJ del 2 1927-1990" där denna broschyr finns återgiven började Bergsmannen köras från tågplanen 1968 (då mycket förändrades)

Märkligt. Bergsmannen fanns redan i slutet av 1950-talet. Se denna tråd. Det finns fler...

M.v.h.
Ola

BERGSMANNEN

av Lennart Petersen, Wednesday, October 28, 2015, 03:01 (2776 dagar sedan) @ Ola Almquist

Vilket/vilka år gällde denna tidtabell.


Enligt boken Wannedal: "TGOJ del 2 1927-1990" där denna broschyr finns återgiven började Bergsmannen köras från tågplanen 1968 (då mycket förändrades)

Märkligt. Bergsmannen fanns redan i slutet av 1950-talet. Se denna tråd. Det finns fler...

M.v.h.
Ola

Stämmer nog helt och hållet. Vad som hände 1968 och som syns i broschyren var att Bergsmannen började köras med motorvagnståg Yoa104/X20

Dittils hade det varit loktåg.

BERGSMANNEN

av 53 Wadsten, Wednesday, October 28, 2015, 05:51 (2775 dagar sedan) @ Lennart Petersen

TGOJ-tåget måste stått i Hagalund hela dagen. Vilken personal körde, SJ eller TGOJ själva hela vägen.

Bergsmannen och TGOJ Yoa104

av Hans Broman, Enhörna, Wednesday, October 28, 2015, 09:26 (2775 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Jag växte upp i Eskilstuna och följde TGOJ:s trafik med stort intresse. Visst stämmer det att Bergsmannen alltid var motorvagnståg (Yoa104, sedan 1970 kallade X20).

Att tågparet inte var rälsbussmarkerat i tidtabellerna har orsaker som framgår av Christer Fredrikssons svar längst ner i den tråd som Ola A länkade till. Fordonet var för stort för att få köras av rälsbussförare. Det var knappast unikt för TGOJ. SJ:s Yoa2 (sedermera X9) rälsbussmarkerades aldrig i tidtabellerna, fastän Yoa2 i likhet med TGOJ:s Yoa104 kan ses som en förvuxen rälsbuss om man så vill. Jag känner inte till om rälsbussar kanske särbehandlades i dåvarande säo.

Bergsmannen infördes antingen vid tidtabellsskiftet 31 maj 1959 eller någon gång under hösten/vintern/våren 1958/59. I varje fall fanns den inte i Sveriges Kommunikationer för september 1958. (Någon annan kanske har en kommunicka från mellanliggande tid, så att vi bättre kan gaffla in startdatum?)

Bergsmannen slopades vid tidtabellsskiftet 12 maj 1968. Det betyder att det måste ha blivit ett redigeringsfel i Wannedals TGOJ-bok.

Ibland gick två multade Yoa104 i Bergsmannen på delsträckan Eskilstuna - Stockholm. Det hände också att sammansättningen var Yoa104 + Yoa202 eller omvänt.

Från någon gång 1957 (troligen vid tidtabellsskiftet) till tidtabellsskiftet 27 maj 1962 gick TGOJ Yoa104 också i snabbpersontågsparet 300/311, som gick 7.40 från Eskilstuna C till Stockholm C, och därifrån tillbaka 18.28. Innan dess hade tågparet varit loktåg med SJ-fordon och lite längre gångtid.

Det är rimligt att gissa att TGOJ - när även Bergsmannen satts i trafik - lade upp omloppen så att det fordon som utgjort Bergsmannen på morgonen fick gå till Eskilstuna som tåg 311 på kvällen

TGOJ Yoa104 meranvändes under flera år i SJ:s expresståg "Mälardalen", som gick 11.25 från Stockholm via Västerås och Frövi till Örebro, där tåget anslöt till snälltågsparet 77/78 (Krylbo - Mjölby och åter), varpå Mälardalen gick tillbaka till Stockholm norr om Mälaren.

