En rejäl snöplog! (Järnväg allmänt)

av Littera JS @, torsdag, december 01, 2016, 20:19 (1759 dagar sedan)

Tveksamt om 1981 är Järnvägshistoriskt men detta forum känns bättre än grannforumet....

Bilden som sagt vad tagen 1981. Maj närmare bestämt och i Ystad. Att man inte ska skämta om skånska vintrar visar väl bilden.

Några funderingar som jag hoppas ni fyller i:

- Hur länge använde man den här typen av snöplogar
- Måste ha varit knepigt med sikten från påskjutande fordon
- Användes mammutplogen bara för speciella situationer typ att röja i skärningar eller även för mer "normal" snöröjning

[image]

En rejäl snöplog!

av Mattias Jansson @, torsdag, december 01, 2016, 21:01 (1758 dagar sedan) @ Littera JS

Tveksamt om 1981 är Järnvägshistoriskt men detta forum känns bättre än grannforumet....

För 35 år sedan kvalar garanterat in som historiskt. (Dessutom är det en plog byggd på en gammal ångkokstender så det blir ännu mer historiskt i så fall.)

En rejäl snöplog!

av Anders Sandgren @, Bredäng, torsdag, december 01, 2016, 21:22 (1758 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Dessutom så byggdes de största ångslungan (A-5) just för den skånska snön.

En rejäl snöplog!

av jhje @, torsdag, december 01, 2016, 21:06 (1758 dagar sedan) @ Littera JS

En rejäl snöplog!

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, torsdag, december 01, 2016, 21:22 (1758 dagar sedan) @ Littera JS

Tveksamt om 1981 är Järnvägshistoriskt men detta forum känns bättre än grannforumet....

Bilden som sagt vad tagen 1981. Maj närmare bestämt och i Ystad. Att man inte ska skämta om skånska vintrar visar väl bilden.

Några funderingar som jag hoppas ni fyller i:

- Hur länge använde man den här typen av snöplogar
- Måste ha varit knepigt med sikten från påskjutande fordon
- Användes mammutplogen bara för speciella situationer typ att röja i skärningar eller även för mer "normal" snöröjning

[image]

Detta var en mycket vanlig typ av snöplog i Skåne (s.k. tenderplog) och de var placerade vid de flesta knutpunkter, som t.ex. Malmö, Eslöv, Ystad, Landskrona, Kristianstad osv. Oftast bestod snöplogstågen av tenderplog + lok + spårrensare. Jag minns inte exakt när de togs ur bruk men gissar någon gång på 1970-talet, kanske senare (med tanke på den fina plogen i Ystad så sent som 1981). Det var alltså fråga om normal snöplogning i Skåne under de ibland svåra vintrarna. Det är nämligen så att det behöver inte komma så värst mycket snö i Skåne för att det ska bli svårforcerat eftersom det nästan alltid blåser här och då blandas snön med jord från åkrarna och blir till något som nästan påminner om cement. Jag kan också nämna att SJ faktiskt hade uppgjorda tidtabeller i förväg för snöplogståg (S4-tåg att kunna anordnas på särskild order). Jag har en sådan för Ystad - Malmö, där avgångstiden från Ystad är vid 4-tiden på morgonen för att hinna röja banan till Malmö (i bästa fall) inför dagens trafik. Det var då det!

En rejäl snöplog!

av tobbe @, torsdag, december 01, 2016, 21:34 (1758 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Vart tog den tenderplog som jag såg stående strax norr om Malmö C ungefär i jämnhöjd med det gamla senare rivna ställverkstornet. Har den filmad där vid besök därstädes 1983. Den var betydligt större än den på bilden från Ystad.
Rätta mig om jag har fel.
tobbe

En rejäl snöplog!

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, december 02, 2016, 13:43 (1758 dagar sedan) @ tobbe

Det står ju en vid museet i Gävle. Även den byggd på en äldre tender med överliggande fjäderpaket. Från någon skånebana vad jag minns.

En rejäl snöplog!

av Ola Almquist @, Göteborg, fredag, december 02, 2016, 14:36 (1758 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det står ju en vid museet i Gävle. Även den byggd på en äldre tender med överliggande fjäderpaket. Från någon skånebana vad jag minns.

Se denna tråd och hänvisningarna.

M.v.h.
Ola

Plogen i Gävle

av Gunnar Lindkvist @, Uppsala, fredag, december 02, 2016, 23:07 (1757 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Tenderplogen på järnvägsmuseum i Gävle:

[image]

/Gunnar

Plogen i Gävle

av jhje @, lördag, december 03, 2016, 05:21 (1757 dagar sedan) @ Gunnar Lindkvist

Den var faktisk stilig och bra bild. Är det Plate i bakgrunden?

