Vem vill ta han dom Växjöväxeln (Järnvägsmuseet informerar)

av HP @, måndag, november 06, 2017, 07:37 (937 dagar sedan)

Hej!
I Gävle finns den sk "Växjöväxeln med tre spårvidder, 2006 gjordes ett försök att bygga upp den och den ligger idag löst på en sliperssats från 2006, ovan mark. Det fanns då en idé om att bygga in den i bangården, men det kommer inte bli så eftersom vi har en bangård med bara normalspår, och den kommer inte ha en naturlig plats där, eller fylla ett syfte.

Finns det någon förening eller verksamhet i Sverige som skulle kunna tänka sig använda växeln till något så den kommer till glädje? Isåfall ger vi gärna bort den inkl slipers.

Alternativet kommer vara att vi plockar ihop rälsmaterielet och förvarar på en vagn tills vidare.

Med vänlig hälsning Henrik Reuterdahl, SJVM

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Ola Ahlström @, måndag, november 06, 2017, 10:55 (937 dagar sedan) @ HP

Vad som skall bevaras hos ett statligt museum är givetvis en uppfattning som går isär men borde inte något som alltid (?) omtalats som så världsunikt (?) som Växjö-växeln bevaras och visas upp på Järnvägsmuseum?

Våra tre vanligaste spårvidder i ett tycker jag borde kunna visas upp och inte tvunget vara inkopplat i övrigt spårsystem, varför inte uppbyggt som ett fristående objekt?

Risken att förrådsställa, deponera eller skänka bort innebär en stor risk att denna berömda växel försvinner för gott.

Jag vänder mig därför mot påståendet "och den kommer inte ha en naturlig plats där, eller fylla ett syfte."

Ola Ahlström
Malmö

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Sune Nylén @, måndag, november 06, 2017, 13:40 (937 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Någon gång omkring 1960 talade jag med en ingenjör i telefon.Han talade då om att det var han som en gång på EJ tiden hade konstruerat denna växel. Tyvärr är jag inte helt säker på hans namn så många år efteråt. Då visste jag heller ingenting om denna växel,annars hade jag naturligtvis frågat mycket mer.
Men att ens tänka sig att göra sig av med en sådan unik sak är i högsta grad oansvarigt.
Det måste väl finnas plats t.ex- på Nynäs att montera upp den utomhus på sliprar. De flesta är nog inte intresserade av att se den i spår utan mer att se dess unika konstruktion och att den blir bevarad för framtiden. Tråkigt nog har alltför många objekt som borde sparats, försvunnit genom ren obetänksamhet hos de ansvariga. Något som aldrig skulle hänt om jag handlagt frågorna.
:-) Sune

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Ulf Diehl @, måndag, november 06, 2017, 13:48 (937 dagar sedan) @ Sune Nylén

Instämmer helt med föregående skribenter. Detta är faktiskt en av de mest unika sakerna som finns på Sveriges Järnvägsmuseum.
Ulf Diehl

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, november 06, 2017, 15:30 (937 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Och jag har svårt att förstå att den inte passar in i verksamheten.
Även om man nöjer sig med normalspårsfordon för trafikverksamheten så är smalspårsen en viktig del av historien. Men man kanske tänker sig att magasinera Fryckstad och de övriga fordonen från de tidiga smalspårsbanorna av samma anledning?
Det borde vara fullt möjligt att någonstans inom verksamheten visa upp smalspårsfordon och då är ju växeln en del av denna historia. Om det är vid Nynäs eller själva museet beror på hur man utvecklar Nynäs.
Förvisso har man deponerat en del 891-fordon till olika föreningar, men då för att de naturligt hör hemma där.

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Mattias Jansson @, måndag, november 06, 2017, 14:22 (937 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Vad som skall bevaras hos ett statligt museum är givetvis en uppfattning som går isär men borde inte något som alltid (?) omtalats som så världsunikt (?) som Växjö-växeln bevaras och visas upp på Järnvägsmuseum?

Nog är den värd att sparas i en eller annan form, men med en dåres envishet understryker jag att den inte är ett dugg världsunik, det är bara en uppfattning som sedan decennier fått fotfäste i ett Sverige där man möjligen inte hade koll på vad som finns eller funnits på olika håll i världen. Det har förvisso aldrig varit direkt vanligt, men det finns, och har funnits ett antal stationer med tre spårvidder, och det har på flera av dem funnits växlar som betjänat alla spårvidderna.