27 maj 1962 (samtidigt som persontrafiken Stålboga - Skebokvarn slopades) gjorde SJ helt om tågplanen för Eskilstunabanan med sidolinjer. Det blev då åter loktåg av tågparet 300/311. TGOJ:s insatser i "Mälardalen" föll bort eftersom SJ hade fått Yoa2. I gengäld infördes snabbpersontåget Stålmannen med Yoa104, Stockholm - Eskilstuna på morgonen och åter vid halvfemtiden på eftermiddagen. Dessutom kom ytterligare ett tågpar mitt på dagen med Yoa104.

Såvitt jag kunde se var det TGOJ-personal (förare och konduktör) i TGOJ-tåg, även när de gick på Eskilstunabanan. Hur det var med bemanningen i "Mälardalen" vet jag inte.

Bergsmannen och TGOJ Yoa104

av Jonny Saljefeldt, Wednesday, October 28, 2015, 11:21 (2775 dagar sedan) @ Hans Broman

Bergsmannen infördes antingen vid tidtabellsskiftet 31 maj 1959 eller någon gång under hösten/vintern/våren 1958/59. I varje fall fanns den inte i Sveriges Kommunikationer för september 1958. (Någon annan kanske har en kommunicka från mellanliggande tid, så att vi bättre kan gaffla in startdatum?)

Bergsmannen slopades vid tidtabellsskiftet 12 maj 1968. Det betyder att det måste ha blivit ett redigeringsfel i Wannedals TGOJ-bok.

Broschyren är inte typisk för 1968 heller, mer troligt att den är från 1958/1959.

Bergsmannen och TGOJ Yoa104

av Lennart Petersen, Wednesday, October 28, 2015, 19:06 (2775 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Bergsmannen infördes antingen vid tidtabellsskiftet 31 maj 1959 eller någon gång under hösten/vintern/våren 1958/59. I varje fall fanns den inte i Sveriges Kommunikationer för september 1958. (Någon annan kanske har en kommunicka från mellanliggande tid, så att vi bättre kan gaffla in startdatum?)

Bergsmannen slopades vid tidtabellsskiftet 12 maj 1968. Det betyder att det måste ha blivit ett redigeringsfel i Wannedals TGOJ-bok.


Broschyren är inte typisk för 1968 heller, mer troligt att den är från 1958/1959.

Det är väl då ett rent tryckfel och ska kanske vara 1958.
Och ja broschyren andas ju 50-tal i stället för 60-tal så riktigt.

Bergsmannen och TGOJ Yoa104

av Hans Broman, Enhörna, Thursday, October 29, 2015, 12:04 (2774 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Bergsmannen infördes antingen vid tidtabellsskiftet 31 maj 1959 eller någon gång under hösten/vintern/våren 1958/59. I varje fall fanns den inte i Sveriges Kommunikationer för september 1958. (Någon annan kanske har en kommunicka från mellanliggande tid, så att vi bättre kan gaffla in startdatum?)

Bergsmannen slopades vid tidtabellsskiftet 12 maj 1968. Det betyder att det måste ha blivit ett redigeringsfel i Wannedals TGOJ-bok.


Broschyren är inte typisk för 1968 heller, mer troligt att den är från 1958/1959.


Det är väl då ett rent tryckfel och ska kanske vara 1958.
Och ja broschyren andas ju 50-tal i stället för 60-tal så riktigt.

Det måste vara redigeringsfel eller textstruktureringsfel i TGOJ-boken och inte ett tryckfel. Så här lyder ett stycke på sidan 44 i boken:
"I tågplan 68 kom Eskilstuna mera i centrum på kommunikationskartan när Lapplandspilen Malmö-Narvik började köras via Eskilstuna. Bergsmannen, snabbpersontåget med TGOJ motorvagn Yoa104/X20 började trafikera linjen Ludvika-Frövi-Eskilstuna-Stockholm. Det var dock inte många som reste mellan Ludvika och Stockholm den vägen. Tåget fick på TGOJ mera lokala transportuppgifter på de olika delsträckorna."

Det måste vara så att den gode Wannedal inte tänkte på att meningarna om Bergsmannen naturligt skulle komma att uppfattas handla om tågplan 68 (som egentligen hette 168) och år 1968.

