Nånting nytt om Roslagsbanans... (Fordon: allmänt)

av Kurt G Möller @, lördag, maj 13, 2017, 21:16 (1153 dagar sedan)

...nya fordonsgeneration?

Och planeras ngn förstärkning av elmatningen? Jag föreställer mej att denna behöver förtätas rätt avsevärt!

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Granis @, lördag, maj 13, 2017, 22:24 (1153 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Inte sen denna länk lades ut på ULJ/ SRJmf's Facebooksida, vad jag sett i varje fall.

/ L G

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av 53 Wadsten @, Norrköping, söndag, maj 14, 2017, 06:24 (1153 dagar sedan) @ Granis

Hur ser banan ut idag Roslags näsby och Vallentuna, har ingen möjlighet att själv åka uupp och titta.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Kurt G Möller @, söndag, maj 14, 2017, 10:19 (1152 dagar sedan) @ Granis

Tack. Är det bestämt när leveranserna ska påbörjas?

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Lokf_RB, söndag, maj 14, 2017, 10:58 (1152 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Tack. Är det bestämt när leveranserna ska påbörjas?

Från Arrivas intranät:
"Fordonen kommer att börja levereras 2020 och sedan sättas i trafik successivt från och med 2022."

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av 53 Wadsten @, Norrköping, söndag, maj 14, 2017, 12:25 (1152 dagar sedan) @ Lokf_RB

Snygga vagnar i alla fall, dessutom med egen ingång för föraren.
Vad blir vagnarnas Sth.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Anders Ljung @, Uppsala, söndag, maj 14, 2017, 14:40 (1152 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Snygga vagnar i alla fall, dessutom med egen ingång för föraren.
Vad blir vagnarnas Sth?

Sth är inte spikat än, det utreds fortfarande. 100 eller 120 är buden.

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Kurt G Möller @, söndag, maj 14, 2017, 16:27 (1152 dagar sedan) @ Anders Ljung

Sth är inte spikat än, det utreds fortfarande. 100 eller 120 är buden.

En fundering: Börjar man närma sig den ultimata gränsen för "cirka 900 mm spårvidd och minsta tänkbara kurvradie i kombination"? Vid ev. sth 120, menar jag. Vad säger hrr fordonsdynamiker et consortes...??

Korglutning är det nog ingen som ens reflekterar på här, eller hur?

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av IH @, söndag, maj 14, 2017, 17:19 (1152 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Det beror på om man använder sig av rälsförhöjning eller inte och jag vet ej heller vilka kurvradier banan har. Är det inte rälsförhöjning och det skall vara bekvämt att åka stående i tågen så bör kurvradien vara 900 m vid 120 km/h och 600 m för 100 km/h. Har man en ganska kraftig rälsförhöjning så kan det räcka med c:a 500 m kurvradie vid 120 km/h och c:a 350 m vid 100 km/h.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Sven Bårström @, Järfälla, söndag, maj 14, 2017, 18:51 (1152 dagar sedan) @ IH

Det är nog inte givet att dessa värden skulle vara godtagbara. 900 m kurvradie och 120 km/h skulle motsvara en teoretisk rälsförhöjning på normalspår av 189 mm. Utan rälsförhöjning är bristen lika med detta värde, vilket är en bit över den rälsförhöjningsbrist som tillåts i Sverige idag - 150 mm för tåg med radiellt förskjutbara axlar. Motsvarande gäller 350 m radie och 100 km/h, som skulle motsvara 337 mm rälsförhöjning vid normalspår. Om rälsförhöjningen får vara 160 mm, blir bristen 177 mm, vilket är väl mycket. På smalspåret skulle gälla max 100 mm rälsförhöjning, om man tillämpar normalspårsnormer.
Sen kan man naturligtvis fundera över om något högre rälsförhöjning skulle kunna användas på Roslagsbanan, eftersom inga godståg går där.
Hur som helst blir nog övergångskurvorna ett problem; de är troligen för korta för alltför stora rälsförhöjningar.
Sven B

Nånting nytt ...

av Kurt G Möller @, söndag, maj 14, 2017, 19:24 (1152 dagar sedan) @ Sven Bårström

Danke! Mckt intressant!!

