B 1037 Regulatorn (Fordon: lok)

av morrgan @, Göteborg, måndag, januari 05, 2009, 08:15 (4439 dagar sedan)

[image]

Regulatorn är den spak som föraren släpper på ånga genom överhettarna till maskineriet. När man startar så öppnar man regulatorn försiktigt så att loket inte slirar loss. När man sedan kör skall regulatorn stå på fullt öppet, alla mellanlägen är slöseri med energi och man får inte fullt ånglådetryck och kraft fram till cylindrarna.

morrgan

B 1037 Regulatorn

av Victor S @, Helsingborg, måndag, januari 05, 2009, 12:18 (4439 dagar sedan) @ morrgan

När man sedan kör skall regulatorn stå på fullt öppet, alla mellanlägen är slöseri med energi och man får inte fullt ånglådetryck och kraft fram till cylindrarna.

Hur blir det då med hastighetsbegränsningar? Hur kan man köra saktare med fullt pådrag hela tiden? Ändrar man omkastarens läge då eller?

Victor S

--
Hellre Omkörd och Bortkommen än Omkommen och Bortkörd.

B 1037 Regulatorn

av morrgan @, Göteborg, måndag, januari 05, 2009, 12:45 (4439 dagar sedan) @ Victor S

När man sedan kör skall regulatorn stå på fullt öppet, alla mellanlägen är slöseri med energi och man får inte fullt ånglådetryck och kraft fram till cylindrarna.


Hur blir det då med hastighetsbegränsningar? Hur kan man köra saktare med fullt pådrag hela tiden? Ändrar man omkastarens läge då eller?

Victor S

Då stänger man regulatorn och rullar en bit, ingen ångförbrukning, Skruven läggs också i mitten. När det är dags att köra igen skruvar man ut till lämplig fyllning för att hålla hastiheten med full regulator.
På vissa museibanor kan det ibland vara svårt att köra skarpt med full regulator man kör då lätt för fort, utan man får ligga och "fis-köra" med regulatorn istället.
Detta är inte optimalt men tågets resenärer märker inget och showen måste gå vidare.

morrgan

B 1037 Regulatorn

av Anders Ö/NJM, måndag, januari 05, 2009, 13:17 (4439 dagar sedan) @ morrgan

När man sedan kör skall regulatorn stå på fullt öppet, alla mellanlägen är slöseri med energi och man får inte fullt ånglådetryck och kraft fram till cylindrarna.


Hur blir det då med hastighetsbegränsningar? Hur kan man köra saktare med fullt pådrag hela tiden? Ändrar man omkastarens läge då eller?

Victor S


Då stänger man regulatorn och rullar en bit, ingen ångförbrukning, Skruven läggs också i mitten. När det är dags att köra igen skruvar man ut till lämplig fyllning för att hålla hastiheten med full regulator.
På vissa museibanor kan det ibland vara svårt att köra skarpt med full regulator man kör då lätt för fort, utan man får ligga och "fis-köra" med regulatorn istället.
Detta är inte optimalt men tågets resenärer märker inget och showen måste gå vidare.

morrgan

På E/E2 ligger man å rullar med normalt ett par kilo på ånglådan.

Och givet är ju att om man inte behöver fullt tryck i ånglådan så har man inte full regulator men Morrgan beskriver normala tillståndet vid körning (sen skiljer det säkert mellan olika skolor, jag tycker mig då ha sett skillnad på olika förare)

B 1037 Regulatorn - E/E2

av J Hjelm, måndag, januari 05, 2009, 13:24 (4439 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

När man sedan kör skall regulatorn stå på fullt öppet, alla mellanlägen är slöseri med energi och man får inte fullt ånglådetryck och kraft fram till cylindrarna.


Hur blir det då med hastighetsbegränsningar? Hur kan man köra saktare med fullt pådrag hela tiden? Ändrar man omkastarens läge då eller?

Victor S


Då stänger man regulatorn och rullar en bit, ingen ångförbrukning, Skruven läggs också i mitten. När det är dags att köra igen skruvar man ut till lämplig fyllning för att hålla hastiheten med full regulator.
På vissa museibanor kan det ibland vara svårt att köra skarpt med full regulator man kör då lätt för fort, utan man får ligga och "fis-köra" med regulatorn istället.
Detta är inte optimalt men tågets resenärer märker inget och showen måste gå vidare.

morrgan


På E/E2 ligger man å rullar med normalt ett par kilo på ånglådan.

Och givet är ju att om man inte behöver fullt tryck i ånglådan så har man inte full regulator men Morrgan beskriver normala tillståndet vid körning (sen skiljer det säkert mellan olika skolor, jag tycker mig då ha sett skillnad på olika förare)

Med E/E2 är det extra viktigt att inte rulla långa sträckor med stängd regulator eftersom krafterna på vevstakslager m.m. blir direkt skadliga när maskineriet drar runt cylindrarna istället för tvärtom...

Jag vet inte om det är fler loktyper som lider av detta fenomen, det får andra svara på...

B 1037 Regulatorn

av Stefan Skoglund @, Stenstorp, tisdag, januari 06, 2009, 02:11 (4438 dagar sedan) @ morrgan


Då stänger man regulatorn och rullar en bit, ingen ångförbrukning, Skruven läggs också i mitten. När det är dags att köra igen skruvar man ut till lämplig fyllning för att hålla hastiheten med full regulator.