Bergsmannen och TGOJ Yoa104

av Hans Broman, Enhörna, Thursday, October 29, 2015, 15:02 (2774 dagar sedan) @ Hans Broman

Bergsmannen infördes antingen vid tidtabellsskiftet 31 maj 1959 eller någon gång under hösten/vintern/våren 1958/59. I varje fall fanns den inte i Sveriges Kommunikationer för september 1958. (Någon annan kanske har en kommunicka från mellanliggande tid, så att vi bättre kan gaffla in startdatum?)

Bergsmannen slopades vid tidtabellsskiftet 12 maj 1968. Det betyder att det måste ha blivit ett redigeringsfel i Wannedals TGOJ-bok.


Broschyren är inte typisk för 1968 heller, mer troligt att den är från 1958/1959.


Det är väl då ett rent tryckfel och ska kanske vara 1958.
Och ja broschyren andas ju 50-tal i stället för 60-tal så riktigt.


Det måste vara redigeringsfel eller textstruktureringsfel i TGOJ-boken och inte ett tryckfel. Så här lyder ett stycke på sidan 44 i boken:
"I tågplan 68 kom Eskilstuna mera i centrum på kommunikationskartan när Lapplandspilen Malmö-Narvik började köras via Eskilstuna. Bergsmannen, snabbpersontåget med TGOJ motorvagn Yoa104/X20 började trafikera linjen Ludvika-Frövi-Eskilstuna-Stockholm. Det var dock inte många som reste mellan Ludvika och Stockholm den vägen. Tåget fick på TGOJ mera lokala transportuppgifter på de olika delsträckorna."

Det måste vara så att den gode Wannedal inte tänkte på att meningarna om Bergsmannen naturligt skulle komma att uppfattas handla om tågplan 68 (som egentligen hette 168) och år 1968.

Dessutom har nu min bror tipsat mig om en formulering på sidan 174, i en uppräkning av små och stora händelser för varje år. För år 1959 står det bland annat "Bergsmannen, nytt snabbpersontåg, började trafikera sträckan Ludvika-Frövi-Eskilstuna-Stockholm." Nog visste Wannedal att Bergsmannen fanns från 1959 till 1968, fastän sidan 44 kan ge ett annat intryck. Att Lapplandspilen startade 1968 står utom varje tvivel.

Bergsmannen och TGOJ Yoa104 /Stålmannen/

av Staffan Eriksson ⌂, Ockelbo, Wednesday, October 28, 2015, 20:03 (2775 dagar sedan) @ Hans Broman

Kommunickan från mars -58 tåg P 300 1,2 fr Eskilstuna 7.40 - Stockholm C 9.20
tåg P 311 1, 2 fr Stockholm C 18.28 - Eskilstuna C 20.15,


har en anmärkning för tåg 300/311:

Snabbpersontåg. För att få medfölja tågen 300 och 311 fordras förutom färdbiljett även särskild platsbiljett, som kostar 2 kr, oavsett vagnklass. Hundar får endast medföras som inskrivet resgods.

Som jämförelse:
Tåg 1333 - 129 Sala - Norrköping med ett motsvarande tillbaka anges som rälsbuss endast 2 klass, med tilläggsbiljett viss sträcka samt att cyklar befordras icke.

Bergsmannen m m - TGOJ:s snabba rälsbusståg

av Hans Broman, Enhörna, Thursday, October 29, 2015, 12:26 (2774 dagar sedan) @ Staffan Eriksson

Kommunickan från mars -58 tåg P 300 1,2 fr Eskilstuna 7.40 - Stockholm C 9.20
tåg P 311 1, 2 fr Stockholm C 18.28 - Eskilstuna C 20.15,


har en anmärkning för tåg 300/311:

Snabbpersontåg. För att få medfölja tågen 300 och 311 fordras förutom färdbiljett även särskild platsbiljett, som kostar 2 kr, oavsett vagnklass. Hundar får endast medföras som inskrivet resgods.

Som jämförelse:
Tåg 1333 - 129 Sala - Norrköping med ett motsvarande tillbaka anges som rälsbuss endast 2 klass, med tilläggsbiljett viss sträcka samt att cyklar befordras icke.