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Överkörmästaren, onsdag, maj 17, 2017, 07:31 (1149 dagar sedan) @ Sven Bårström

Det är nog inte givet att dessa värden skulle vara godtagbara. 900 m kurvradie och 120 km/h skulle motsvara en teoretisk rälsförhöjning på normalspår av 189 mm. Utan rälsförhöjning är bristen lika med detta värde, vilket är en bit över den rälsförhöjningsbrist som tillåts i Sverige idag - 150 mm för tåg med radiellt förskjutbara axlar. Motsvarande gäller 350 m radie och 100 km/h, som skulle motsvara 337 mm rälsförhöjning vid normalspår. Om rälsförhöjningen får vara 160 mm, blir bristen 177 mm, vilket är väl mycket. På smalspåret skulle gälla max 100 mm rälsförhöjning, om man tillämpar normalspårsnormer.
Sen kan man naturligtvis fundera över om något högre rälsförhöjning skulle kunna användas på Roslagsbanan, eftersom inga godståg går där.
Hur som helst blir nog övergångskurvorna ett problem; de är troligen för korta för alltför stora rälsförhöjningar.
Sven B

För RB gäller ht = (7,4*V^2)/R.

Minsta radie (med rälsförhöjning) anges till 468 m vid sth 100 och 674 m vid sth 120. Största tillåtna rälsförhöjningsbrist är 63 mm men nya fordon ska klara 120 mm rälsförhöjningsbrist.

Nånting nytt om RB - forts.

av Kurt G Möller @, onsdag, maj 17, 2017, 11:52 (1149 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Intressanta fakta, framför allt för en som alltid varit dålig i matte - men jag har i v f kvar lite sunt tekniskt bondförstånd ändå.

Kan en RELATIVT stor fordonsbeställning, som denna, rentav göra det intressant för Stadler att hugga tänderna även i detta "mellanprojekt" till hundra procent? Och prova helt nya lösningar.

Och ligger det bra 50-kilosräls i H E L A RB-nätet nu av i dag? En del bygg-tabbar gjordes ju i början, tror jag mig ha hört, typ otillräcklig förbockning av en massa kurvräler - själv blev jag ju övertalig från RB hösten -91 (fast jag fick traska hem med ett stiligt avgångsvederlag OCH fick nytt jobb på KTH /också tvärs över gatan/ nästan genast...)

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av H Lundén @, söndag, maj 14, 2017, 17:27 (1152 dagar sedan) @ Kurt G Möller

En fundering: Börjar man närma sig den ultimata gränsen för "cirka 900 mm spårvidd och minsta tänkbara kurvradie i kombination"? Vid ev. sth 120, menar jag. Vad säger hrr fordonsdynamiker et consortes...??

Det är väl vanlig enkel dynamik. Då tågets tyngdpunkt torde befinna sig på samma höjd över rälsen oberoende av spårvidden och den resulterande kraften av vagnens tyngd och centrifugalkraft måste befinna sig innanför rälsen, borde tillåten hastighet vid en viss kurvradie förhålla sig som spårvidderna.

Som banan till stora delar går inom bebyggda områden borde knappast några större kurvrätningar vara möjliga. Men det stora hindret för att utnyttja en högre hastighet är nog ändå hållplatsavståndet. Det kommer inte att gå att komma upp i någon högre hastighet förrän det är dags att stanna igen. Om inte accelerationerna och inbromsningarna ska bli för våldsamma.


Korglutning är det nog ingen som ens reflekterar på här, eller hur?

Men korglutningen har inget med kurvgången att göra. Den handlar enbart om komfort.

Nånting nytt ...

av Kurt G Möller @, söndag, maj 14, 2017, 18:10 (1152 dagar sedan) @ H Lundén

Stoort tack!