Det är helt klart en intressant grej, men Växjöväxeln är alltså precis lika världsunik som Djursholmsbanan var världens första elektriska järnväg, eller Göta kanal är världens längsta kanal, d v s inte alls.

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Lennart Petersen @, tisdag, november 07, 2017, 23:52 (935 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Vad som skall bevaras hos ett statligt museum är givetvis en uppfattning som går isär men borde inte något som alltid (?) omtalats som så världsunikt (?) som Växjö-växeln bevaras och visas upp på Järnvägsmuseum?


Nog är den värd att sparas i en eller annan form, men med en dåres envishet understryker jag att den inte är ett dugg världsunik, det är bara en uppfattning som sedan decennier fått fotfäste i ett Sverige där man möjligen inte hade koll på vad som finns eller funnits på olika håll i världen. Det har förvisso aldrig varit direkt vanligt, men det finns, och har funnits ett antal stationer med tre spårvidder, och det har på flera av dem funnits växlar som betjänat alla spårvidderna.

Det är helt klart en intressant grej, men Växjöväxeln är alltså precis lika världsunik som Djursholmsbanan var världens första elektriska järnväg, eller Göta kanal är världens längsta kanal, d v s inte alls.

Bland annat Barcelona hamn har numera tre spårvidder med ett antal växlar som klarar alla tre. Växeln i Växjö var ju märklig för Sverige men inte märkligare än att den inte var helt komplett, tre spårvidder i rakläge (om jag minns rätt) men bara tre i sidoläge så lade man om växeln för fel tåg så spårade det helt enkelt ur.
Och tre spårvidder på station har vi eller har haft lite varstans exempelvis i Frankrike,Spanien,Schweiz,Österrike,Indien,Australien men faktiskt hade Växjö station ett tag 4 spårvidder när det även fanns ett 600 spår för transporter till regementsbygget i början på förra seklet. Det kanske är svårslaget

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Krister P @, Växjö, fredag, november 10, 2017, 15:30 (933 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Anledninmgen till att det bara var 2 spårvidder vid omlagd växel var att man inte fick plats med den tredje tungan för 891mm. Det var för nära till 1067-rälen för det.

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Jonny Saljefeldt @, måndag, november 06, 2017, 14:23 (937 dagar sedan) @ HP

Länk till tidigare diskussion i ämnet.

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Littera JS @, måndag, november 06, 2017, 14:46 (937 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

I öxnered tog man hand om ett av spårkryssen som ligger på stationsplan till allmän beskådan, begrundan och betraktelse. Kanske man kan göra något liknande med växeln. En placering i Växjö skulle ju ge staden ytterligare en historia att berätta...

Vem vill ta hand dom Växjöväxeln

av HP @, måndag, november 06, 2017, 16:41 (937 dagar sedan) @ HP

Vi har fått en mycket intressant intresseanmälan från en plats där den med all säkerhet kommer mer till rätta än nu. allt måste inte finnas i Gävle, och är det inte då bra om vi hittar en lösning för denna rätt skrymmande växel?

Att bygga upp den inne på Nynäs kommer inte på fråga. Vad ska ut istället? Göta? Förstå mig rätt, en enkelväxel 1:9 är stoooor.

Ska man ha kvar denna bör den ligga i en bangård där den fyller en funktion och hamnar i ett sammanhang tycker jag. Observera också att alternativet är att lagra den (utan slipers som den ändå inte är mer än tillfälligt fastsatt i), ej att skrota den.

Vi måste rätt ofta göra prioriteringar. Vi får ibland skäll för att vi inte bryr oss om smalspår, men det gör vi, och vi har en hel del smalspårsfordon i samlingarna. Vi har också tagit aktiva beslut där fordon säljs eller deponeras till föreningar just för att de kommer "hem", och kommer mer till rätta.
Flytten av en del materiel från UGJ till Nynäs är ett led i att faktiskt tillgängliggöra smalspårsmaterielen vi har kvar i Gävle för besökare, vilket ni kommer märka i sinom tid.