Ja, tåg 1333-129 Sala - Norrköping bestod inte av Yoa104 (= X20). Tåget infördes i början av 1950-talet när TGOJ hade fått sina fyra dieseldrivna stålrälsbussar littera YCos (med lika många manöversläpvagnar) levererade från Hilding Carlsson. De första åren utgick tåget från Västerås. Som liten pojke tyckte jag att dessa rälsbussar var bland det finaste och snabbaste jag kunde tänka mig, men efter ett par år blev jag ännu mer imponerad av Bt-loken.

När TGOJ 1958-59 fick elrälsbussar litt Yoa202 (=X 21) fick dessa successivt ta över trärälsbussarnas turer, medan YBos (med släpvagn) fortsatte i sitt omlopp, där det också ingick tåg 130-1213 Norrköping - Sala, 1218-575 Sala - Eskilstuna, 570-1237 Eskilstuna - Västerås och 1219 Västerås - Sala. Det hände också att enstaka tåg på linjen Eskilstuna - Arboga bestod av YBos.

När alla elrälsbussar var levererade tog de över YBos-rälsbussarnas trafikuppgifter, och det måste vara så att Yoa202 användes en tid i tåg 1333-129 Sala - Norrköping och åter som 130-1213. I den tidtabell som gällde 1960/61 hade gångtiderna förkortats till följd av generationsskiftet. Men redan vid tidtabellsskiftet 1961 blev detta tågpar i stället loktåg.

Bergsmannen - Eskilstunabanans tidtabell 1961

av Hans Broman, Enhörna, Thursday, October 29, 2015, 13:49 (2774 dagar sedan) @ Hans Broman

- - -
Ibland gick två multade Yoa104 i Bergsmannen på delsträckan Eskilstuna - Stockholm. Det hände också att sammansättningen var Yoa104 + Yoa202 eller omvänt.

Från någon gång 1957 (troligen vid tidtabellsskiftet) till tidtabellsskiftet 27 maj 1962 gick TGOJ Yoa104 också i snabbpersontågsparet 300/311, som gick 7.40 från Eskilstuna C till Stockholm C, och därifrån tillbaka 18.28. Innan dess hade tågparet varit loktåg med SJ-fordon och lite längre gångtid.

Det är rimligt att gissa att TGOJ - när även Bergsmannen satts i trafik - lade upp omloppen så att det fordon som utgjort Bergsmannen på morgonen fick gå till Eskilstuna som tåg 311 på kvällen

TGOJ Yoa104 meranvändes under flera år i SJ:s expresståg "Mälardalen", som gick 11.25 från Stockholm via Västerås och Frövi till Örebro, där tåget anslöt till snälltågsparet 77/78 (Krylbo - Mjölby och åter), varpå Mälardalen gick tillbaka till Stockholm norr om Mälaren.
- - -

Här har jag skannat in Eskilstunabanans tidtabell ur Sveriges Kommunikationer nr 6 1961, alltså från tidtabellsskiftet i slutet av maj:

[image]

BERGSMANNEN

av Christer Fredriksson, Wednesday, October 28, 2015, 09:03 (2775 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Bergsmannen har aldrig gått som loktåg!

BERGSMANNEN

av Lennart Petersen, Wednesday, October 28, 2015, 19:08 (2775 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Bergsmannen har aldrig gått som loktåg!

Men var alltså inte annonserat som motorvagnståg i kommunickan, men det där redde ju Hans Broman ut på ett bra sätt.

BERGSMANNEN

av Staffan Eriksson ⌂, Ockelbo, Wednesday, October 28, 2015, 14:12 (2775 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Om jag minns rätt:
Ludvika tidig morgon. Med bara nån minut mellan avgång:
Spår 1: TGOJ "Bergsmannen" med Yoa104/X 20 till Stockholm C via Eskilstuna.
Spår 2: SJ "Aros" med Yoa2 till Stockholm C via Västerås.
Kan ha varit från 1960 eftersom Yoa2 användes. "Aros" var nog snälltåg från Västerås, men beteckning Ludvika - Västerås kommer jag inte ihåg.

Normalt användes väl X20 inte till Ludvika annat än just i "Bergsmannen".