En rejäl snöplog!

av 53 Wadsten @, Norrköping, fredag, december 02, 2016, 05:36 (1758 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

På den här tiden fungerade järnvägen och SJ för det mesta.

En rejäl snöplog! "mammutplog" vs "amerikansk plog"

av BD @, fredag, december 02, 2016, 05:38 (1758 dagar sedan) @ Littera JS

Några funderingar som jag hoppas ni fyller i:

- Hur länge använde man den här typen av snöplogar
- Måste ha varit knepigt med sikten från påskjutande fordon
- Användes mammutplogen bara för speciella situationer typ att röja i skärningar eller även för mer "normal" snöröjning

[image]

[image]

En s k amerikansk plog. Ser rejälare ut jämfört med tenderplogen.
Plogtypen byggdes enligt anvisningar av John Ericssons son Överdirektören Ellworth vid SJ som studerat förebilden under en studieresa i bl a Klippiga bergen.

En rejäl snöplog! "mammutplog" vs "amerikansk plog"

av Kurt G Möller @, söndag, december 04, 2016, 23:07 (1755 dagar sedan) @ BD

Intressant spårarrangemang! Vad kan det handla om för spårvidder HÄR? Kan det vara Höganäsbanan??

En rejäl snöplog! "mammutplog" vs "amerikansk plog"

av Leif B @, måndag, december 05, 2016, 08:49 (1755 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Intressant spårarrangemang! Vad kan det handla om för spårvidder HÄR? Kan det vara Höganäsbanan??

Bilden ser ut som ett leveransfoto och det står "Vyer från Motala" på höjden i vänster bildkant, så jag misstänker att plogen är tillverkad på Motala Verkstad och att det fanns allehanda spårvidder inom verkstadsområdet.

En rejäl snöplog! "mammutplog" vs "amerikansk plog"

av Christer Fredriksson @, måndag, december 05, 2016, 09:20 (1755 dagar sedan) @ Leif B

1888 03 23 Dalpilen:

[image]

Danska snöplogar

av Jakob E @, Palo Alto, USA, fredag, december 02, 2016, 08:22 (1758 dagar sedan) @ Littera JS

Hur var det med dylika snöplogar - var det ett fenomen mer i Södra Sverige ?

Jag har sett sådana tingestar i Danmark även om jag aldrig upplevt någon vinter i där som motiverat mer än en sopkvast på sin höjd.

Den här individen var ju minst sagt "avancerad" och för onekligen tankarna till Raymond Loewy:

[image]

Danska privatbanor verkar ju ha haft en brokig uppsättning fordon: http://evp.dk/index.php?page=privatbane-sneplove

Om tenderplogar

av Olof W @, fredag, december 02, 2016, 10:17 (1758 dagar sedan) @ Littera JS

[image]

Tyvärr har jag inga svar på hur länge dessa plogar användes men tillåt mig att ge lite bakgrundsinformation.

Som Jan-Anders skriver här så var tenderplogar vanliga i Skåne tidigare.
Vad jag förstått användes de för normal snöröjning. De var alltså inte reserverade för till exempel skärningar.

Så här står det i SJK 27, Tjänstevagnar med UIC-nummer vid statens järnvägar 1967-1977 av Lars Koponen och Göran Rönn:

Qcy Tenderplog
Redan på 1880-talet byggdes plogvagnar av så kallad amerikansk modell för SJ. Fortfarande finns plogar av amerikansk modell, numera dock fast monterade på f d loktendrar. Sådana tenderplogar förekommer i Skåne i två och treaxliga varianter. Tendarna har barlastats. För arbetande tenderplog gäller 40 km/h som högsta tillåtna hastighet.


Enligt samma källa fanns det 1969 nio stycken tenderplogar i SJ tjänst. Tre av dem byggda på tendrar från skånska privatbanelok. Det vore intressant att veta om ombyggnaden skedde före förstatligandet.

Även om de Motala tillverkade plogarna som finns på bild nedan ser större ut så är jag tveksam till att kalla dem rejälare. 1800-tals plogarna hade ett ramverk av trä.
Motsvarande plogar tillverkades även av bland annat Randers i Danmark till DSB och som framgår av Jacobs inlägg och länk fanns de kvar mycket länge i Danmark.
[image]

Observera att bild Jvm.KCAC06876 från Samlingsportalen (nedan) inte visar en tenderplog utan en snöplog fast monterad på loket. En lösning som inte är lika flexibel som att ha plogen monterad på ett separat underrede men som drar nytta av lokets tyngd. Flera danska privatbanor hade för övrigt länge kvar ånglok i beredskap enbart för att kunna använda dem med påmonterad plog för snöröjning.
[image]

Om tenderplogar

av BD @, fredag, december 02, 2016, 10:32 (1758 dagar sedan) @ Olof W

Enligt samma källa fanns det 1969 nio stycken tenderplogar i SJ tjänst. Tre av dem byggda på tendrar från skånska privatbanelok. Det vore intressant att veta om ombyggnaden skedde före förstatligandet.

