Deifinition »trafikplats«? (Signaler/säkerhet)

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, fredag, februari 08, 2008, 22:34 (4322 dagar sedan)

Kan någon definiera betydelsen av begreppet »trafikplats« som bl.a. används i »Sveriges järnvägsstationer« (1948)? I den skriften finns det bl.a. stationer, trafikplatser och hållplatser.

Deifinition »trafikplats«?

av Anders Jansson, fredag, februari 08, 2008, 22:52 (4322 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Det förefaller att ha varit ett administrativt namn för stationer vilka hade föreståndare med lägre rang än stationsmästare (kontorist, trafikbiträde etc). Sannolikt ett sätt att hålla nere lönekostnaden på bibanor. Det fanns diverse sådana "knep" en gång i tiden.

Deifinition »trafikplats«?

av Jan Frelin @, Vällingby, lördag, februari 09, 2008, 11:06 (4321 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Enligt 1947 års Säo, som gällde från 1 november 1947, finns det inget som heter trafikplats. Därmed undrar jag liksom Anders J om det hade något med personalens villkor att göra.

Deifinition »trafikplats«?

av tuff-tuff @, Linköping, lördag, februari 09, 2008, 11:22 (4321 dagar sedan) @ Jan Frelin

Dagens trafikplatsbegrepp på? Har det tillkommit senare? Det som tycks vara en samlingsbenämning för stationer, hållplatser, linjeplatser, hållställen, bangårdsområden och vissa andra platser?

Deifinition »trafikplats«?

av sääf, lördag, februari 09, 2008, 11:44 (4321 dagar sedan) @ tuff-tuff

En TPL var i allafall den senare halvan av 50- talet en mindre station som hade lägre rang på personalen ,men var självständig i redovisningshänseende. Några TPL exempel ,tex.på NVHJ: Ringstorp,Björsäter,Totebo, Tuna.På SSB:Mölnbo, Björnlunda,Skebokvarn,Taxinge-Näsby som nu åter är på tapeten var ytterligare en.

Deifinition »trafikplats«?

av Torbjörn Bladh, lördag, februari 09, 2008, 12:00 (4321 dagar sedan) @ sääf

Se artikel "Klass lön och titel" i ÖSJ bladet.

"Trafikplats" och "driftplats" i säo

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, februari 10, 2008, 19:40 (4320 dagar sedan) @ tuff-tuff

Dagens trafikplatsbegrepp på? Har det tillkommit senare? Det som tycks vara en samlingsbenämning för stationer, hållplatser, linjeplatser, hållställen, bangårdsområden och vissa andra platser?

I säo används trafikplats sedan 1973, då termen ersatte driftplats.

Förklaringar av trafikplats:
1973-1994: "gemensam benämning på station, lastplats och hållplats".
1994- : "gemensam benämning för station, linjeplats, hållplats och hållställe".

Termen driftplats användes i säo från 1924 till 1973. Förklaringar:
1924-1934: "gemensam beteckning för station, blockpost, lastplats, hållplats och signalplats".
1934-1959: "gemensam beteckning för station, blockpost (även automatisk), lastplats, hållplats och signalplats".
1948-1959, vid SJ:s smalspåriga bandelar: "gemensam beteckning för station, tågplats. lastplats, hållplats och signalplats".
1959-1973: "gemensam benämning på station, lastplats och hållplats".

Förr skilde man mellan drift (tekniska frågor) och trafik (komersiella frågor). (Den tyska järnvägen upprätthåller fortfarande denna skillnad: drift = Betrieb och trafik = Verkehr.) I slutet av 1960-talet tyckte kanske någon att det här med järnvägsdrift lät gammalmodigt. 1971 (var det väl?) bytte SJ:s driftavdelning namn till trafikavdelningen, och det var väl den förändringen som också gav avtryck i 1973 års säo.

Alltså: När trafikplats användes före 1973, var det fråga om någon administrativ term med avseende på platsens bemanning, ekonomiska betydelse etc.
/up

Tack!

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, söndag, februari 10, 2008, 20:32 (4320 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tack för att du redde ut begreppen, ibland är det minst sagt förvirrande när olika källor pratar om stationer ur ett ekonomiskt respektive säkerhetsmässigt perspektiv.

Tack!

av Sune Nylén @, måndag, februari 11, 2008, 09:33 (4319 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

I SJ 1931 ,band 1 sid 618 och följande ger en ganska bra ,om lite invecklad bild av hur stn klass bestämdes.Klasserna var 1 till 5 Stins 6 o 7 stm.Senare
Ändrades det därhän så att kl 5 t.o. m. 7 blev stm På 7 de kl stn fanns inget arbetsledare ansvar d.v.s. han var ensam på stationen.Allt eftersom stm fick förflyttning eller avgick med pension ersattes de med kontorister eller stk och benämndes då trafikplats. Jag har tittat i Svenska Jvg matrikel 1923 1930 o 1936. på linjen Kristinehamn Mora. Vika var stm till 1929 därefter tpl till 1942 då den höjes till 6 kl stn och fick stm Långban var stm till 33 och tpl till 42 Vimo tpl höjdes till stm 6 42 Sjöändan stod som tpl hela tiden.Att de andra höjdes berodde nog på krigstrafiken. På BJ höjdes många från stm till stins under kriget Upphärad ,Nol Surte för att ta exempel En verklig klassresa ned var Köpmannebro ,som på den tiden det var omlastning till Dalslands kanal var stins stn ,men när den trafiken vid DVVJ s öppnande försvann blev Kb stn.Se i Svensk Jvg matrikel Den har många exempel på stn som förändrats. :-) Sune

Trafikplats

av Sune Nylén @, måndag, februari 11, 2008, 09:37 (4319 dagar sedan) @ Sune Nylén

Ja, Det borde väl stått under trafikplats och inte under tack förstås.

komplettering

av Sune Nylén @, måndag, februari 11, 2008, 15:47 (4319 dagar sedan) @ Sune Nylén

Jag skrev om Köpmannebro Kb stn .jag vill förtydliga det och säga att 1926 när stins Ullberg gick i pension sänktes stn till stm stn och 1934 när stm Rudh förflyttades till Upphärad blev det ett kontorsbiträde (Wedlin) som blev stf här.PÅ SJ var det nästan undantagsvis så att höjdes stn till stins stn ,så kom det ut på sökning och nästan undantagslöst var det då så att en stationsskrivare - minst - blev befordrad till stins. Inom trafikförvaltningen tillämpade man det sättet att därvarande stationsmästaren blev befordrad till stationsinspektor vid klasshöjning.Ex Upphärad Älvängen Nol Surte :-) Sune

RSS-feed av trådar
powered by my little forum