BERGSMANNEN

av Gunnar Olson, Wednesday, October 28, 2015, 15:56 (2775 dagar sedan) @ Staffan Eriksson

Om jag minns rätt:
Ludvika tidig morgon. Med bara nån minut mellan avgång:
Spår 1: TGOJ "Bergsmannen" med Yoa104/X 20 till Stockholm C via Eskilstuna.
Spår 2: SJ "Aros" med Yoa2 till Stockholm C via Västerås.
Kan ha varit från 1960 eftersom Yoa2 användes. "Aros" var nog snälltåg från Västerås, men beteckning Ludvika - Västerås kommer jag inte ihåg.

Normalt användes väl X20 inte till Ludvika annat än just i "Bergsmannen".

Var det inte så att tågsättet övernattade i Kopparberg och att det gick i ett tidigt tåg Kopparberg-Ludvika och i ett sent tåg i motsatt riktning?

BERGSMANNEN

av Christer Fredriksson, Wednesday, October 28, 2015, 16:40 (2775 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Visst var det så!
Inga TGOJ-tåg har någonsin legat över natt i Ludvika! Det är Koparberg och Grängesberg som har gällt!

BERGSMANNEN

av s svensson, Wednesday, October 28, 2015, 17:18 (2775 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Under en resa i början av juli 1965 åkte jag med Yoa104 från Stockholm ca kl 14.
Jag skulle till Mariefred och titta på ÖSlJ.
Kanske inget märkligt i sig.
Men följande uppgifter finns delvis avskrivna från Sveriges Järnvägar (statistik publikation).
När Yoa104 kom gick de i Bergsmannen. Men de gick även i tåget vid namn Stålmannen. Vad jag kan se i tidtabeller så togs senare detta namn bort. Men tydligen gick Yoa104 i Bergsmannen till Stockholm och sedan vid 13 tiden till Eskilstuna i snabbgående persontåg och under några år användes namnet Stålmannen. Sedan motsvarande gick det tåg Eskilstuna-Cst som vände till sena Bergsmannen.

Snabbgående persontåg fanns ganska många på sin tid. Även tidvis rälsbusståg på några banor som ovan.
Västkustbanan hade även några snabbgående persontåg.Ofta Malmö-Ängelholm och där tillkopplades Helsingborgsdelen och sedan var det snälltåg till Göteborg.
Ett annat tåg som funnits var ilsnälltåg. Vissa perioder fanns sådana med motorvagn eller rälsbuss (såväl klass A som B).
Snälltågstillägg,inget resgods var det som gällde (dvs Ug).

BERGSMANNEN

av Christer Fredriksson, Wednesday, October 28, 2015, 17:42 (2775 dagar sedan) @ s svensson

TGOJ hade ju 3 st 104-sätt som samtliga ingick i omloppet med BERGSMANNEN och 1 st låg natt i Kopparberg och 2 st i Eskilstuna.

Bergsmannen och TGOJ Yoa104 på Et-banan

av Hans Broman, Enhörna, Thursday, October 29, 2015, 19:47 (2774 dagar sedan) @ s svensson

Under en resa i början av juli 1965 åkte jag med Yoa104 från Stockholm ca kl 14.
Jag skulle till Mariefred och titta på ÖSlJ.
- - -
När Yoa104 kom gick de i Bergsmannen. Men de gick även i tåget vid namn Stålmannen. Vad jag kan se i tidtabeller så togs senare detta namn bort. Men tydligen gick Yoa104 i Bergsmannen till Stockholm och sedan vid 13 tiden till Eskilstuna i snabbgående persontåg och under några år användes namnet Stålmannen. Sedan motsvarande gick det tåg Eskilstuna-Cst som vände till sena Bergsmannen.
- - -

I ett annat inlägg i den här tråden har jag skrivit om hur Yoa104 (= X20) användes före tidtabellsskiftet på försommaren 1962. De tre (eller möjligen fyra) följande åren användes Yoa104:
dels i Bergsmannen (Ludvika - Eskilstuna - Stockholm och åter),
dels i tågparet Stålmannen, från Stockholm kl 7.24 och från stålstaden Eskilstuna omkring kl 16.30,
och dels i ett tågpar mitt på dagen (M-F-dagar).