Ombyggnaden beskrivs i Statsbaneingenjören och skedde efter förstatligandet.

Om tenderplogar

av Ola Almquist @, Göteborg, fredag, december 02, 2016, 10:55 (1758 dagar sedan) @ BD

Enligt samma källa fanns det 1969 nio stycken tenderplogar i SJ tjänst. Tre av dem byggda på tendrar från skånska privatbanelok. Det vore intressant att veta om ombyggnaden skedde före förstatligandet.


Ombyggnaden beskrivs i Statsbaneingenjören och skedde efter förstatligandet.

Det har även skrivits en del i ÖSJ-bladet om tenderplogar. I Danmark byggde man om tendrar till plogar ända in på 1970-talet, t.ex. denna.

M.v.h.
Ola

En rejäl snöplog!

av Anders Olsson1 @, fredag, december 02, 2016, 11:58 (1758 dagar sedan) @ Littera JS

Vintern 1979 - 80 var snörik i Skåne. Det blev stopp på många håll. Snöslunga användes men troligen också tenderplogar.Förutom Ystad fanns som Wadsten skriver en i Malmö.Det fanns också en i Kristianstad. En tenderplog är bevarad vi järnvägsmuseet i kristianstad.

En rejäl snöplog!

av tobbe @, fredag, december 02, 2016, 21:18 (1757 dagar sedan) @ Anders Olsson1

Är det möjligen tenderplogen från Malmö C som finns i Kristianstad?
tobbe

En rejäl snöplog!

av A.Svenson @, lördag, december 03, 2016, 10:00 (1757 dagar sedan) @ Littera JS

En mycket snarlik, kanske denna, stod på en stick i Åstorp (norra sidan av bangården vid utfarten mot Ängelholm) fram till mitten av åttiotalet. Efter att man återöppnade Ängelholm-Kattarp har jag inte kört genom Åstorp men där är i varjefall ett ungefärligt datum. Jag noterade aldrig att plogen försvunnit men när jag under en svår snövinter för några år sedan (2012?) som riksoperativ chef efterfrågade tenderplogar visste man inte ens vad jag pratade om. Dock löstes uppgiften att bryta upp helt igensnöade spår utmärkt av Järnvägsmuseets två Da-lok försedda med storplog. Än en gång; Bra jobbat Henrik, Martin, Johan med flera!

Anders S

En rejäl snöplog!

av Lennart Fransson @, lördag, december 03, 2016, 10:15 (1757 dagar sedan) @ A.Svenson

En mycket snarlik, kanske denna, stod på en stick i Åstorp (norra sidan av bangården vid utfarten mot Ängelholm) fram till mitten av åttiotalet. Efter att man återöppnade Ängelholm-Kattarp har jag inte kört genom Åstorp men där är i varjefall ett ungefärligt datum. Jag noterade aldrig att plogen försvunnit men när jag under en svår snövinter för några år sedan (2012?) som riksoperativ chef efterfrågade tenderplogar visste man inte ens vad jag pratade om. Dock löstes uppgiften att bryta upp helt igensnöade spår utmärkt av Järnvägsmuseets två Da-lok försedda med storplog. Än en gång; Bra jobbat Henrik, Martin, Johan med flera!

Anders S

Den där röjningen börjar ju bli historia nu (åtta år sedan om jag räknar rätt (men tänker jag lite till så var det väl vintern 2010-2011?)), så jag ställer frågan hur mycket som egentligen röjdes, och vilken hjälp man hade av Da-loken och plogen. Det var ju en pressvisning i Stockaryd i kanske 10 cm snö i samband med att växlarna där (som precis som på många andra driftplatser på Södra stambanan varit låsta i rakläge över jul- och nyårshelgen) sopades ur. Och jag vet att det gjordes på fler platser. Men hur mycket glädje hade man av loken och plogen utöver transporten av personal och kvastar och skyfflar?

En rejäl snöplog!

av A.Svenson @, lördag, december 03, 2016, 11:23 (1757 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Som högsta ansvariga nivå i driftledningen var jag fullt nöjd med både den maskinella och hantverksmässiga röjningen men även det symbolvärde det innebar att med alla tillgängliga medel inklusive frivilliginsatser hantera den situation vi befann oss i. Snödjupet översteg rejält 10cm!