Smalspår är också rätt väl omhändertaget ute i landet via våra föreningar, både i form av fordon, som där kan levandegöras och få en roll ihop med infrastrukturen. Många tycker vi prioriterar normalspår, vilket är sant vad det gäller den trafik vi kör, och den bangård vi efterhand anpassar, eftersom det är den enda plats som ska visa en "SJ-bangård" med SJ-byggnader och kontaktledning. Många andra miljöer finns bevarande (Nora, Brösarp mm) men de är alla av privatbaneursprung.

Glöm ej heller att vi också byggt en running line med spårvidd 600 och 891 mm (som ännu ej är klar) just för att kunna visa gästande fordon med dessa spårvidder.

/Henrik R, SJVM

Vem vill ta hand dom Växjöväxeln

av Ulf Diehl @, måndag, november 06, 2017, 22:47 (937 dagar sedan) @ HP

Tja skall vi börja tala om unika saker så....
det finns ett par F1200 syskon i Danmark
det finns en PRINS AUGUST kusin i Utrecht
ett R-lok som i princip bara gick 5-6 år på Malmbanan i aktiv tjänst
det finns flera GÖTA-syskon kvar i världen
och hur många D-lok, YCo6, B och E-lok finns det inte kvar här och där.
en X1 och Dm3 är väldigt skrymmande och tar mycket plats.
Trespårsväxeln i Växjö är absolut inte unik i världen - men den är mycket omtalad i Sverige i likhet med F1200 som vårt största ånglok och loket från Getå-olyckan.
Men det blir kanske inte så mycket plats kvar i Gävle efter ombyggnaden om och när den blir klar.
Ulf Diehl

Vem vill ta hand dom Växjöväxeln

av Thomas Tell @, Vallentuna, måndag, november 06, 2017, 23:07 (936 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Sätt upp växeln på en vägg någonstans.
/tell

Vem vill ta hand dom Växjöväxeln

av Ulf Diehl @, tisdag, november 07, 2017, 10:19 (936 dagar sedan) @ Thomas Tell

Strålande ide Thomas. Det skulle ge mycket bättre översikt över växeln än när den ligger ner på marken. Men det ställer kanske vissa krav på väggens storlek och bärighet.
Ulf Diehl

Vem vill ta hand dom Växjöväxeln

av Ola Ahlström @, måndag, november 06, 2017, 23:16 (936 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Men det blir kanske inte så mycket plats kvar i Gävle efter ombyggnaden om och när den blir klar.

Intressant. Befarar ett stålbad när nu man kommer under ett nytt departement och under en ny museiorganisation, risken med "allmänhetens åkning" kan ta ett snabbt slut.

Ola Ahlström
Malmö

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Anders Johansson @, fredag, november 10, 2017, 18:45 (933 dagar sedan) @ HP

Jag känner mig lite lurad.
Vi var en grupp som inför jubileumet 2006 blev tillfrågade om Vi ville hjälpa till att återuppbygga växeln som hittats bakom UGJ.
Vi fick fram dokument om växeln, som tillställdes museet.
Bla montageskiss för de delar som sparats.
Bl a införskaffade museet slipers mm.
Montaget påbörjades vid rallardagarna 2006, och ett gäng på 5-6 personer byggde i praktiken upp den vid sidan av den plats som man då planerade att lägga in den i spår vid.
I samband med återbyggnaden skulle det fixas en del skurna plattor mm för att göra växeln användbar för tyngre fordon i det ena spåret mot vändskivan vid UGJ.
Då blev det stopp.
Senare diskuterades att lägga den som ett eget objekt vid sidan av spåren för trafik.
Det är ett förslag som jag fortfarande tycker är rimligt, t ex i parken eller jämte huvudbyggnaden jämte DFo? vagnen som stått där i många år
Ansluts den till skivan kan man använda den för visning utomhus av t ex något 1067 resp 891-fordon.
Om man använder den på det viset behöver inga underläggsplattor mm användas, vilket gör att den kan färdigställas med i stort sett det material som finns.(dvs i originalskick)
Ska man inte köra F1200 eller R976 över den behövs inte detta.
Jag tycker fortfarande att den är så unik att den borde visas.

Bifogar en bild som visar tre lok på varsin spårvidd vid växeln.

[image]

Vem vill ta han dom Växjöväxeln

av Krister P @, Växjö, fredag, november 17, 2017, 20:09 (926 dagar sedan) @ HP

Det är väl denna växel som avses.

[image]

RSS-feed av trådar
powered by my little forum