KHJ-reglementet, nr 8: kap. 3, §§ 32-35 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson/TC, tisdag, december 18, 2007, 17:29 (4552 dagar sedan)

KHJ-reglementet, nr 8: kap. 3, §§ 32-35
Järnvägshistoriskt Forum

Inlägg av: Ulf Pålsson 16. Dec 2007 22:17:09:

Vi fortsätter med kapitel 3, Stationsmästare.

= = =
32. Han skall tillse, att stationens betjening iakttager ett höfligt och anständigt uppförande emot passagerare af alla klasser, samt emot en hwar, som å Stationen har något att uträtta; äfwensom att drickspenningar och gratifikationer icke under någon förewändning blifwa emottagne. Han skall äfwen waka öfwer, att betjeningen, till sitt yttre ren och snygg, till tjenstgöring sig punktligt inställer.

33. Han är answarig för ett klokt och ekonomiskt begagnande af alla stationens förråder, samt att med de för stationen anskaffade skrifmaterialer icke misshushållas.

34. Signaleringen wid Stationen står under Stationsmästarens omedelbara uppsigt, och han är answarig, att alla wid Stationen anställde personer erhålla noggrann underwisning om beskaffenheten af samt sättet att gifwa Signalering, äfwensom för alla, tid efter annan, gifna föreskrifters behöriga iakttagande.

35. Han skall sjelf tillse, att alla spårwexlingar på stationen äro i behörig ordning, wäl rengjorde och smorda.

= = =
32. He is to take care, that all the servants at his Station behave respectfully and civilly to passengers of every class, that no gratuities from the public are received by them under any circumstances, and that they come on duty clean both in their person and clothes.

33. He must be careful that all Stores are prudently and economically used, and that there is no waste of the Company’s Stationery supplied for the use of the Station.

34. The working of the signals at the Station will be immediately under the charge of the Station Master. - He is held responsible for all persons employed at his Station being thoroughly instructed in the nature and mode of giving signals, and also for the proper observance of all orders which may from time to time be given.

35. He must satisfy himself that all switches and points at his Station are kept well cleaned and oiled, and in good working order.

= = =

’Passagerare av alla klasser’. Vi får väl anta det är vagnsklasser det handlar om, inte socialgrupper...

Skrivmaterial var tydligen så dyrt att det förtjänade att nämnas speciellt.

I § 35 är spårwexlingar översättningen av switches and points. Switch kom ju att bli det amerikanska ordet för en växel, medan (a set of) points används i brittisk engelska. Man kan undra om det var något skillnad mellan dessa två i 1850-talsengelskan.

Kapitel 3 fortsätter i följande inlägg.

Points = tungor?

av BD @, lördag, december 29, 2007, 10:42 (4541 dagar sedan) @ Ulf Pålsson/TC

"I § 35 är spårwexlingar översättningen av switches and points. Switch kom ju att bli det amerikanska ordet för en växel, medan (a set of) points används i brittisk engelska. Man kan undra om det var något skillnad mellan dessa två i 1850-talsengelskan."
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Hur är det numera, points betyder väl tungor (växeltungor)?

Points = tungor?

av Tommy Lager @, lördag, december 29, 2007, 13:48 (4541 dagar sedan) @ BD

Hmm jag undrar om det inte är så att man avser de fyra punkter som definierar (spårläget i) en växel. Främre skarven (FSK), Bakre skarvarna (BSK) (två st) samt Matematiska korsningspunkten (MKP)

A set of points = en växel

av Ulf Pålsson @, söndag, december 30, 2007, 10:54 (4540 dagar sedan) @ BD

"I § 35 är spårwexlingar översättningen av switches and points. Switch kom ju att bli det amerikanska ordet för en växel, medan (a set of) points används i brittisk engelska. Man kan undra om det var något skillnad mellan dessa två i 1850-talsengelskan."
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Hur är det numera, points betyder väl tungor (växeltungor)?

Enligt vad jag har lärt mig är, på brittisk järnvägsengelska, 'a point' lika med en växeltunga, medan 'a set of points' är en växel. Vanligen säger man bara 'points' om en eller flera växlar: "The points are correctly set" = "Växeln/växlarna ligger rätt".
/up

A set of points = en växel

av Kurt Möller, söndag, april 06, 2008, 00:58 (4443 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Helt rätt. Men "en växeltunga" heter alltså a point blade!

A set of points = en växel

av Per Olofsson, måndag, april 07, 2008, 23:33 (4441 dagar sedan) @ Kurt Möller

Points syftar egentligen på växeltungornas spetsar. Det var spetsen som skulle låsas mot var stödrälen (stock rail). Eftersom det var vitalt för säkerheten så kanske ordet points fick bli begreppet för "växeln". Egentligen borde det heta även heta points machine och inte point machine. Det ävan finns andra engelska begrepp för omläggningsanordning - point actuator

I engelskan används ibland set of points eller bara points för beskriva hela spårväxeln.

I europastandarden (CEN) för spårväxlar togs fram i mitten av 1990-talet så infördes begreppet turnout för spårväxel. Ett begrepp som sedan läng tid använts i nordamerika.

Växeln består av tre byggdelar

1. Switch panel - det rörliga växelpartiet med switch blade(-s), inte "tongue" som man ibland hittar i en del text

2. Closure panel - rälerna kallas closure rails

3. Crossing panel- krysset, med sina guard rails, fast eller rörligt kryss; crossing eller movable crossing (ibland swing nose)

Givetvis omfattar begreppen även befästningar, slipers, stag, mm

Mvh
Per - ex-delegat i WG Switches & Crossings

Points = tungor?

av Ingwar Åfeldt @, Phoenix, AZ, söndag, april 06, 2008, 08:16 (4442 dagar sedan) @ BD

Hur är det numera, points betyder väl tungor (växeltungor)?


På amerikansk engelska kallas växeltungor switch points. Växel kallas i tekniska sammanhang turnout.

M v h
Ingwar

KHJ-reglementet, nr 8: kap. 3, §§ 32-35

av Borhell @, lördag, april 05, 2008, 20:06 (4443 dagar sedan) @ Ulf Pålsson/TC

Har under en sjukskrivning just hittat detta forum.
Jag började med att läsa alla inlägg framifrån men efter första sidan började jag med den sista (svid. 23) för jag förstod efter ett tag att saker som kom upp hade diskuterats tidigare.
Här kommer min första kommentar.
32. Han skall tillse, att stationens betjening iakttager ett höfligt och anständigt uppförande emot passagerare af alla klasser, samt emot en hwar, som å Stationen har något att uträtta; äfwensom att drickspenningar och gratifikationer icke under någon förewändning blifwa emottagne. Han skall äfwen waka öfwer, att betjeningen, till sitt yttre ren och snygg, till tjenstgöring sig punktligt inställer.

’Passagerare av alla klasser’. Vi får väl anta det är vagnsklasser det handlar om, inte socialgrupper...

Jag är helt övertygad om att det menas socialgrupper, visserligen hängde det nog ihop till en viss del. Men det är klart att "de förnäma" åkte i 2 klass och de övriga i klass 3.
Hur var det med klass 1, vilka fick åka där???

RSS-feed av trådar
powered by my little forum