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av H Lundén @, söndag, maj 14, 2017, 15:01 (1152 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Och planeras ngn förstärkning av elmatningen? Jag föreställer mej att denna behöver förtätas rätt avsevärt!

Det är ju likström så det räcker därför att hålla ned resistansen i matningen. En grövre matarledning än den befintliga på stolparna. Vid växelström har man ju även induktansen i matningen att brottas med. Den är de inte lika lätt att göra något åt.

Sedan är det ju även fråga om de nya vagnarna kommer att dra så mycket mer ström. Det kan ju lika väl vara fråga om "skrythästkrafter". Sådana som finns där men som aldrig kommer till användning. Med befintliga hållplatsavstånd på befintlig bana kommer ju tågen ändå inte att komma upp i så mycket mer än åttio kmh och då är ju toppförbrukningen vid 120 inte så intressant.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av 53 Wadsten @, Norrköping, söndag, maj 14, 2017, 17:07 (1152 dagar sedan) @ H Lundén

Det bästa man kunde gjort för södra Roslagsbanenätet var att på 60-talet spika ut banan till normalspår och införliva övriga med statsbanenätet, då hade tunnelbanan aldrig kommit på frågan.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Granis @, söndag, maj 14, 2017, 19:22 (1152 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Men tänk då på att anledningen till att bredda smalspårsbanor var för att undvika omlastningar. Av i första hand gods då (för resenärer torde det vara mer "en komfortfråga" ). Eftersom godstrafik är historia på nuvarande "SL-Roslagsbana" sedan 1969 torde det argumentet vara synnerligen obosolet. Och hur stort är egentligen resandebehovet (typ) Åkersberga- Kungsängen eller Vallentuna- Skogås? Dylika "relationsproblem" finns ju på många andra håll inom SL-området, och kan väl då med fördel lösas genom smidigare byten mellan olika transportmedel; bussar/tunnelbana/spårvagnar/pendeltåg. Som ju också skett och ska ske. I detta konkreta fall "slutgiltigt" genom att en ny bana byggs under jord via Odenplan till Stockholm Central. Därmed faller spårviddsargumentet. Ty vem tror på återuppstånden godstrafik på "RB"; dessutom då med behov av direkttransporter Kårsta- Göteborg el dyl? Moderna fordonstillverkare har ju också visat hur "modultänkande" på konstruktioner gör att spårvidden är av begränsad betydelse för fordonens teknik och därmed också ekonomi.

/ L G

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Olle E, söndag, maj 14, 2017, 22:25 (1152 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Det bästa man kunde gjort för södra Roslagsbanenätet var att på 60-talet spika ut banan till normalspår och införliva övriga med statsbanenätet, då hade tunnelbanan aldrig kommit på frågan.

Både tunnelbana och Roslagsbana behövs. Sverigeförhandlingens lösning att dra Roslagsbanan till Odenplan (av alla ställen) är ju larvig och handlar mer om den värdefulla marken vid Östra än om omsorg om resande i Nordostsektorn.

Nånting nytt om Roslagsbanans... Fakta om SVF

av Leif B @, måndag, maj 15, 2017, 07:49 (1151 dagar sedan) @ Olle E

Det bästa man kunde gjort för södra Roslagsbanenätet var att på 60-talet spika ut banan till normalspår och införliva övriga med statsbanenätet, då hade tunnelbanan aldrig kommit på frågan.


Både tunnelbana och Roslagsbana behövs. Sverigeförhandlingens lösning att dra Roslagsbanan till Odenplan (av alla ställen) är ju larvig och handlar mer om den värdefulla marken vid Östra än om omsorg om resande i Nordostsektorn.

Sverigeförhandlingens beslut är att dra Roslagsbanan till city (T-Centralen) via Odenplan. Det är sant att det öppnar för bostäder på Östra station, men den stora mängden bostäder är de som kommunerna har åtagit sig längs banan i Täby, Vallentuna och Österåker.

