Landeryds Tågdagar inställda! (Anslagstavla, resor mm)

av Anders Svensson @, onsdag, augusti 30, 2017, 09:28 (1045 dagar sedan)

Tågdagarna i Landeryd, som skulle ägt rum nu på lördag och söndag, är inställda! Se mer på LJM hemsida. //Anders

Landeryds Tågdagar inställda!

av Granis @, onsdag, augusti 30, 2017, 09:44 (1044 dagar sedan) @ Anders Svensson

Tråkigt, såklart. Men vem hade tänkt göra vad här, liksom? Den som inte kunde/ hann lämna in tidtabellsunderlaget till Trafikverket borde väl varit Föreningen, varför Operatören då rimligen drog sig ur. Men tydligen hade Andra Operatörer kunnat ställa upp, men tackade nej av andra (?) skäl. Eller kunde inte få fram nåt "Gammeltåg". Alltså fanns det då tydligen ändå "tid" att få fram en tidtabell! Många kockar, eller..?

/ L G

Landeryds Tågdagar inställda!

av Micael Lindgren ⌂ @, Örnsköldsvik, onsdag, augusti 30, 2017, 15:16 (1044 dagar sedan) @ Granis

Tyvärr sådant som händer i bland men nya tag 2018.

--
Micael Lindgren - Örnsköldsviks JärnvägsSällskap
www.ojs.nu

Landeryds Tågdagar inställda!

av Granis @, onsdag, augusti 30, 2017, 16:40 (1044 dagar sedan) @ Micael Lindgren

Tyvärr sådant som händer i bland men nya tag 2018.

Är väl bara att hoppas på det. Samtidigt pekar ju detta på en sak inom "gammeltågsbranschen": Förvisso ska absolut inte detta med praktiskt arbete som tub- och slipersbyte (t ex) underskattas; men dagens moderna värld påvisar detta med betydelsen av administrativt arbete =byråkrati, även bland föreningarna då. Man kan raljera över detta -vilket även jag gjort ibland :-| - men så ser världen ut. Även för oss....

Vad gäller trafiklägen hos Trafikverket (sic!) har ju TJF/ FAS påvisat betydelsen av att i god tid, typ längre än halvårsvis, lämna in dessa. Även om det i deras fall "bara" handlar om treskensspåret Jenny- Västervik. Och i andra, men närliggande, frågor har WFJ nu lärt sig vad som händer när man inte ordnar banbesiktning i tid =avkortad trafiksäsong.

Inget av detta borde vara oförutsägbart: LJM har väl arrangerat dessa dagar i decennier nu (kanske rentav det enda regelbundet återkommande trafikengagemang de har?), och WFJ ska väl som alla andra museibanor räkna med att de ska starta sin trafiksäsong som och när de alltid (när de haft trafiktillstånd) gjort. Hastigt påkomna chartertåg exempelvis är ju en annan sak, men.... Inte lätt alla gånger, tydligen..

/ L G

Landeryds Tågdagar inställda!

av Heller @, Verkebäck, torsdag, augusti 31, 2017, 07:37 (1044 dagar sedan) @ Granis

Vad gäller trafiklägen hos Trafikverket (sic!) har ju TJF/ FAS påvisat betydelsen av att i god tid, typ längre än halvårsvis, lämna in dessa. Även om det i deras fall "bara" handlar om treskensspåret Jenny- Västervik. Och i andra, men närliggande, frågor har WFJ nu lärt sig vad som händer när man inte ordnar banbesiktning i tid =avkortad trafiksäsong.

Här jämför du lite äpplen och päron, tror jag. När TJF söker lägen för extratåg på sträckan Vbä-Vk (ja, hela sträckan Vbä-Vk ligger med i Trafikverkets system av systemtekniska skäl), söker vi i den vanliga AdHoc-processen med normalt fem dagars handläggningstid. Vbä bevakas av FAS, och ska enligt trafikledningsavtalet med Trafikverket vara bevakad för alla tåg.

Om man däremot - som i Landerydsfallet - ska trafikera en sträcka i system M med extratåg, och detta medför extra bevakning, ska ansökan vara inne senast åtta veckor i förväg. Åttaveckorsregeln framgår av bilaga C till kioskvältaren JNB 2017.

När det gäller TJF:s ordinarie trafik finns tågen med i ordinarie tågplan. Det innebär att vi i april i år lämnade in ansökan för T18, och under sommaren pågår Trafikverkets process med att konstruera tåglägen, och fastställelsen kommer om någon månad. FAS fastställer sin ordinarie tågplan för 2018 samtidigt, och all trafik som tillkommer senare körs som extratåg.

TJF deltog förra veckan i Trafikverkets samordningsmöte för T18 och hade en egen mötespunkt där vissa anpassningar av trafiken i Västervik inför nästa tidtabell diskuterades. Kalmar Länstrafik deltog i mötet, och vi enades om att inte gå till tvist mellan tågen 8590 och 89114... Tågplaneprocessen kan man läsa om här.

Landeryds Tågdagar inställda!

av Granis @, torsdag, augusti 31, 2017, 09:46 (1043 dagar sedan) @ Heller

Jodå, lite "äpplen och päron" kanske... Men vad jag ville påvisa var just betydelsen av detta med goda -och förutseende- administrativa rutiner och kapaciteter inom föreningarna/ banorna. Utan att för den skull naturligtvis nedvärdera det praktiska arbetet. Men klart torde väl vara att dylika "byråkratiska" rutiner och förmågor betyder mer och mer genom åren, även bland oss. "Förr" var det administrativa arbetet mindre, så fokus kunde definitivt ligga på resurser till det praktiska arbetet. Nu är det lite annorlunda...

/ L G

Landeryds Tågdagar inställda!

av Heller @, Verkebäck, torsdag, augusti 31, 2017, 09:55 (1043 dagar sedan) @ Granis

Jodå, lite "äpplen och päron" kanske... Men vad jag ville påvisa var just betydelsen av detta med goda -och förutseende- administrativa rutiner och kapaciteter inom föreningarna/ banorna. Utan att för den skull naturligtvis nedvärdera det praktiska arbetet. Men klart torde väl vara att dylika "byråkratiska" rutiner och förmågor betyder mer och mer genom åren, även bland oss. "Förr" var det administrativa arbetet mindre, så fokus kunde definitivt ligga på resurser till det praktiska arbetet. Nu är det lite annorlunda...

/ L G

Där har du helt rätt - om vi inte har koll på det administrativa får vi inte leka med tåg, så enkelt är det. Konsten i en ideell verksamhet är att hitta en balans, så att varje nedlagd timme känns lika mycket värd, oavsett om det handlar om att byta slipers, klippa biljetter, rita grafer, skriva utbildningsplaner eller köra ånglok.

Landeryds Tågdagar inställda!

av Överkörmästaren, torsdag, augusti 31, 2017, 10:22 (1043 dagar sedan) @ Heller

Jo så är det naturligtvis. Jag kan dock tänka mig, att det vissa dagar kan vara en smula frustrerande för de föreningsmedlemmar som har järnvägsadministration som yrke att också hålla på med detta på fritiden, när det man egentligen vill göra bara är att byta slipers, klippa biljetter och köra ånglok... i alla fall sätter jag mig inte frivilligt framför en dator på min sommarsemester, hellre då en trist blöt oktoberdag. Men de kreativa idéerna brukar inte komma sådana dagar och i alla föreningar finns det väl "idésprutor" som ska ha allt gjort nyss och helst utan en massa krångel. :-D

RSS-feed av trådar
powered by my little forum