Ett troligt fordonsomlopp M-F-dagar:
Dag 1 Eskilstuna från ca kl 13.30 - Stockholm - Ludvika - Kopparberg
Dag 2 Kopparberg - Ludvika - Stockholm - Eskilstuna - Stockholm
Dag 3 Stockholm - Eskilstuna till kl ca 9.15
Därigenom fanns det gott om tid för service och översyn i Eskilstuna. Behövde ett fordon stå flera dagar på verkstaden i Eskilstuna så gick också det att klara genom att ett annat fick sin service mellan 9.15 och 13.30. Det fanns i regel också möjlighet att vid behov förstärka Bergsmannen genom multning öster om Eskilstuna.

Här följer Eskilstunabanans sida i Sveriges Kommunikationer för april 1965:
[image]

Vid tidtabellsskiftet 1965 (eller möjligen 1966) ändrades tidtabellsupplägget delvis. Stålmannen drogs in, och det tåg som ovan står som tåg 330 senarelades två timmar. Det blev nu möjligt att klara Yoa104-trafiken på Eskilstunabanan (inkl Bergsmannen till Ludvika) med ett fordon, bortsett från tid för service och översyn i Eskilstuna. Jag har bestämt för mig att man samtidigt satte in TGOJ Yoa104 i tågparet 4667/4678 Ludvika - Tillberga och åter, en sträcka som lätt kunde fogas in i omloppsplanen.

TILLÄGG: Som jag förut skrivit upphörde Bergsmannen vid det genomgripande tidtabellsskiftet 12 maj 1968, liksom praktiskt taget all Yoa104-trafik på Eskilstunabanan. I stället sattes Yoa104 in på nya snälltågstrader Falun - Borlänge - Sala - Eskilstuna - Linköping och Gävle - Krylbo - Eskilstuna. Dessutom kom Yoa104 att användas i lokaltåg Eskilstuna - Ärla, eftersom de fanns till hands vid rätt tillfälle.

Bergsmannen och TGOJ Yoa104 på Et-banan

av Hans Broman, Enhörna, Thursday, October 29, 2015, 22:04 (2774 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Tack, det var mycket intressant. Det verkar som att fordonsomloppen för tidtabellsperioden 1962/63 byggde på den grundtanke som jag hade funderat fram utifrån tidtabellen, men att de gjorts mer avancerade.

Onsdagar och torsdagar stämde det med min tanke, men måndagar och tisdagar var det ändrat för att ett av fordonen skulle vara i Eskilstuna hela måndagen och hela tisdagen. Därför fick det fordon som på förmiddagen dessa dagar utgjort 327 gå tillbaka till Stockholm som 330, efter knappt fyra timmar i Eskilstuna.

Fredagar, lördagar och söndagar präglades av att vissa tåg kördes multipel enligt följande, men bara öster om Eskilstuna:
Yoa104+Yoa104 i 330/331 fredagar och 332/331 söndagar
Yoa104+Yoa202 i 328 fredagar, 327 lördagar, 328 söndagar och 327 måndagar.

Redan hösten 1962 ersatte man på lördagar tågparet 329/330 (tidig eftermiddag) med loktåg. Det här var ju innan lediga lördagar hade slagit igenom, och många åkte tåg på lördagseftermiddagar. Det måste ha påverkat Yoa104-omloppet, och man kan väl gissa att det också blev andra ändringar gjorda innan användningen av Yoa104 ändrades mer radikalt 1965 (eller möjligen 1966).

Bergsmannen och TGOJ Yoa104 på Et-banan

av 53 Wadsten, Friday, October 30, 2015, 04:51 (2773 dagar sedan) @ Hans Broman

Så småningom ändrades tågnumren på Eskilstunabanan till 3605-3606 os.v.

Bergsmannen och tågnumrering

av Hans Broman, Enhörna, Friday, October 30, 2015, 08:07 (2773 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Så småningom ändrades tågnumren på Eskilstunabanan till 3605-3606 os.v.

Ja, det var vid tidtabellsskiftet på försommaren 1965, då SJ generellt ändrade alla tågnummer, så att inte längre två tåg någonstans i Sverige skulle kunna ha samma nummer. Från då blev tvåsiffriga och tresiffriga nummer förbehållna snälltåg och expresståg.