Nånting nytt om Roslagsbanans... Fakta om SVF

av 53 Wadsten @, Norrköping, måndag, maj 15, 2017, 08:58 (1151 dagar sedan) @ Leif B

Jag var med och kämpade för en upprustaad Roslagsbana, hela personalstyrkan på 350 man ledvde under 1970 och 80-talet med kviven på strupen, vi var ett sammansvetsat gäng som alla strävade åt samma håll, "vi vill har roslagsbanan kvar", Fackföreningen SF avdeling 1239 hade vi med oss till fullo, likaså Täby kommun som absulut motsatte sig en tunnelbana till Täby C,
kommunen leddes då av Göran Elgfeldt (M).

Utan Göran Elgfedt Täby kommun
Allan Sjölund Trafikinspektör Roslagsbanan
Olle Gunnarsson ordförande i Statsanställdas Förbund avd 1239, lokförare/lokmästare
Björn Dahlborg Vd för SL Tåg AB 1980-89.

Samt oss personal hade Roslagsbanan knappast levt kvar idag.


Så lägg ned tankarna på en tunnelbana. Roslagsbanan skall leva och byggas ut:-) :-)

Nånting nytt om Roslagsbanans... Fakta om SVF

av Rolf Segelström @, lördag, maj 20, 2017, 21:58 (1146 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Du glömmer Föreningen Rädda Roslagsbanan och dess påverkan på politikerna. "Kårsta-tanterna" som fick Elve Nilsson(kommunalråd i Vallentuna, M) att ta med SL styrelsen på en vådlig färd mellan Vallentuna och Kårsta i förda en landsvägsbuss. Men du har rätt i att personalen ställde upp för RB. Under parollen: vi ska visa att Roslagsbanan är att lita på och således är värd att satsas på.

Nånting nytt om Roslagsbanans... Fakta om SVF

av 53 Wadsten @, Norrköping, fredag, maj 26, 2017, 05:27 (1141 dagar sedan) @ Rolf Segelström

Du har så rätt Roffe, föreningen Rädda Roslagsbanan med Gunnar Welander och Barbro Carlberg i spetsen gjorde ett fantastiskt jobb 1971 tillsammans arga Kärsta-tanterna för ett landstingsövertagande av Roslagsbanan 1972. Så blev det 1 maj 1972 tog SL:s dotterbolag
Järnvägs AB Roslagsbanan över driften an järnvägen.

Nånting nytt om Roslagsbanans... Fakta om SVF

av H Lundén @, måndag, maj 15, 2017, 18:06 (1151 dagar sedan) @ Leif B

Sverigeförhandlingens beslut är att dra Roslagsbanan till city (T-Centralen) via Odenplan. Det är sant att det öppnar för bostäder på Östra station, men den stora mängden bostäder är de som kommunerna har åtagit sig längs banan i Täby, Vallentuna och Österåker.

Visserligen tänks den stora mängden bostäder tillkomma i Täby, Vallentuna och Österåker. Men det är utan tvekan så, att det finns intressen, som lobbar hårt för att komma åt marken vid Stockholms Östra.

Sedan är det en annan fråga om de tre norrortskommunerna verkligen avser eller ens kan skapa så mycket bostäder intill Roslagsbanan. Åtminstone här i Vallentuna ligger det mesta av de områden, som planeras exploateras för bostäder, så långt från Roslagsbanan, att de knappast kan trafikförsörjas av denna. Det går inte att komma från, att vissa nybyggda områden, betjänas väsentligt bättre av de ersättningsbussar, som går nu, än de kommer att göra, när banan öppnar igen. Det är inte bara spårvidden, som ger Roslagsbanan ett musealt drag. Hela banan har ett drag av lyckliga gatan över sig.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av 53 Wadsten @, Norrköping, måndag, maj 15, 2017, 09:11 (1151 dagar sedan) @ Olle E

Absolut NEJ!!!!!! till en tunnelbana till Täby, en nybyggd Roslagsbana räcker gott och väl.
Förresten vart skall Roslagsbanan gå via Odenplan till Centralstationen???.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Simon Bertilsson ⌂ @, Lund, söndag, maj 28, 2017, 22:42 (1138 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Förresten vart skall Roslagsbanan gå via Odenplan till Centralstationen???.