Anders S

En rejäl snöplog!

av Lennart Fransson @, lördag, december 03, 2016, 14:15 (1757 dagar sedan) @ A.Svenson

Som högsta ansvariga nivå i driftledningen var jag fullt nöjd med både den maskinella och hantverksmässiga röjningen men även det symbolvärde det innebar att med alla tillgängliga medel inklusive frivilliginsatser hantera den situation vi befann oss i. Snödjupet översteg rejält 10cm!

Anders S

Vad gäller det symbolvärde insatsen gav så är det inget snack om att det var avsevärt, och att ni rengjorde växlarna på ett antal driftplatser på Södra stambanan vet jag, men hur mycket snö röjde ni med plogen?

Jag har svårt att hitta bilder och jag vet mycket väl vilket snökaos det var på bl a Österlen den julen, men det hade ändå varit roligt att se bildena från Stockaryd. Som jag minns det räckte inte snön upp till rälshuvudet.

Så här skriver HP i Postvagnen 2010-12-28:

"Fn rullar SJVM som 21805 mot Hässleholm. Detta inkluderar lite röjning av växlar mm i Eneryda, Osby och Hästveda. Efter Hm blir det troligen återstllning av fordon till Ängelholm och Gävle. Tyvärr (tycker vi nu när plogen väl kom ut)så verkar det inte bli någon tenderplogskörning."

En rejäl snöplog!

av Uno P @, lördag, december 03, 2016, 22:33 (1756 dagar sedan) @ A.Svenson

En mycket snarlik, kanske denna, stod på en stick i Åstorp (norra sidan av bangården vid utfarten mot Ängelholm) fram till mitten av åttiotalet. Efter att man återöppnade Ängelholm-Kattarp har jag inte kört genom Åstorp men där är i varjefall ett ungefärligt datum. Jag noterade aldrig att plogen försvunnit men när jag under en svår snövinter för några år sedan (2012?) som riksoperativ chef efterfrågade tenderplogar visste man inte ens vad jag pratade om. Dock löstes uppgiften att bryta upp helt igensnöade spår utmärkt av Järnvägsmuseets två Da-lok försedda med storplog. Än en gång; Bra jobbat Henrik, Martin, Johan med flera!

Anders S

[image]
Plogen i Åstorp var av större modell. SJs enda treaxliga.
[image]
[image]
Den lånades vid ett tillfälle ut till Veteranjärnvägen i Klippan för snöröjning till Ljungbhed.

En rejäl snöplog!

av Jonny Saljefeldt @, lördag, december 03, 2016, 11:39 (1757 dagar sedan) @ Littera JS

Jag fotograferade den här snöplogen i Ystad året före. Undras om det kan vara samma? Överbyggnaden ser inte lika ut.

[image]

Texten på sidan lyder:

"Vid arbetande snöplog skola de främre fjädrarna förreglas genom fastlåsning."

"Får framföras
arbetande i särskilt anordnat snöplogståg 40 km/tim
icke arbetande sist i tåg efter tl medgivande dock ej intill vagn för resande st.h. 60 km/tim"

En rejäl snöplog!

av Olof W @, lördag, december 03, 2016, 11:56 (1757 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Jag fotograferade den här snöplogen i Ystad året före. Undras om det kan vara samma? Överbyggnaden ser inte lika ut.

[image]

Det är inte samma plog som på Littera JS bild. Denna plog är byggd på en nyare tender. Littera JS plog är av en äldre, smalare, typ med fjädringen ovan gångbordet.

Går det att läsa numret på originalbilden? Jag kan inte se mycket mer än 945 på bilden ovan.

/Olof

En rejäl snöplog!

av Jonny Saljefeldt @, lördag, december 03, 2016, 12:11 (1757 dagar sedan) @ Olof W

Jag fotograferade den här snöplogen i Ystad året före. Undras om det kan vara samma? Överbyggnaden ser inte lika ut.

[image]

Det är inte samma plog som på Littera JS bild. Denna plog är byggd på en nyare tender. Littera JS plog är av en äldre, smalare, typ med fjädringen ovan gångbordet.

Går det att läsa numret på originalbilden? Jag kan inte se mycket mer än 945 på bilden ovan.

/Olof

Om du menar min bild så är numret rätt angivet (syns på en annan bild tagen vid samma tillfälle - sidovy).

En rejäl snöplog!

av Olof W @, lördag, december 03, 2016, 12:27 (1757 dagar sedan) @ Olof W

Tack, såg inte (tittade inte efter) textinformation i bilden.
/Olof

powered by my little forum