I tunnel.

--
Lokförare med järnvägsintresse, och kör Ma 825 - Sveriges äldsta ellok i trafik.
Titta gärna in på min fotoblogg.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Per Wirback @, söndag, maj 14, 2017, 21:36 (1152 dagar sedan) @ H Lundén

Och planeras ngn förstärkning av elmatningen? Jag föreställer mej att denna behöver förtätas rätt avsevärt!


Det är ju likström så det räcker därför att hålla ned resistansen i matningen. En grövre matarledning än den befintliga på stolparna. Vid växelström har man ju även induktansen i matningen att brottas med. Den är de inte lika lätt att göra något åt.

Sedan är det ju även fråga om de nya vagnarna kommer att dra så mycket mer ström. Det kan ju lika väl vara fråga om "skrythästkrafter". Sådana som finns där men som aldrig kommer till användning. Med befintliga hållplatsavstånd på befintlig bana kommer ju tågen ändå inte att komma upp i så mycket mer än åttio kmh och då är ju toppförbrukningen vid 120 inte så intressant.


Det planeras ett flertal nya och ändrade likriktarstationer för att klara kraftmatningen till de nya tågen. De nya fordonen har en motoreffekt som är ca fyra gånger störren än dagens, och strömbelastningen i kontaktledningen är en kombination av effekten i tågen, trafikintensiteten och accelerationen. Utredningen i frågan har bara startat, men det finns ungefärliga ideer om var likriktarna skall ligga och den påverkan det får på matande 3-fas högspänningsnät.

/Per

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Överkörmästaren, söndag, maj 14, 2017, 21:47 (1152 dagar sedan) @ H Lundén

Och planeras ngn förstärkning av elmatningen? Jag föreställer mej att denna behöver förtätas rätt avsevärt!


Det är ju likström så det räcker därför att hålla ned resistansen i matningen. En grövre matarledning än den befintliga på stolparna. Vid växelström har man ju även induktansen i matningen att brottas med. Den är de inte lika lätt att göra något åt.

Hur är det, måste man kanske ändå ta hänsyn till induktansen vid beräkning av utlösningsvillkoren? Flera av SL:s anläggningar förefaller ha problem med utlösta brytare trots kraftigt dimensionerade kontaktledningsanläggningar.

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Rikard Johanson @, måndag, maj 15, 2017, 18:20 (1151 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Roslagsbanans framtid diskuteras på Järnvägshistoriskt Forum. Inte bättre att detta ventileras på Postvagnen - eller är RB dömd att vara den eviga museibanan?;-)

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Överkörmästaren, måndag, maj 15, 2017, 19:25 (1151 dagar sedan) @ Rikard Johanson

Roslagsbanans framtid diskuteras på Järnvägshistoriskt Forum. Inte bättre att detta ventileras på Postvagnen - eller är RB dömd att vara den eviga museibanan?;-)

En viktig regel på Järnvägshistoriskt forum är att alla ämnen som intresserar RB-veteranen Gustaf Wadsten anses som järnvägshistoria! Respektera gärna denna självklara regel :-)

Nånting nytt om Roslagsbanans...

av Granis @, måndag, maj 15, 2017, 21:08 (1151 dagar sedan) @ Överkörmästaren

... men man kan också se det som att "nyhet idag är historia i morgon". Fast kanske räcker ett s a s mer traditionellt historiebegrepp (d v s utgå från det som hände i går och bakåt, typ) för att fylla detta forum, egentligen. Det finns ju -som påpekats här- andra forum, där man dessutom kanske når en ännu mer intresserad och kunnig "publik"?

/ L G

RSS-feed av trådar
powered by my little forum