Man lägger väl ändå ut till full fyllning när man rullar
för att det skall bromsa så lite som möjligt, det blir vakum inuti cylindern annars !! och då drar man in en massa grus via pysarna in i cylindrarna.

På vissa museibanor kan det ibland vara svårt att köra skarpt med full regulator man kör då lätt för fort, utan man får ligga och "fis-köra" med regulatorn istället.

Många förare klarar idag av att köra med full regulator och
minimal fyllning. Jag har tom sett folk som kör med omkastningen i
mittläge och 11.5 kg i ånglådan. VGJ 24 gillar den behandlingen skarpt i
backen upp till Arelid söderifrån tex. Det blir en ganska bra melodi
i skorsten längst fram.
Man får dra av i tid bara.

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

B 1037 Regulatorn

av Stora Borås @, Borgstena, tisdag, januari 06, 2009, 13:40 (4437 dagar sedan) @ Stefan Skoglund

Mycket möjligt att många förare klarar av det, men inte alla lok gör det. Se Hjelms svar, samt mitt långa inlägg för några månader sedan om "rullning med lättånga". Stora Borås.

B 1037 Regulatorn

av Nicke2, onsdag, januari 07, 2009, 15:38 (4436 dagar sedan) @ Stefan Skoglund

Två frågor (eller kanske tre...):
1. Teoretiskt sett så borde det väl inte hända nånting alls om man har omkastaren i mittläge (dvs 0% fyllning) och regulatorn fullt öppen. Jag undrar således vad som händer i praktiken när man kör enligt detta förfarande.

2. Vad för sorts regulator är "regulatorn"? Eftersom det talas om olika "tryck på ånglådan" så tolkar jag det som om det rör sig om en tryckregulator (rätt eller fel?). Kan någon redogöra (gärna med bild/skiss/ritning) för konstruktionen(-erna) som används?

Tack på förhand!

B 1037 Regulatorn

av Stora Borås @, Borgstena, onsdag, januari 07, 2009, 19:33 (4436 dagar sedan) @ Nicke2

Svar 1. Har du "skruven" i mittläge är det endast det lineära försprånget som styr sliden. Dvs det gradtal som sliden går före 90 grader. Det kan vid låg belastning räcka för att loket skall röra sig. Beror mycket på loktyp.

Svar 2. Regulatorn är en i ångdomen sittande ventil för ångan till cylindrarna. Den sitter innan överhettarna. Genom att öppna den olika mycket kan man variera trycket till slidskåpen. Det kallas ånglådetrycket. Eftersom cylindrarna vid samma fyllning och antal ångslag per minut (hastighet) drar samma mängd ånga minskar ånglådetrycket om regulatorn stängs något . Samma händer om regulatoröppningen är oförändrad och fyllningen ökas. Då drar maskinen mer ånga och ånglådetrycket sjunker. Stora Borås.

B 1037 Regulator(n)...eller inte?!

av Nicke2, onsdag, januari 07, 2009, 19:55 (4436 dagar sedan) @ Stora Borås

Hmm...Okej... Jag bör nog klura och läsa på lite om slider och cylindrars samverkan :-D
Dock är jag fortfarande lite förbryllad över "mittlägets funktion"... Spontant känns det som om att köra på detta sätt bara borde funka i en färdriktning. Rätt eller fel!?

Vad beträffar regulatorn så tolkar jag ditt svar precis som du skrev. Dvs att regulatorn endast är en VENTIL och ingen regulator i sig själv (förarens "juckande i regulatorhandtaget" borträknat ;-) )

Jag måste även ta tillfället i akt och passa på att tacka för alla svar man får här på forumet. Tyvärr kan jag själv endast bidra med (stundom korkade) frågor då jag är total novis på området. Fantastiskt upplysande och pedagogisk information med enastående bilder (t.ex. Morrgans)!
Så stort tack till alla :-)

B 1037 Regulator(n)...eller inte?!

av Stora Borås @, Borgstena, onsdag, januari 07, 2009, 20:08 (4436 dagar sedan) @ Nicke2

Mittläget på omkastningen har ingen annan funktio än att det ligger mitt emellan Fram och Back. Du kan normalt inte starta i mittläget. Går det är loket felreglerat. Men med liten belastning kan loket fortsätta i den riktning det startades i.

Rätt uppfattat om regulatorn, som förresten på engelska benämnes throttle, vilket kanske bättre beskriver dess funktion.

Är Du mycket intresserad av ånglok, så gå med, och bli aktiv i en museiförening. De behöver alla frivilliga krafter de kan få.

I övrigt rekommenderar jag Ånglokläran i dess olika utgåvor. det går faktiskt att beställa dem på närmaste bibliotek. Dessutom borde de gå att hitta antikvariskt. Sista upplagan kom 1948 el.1949. Är man mycket intresserad av äldre loktyper och teknik, så är faktiskt den tidigare upplagan mer intressant. Stora Borås.

B 1037 Regulator(n)...eller inte?!

av Nicke2, onsdag, januari 07, 2009, 20:33 (4436 dagar sedan) @ Stora Borås

Tack för svaren och tipset. Det blir det en tripp till biblioteket imorgon :-D
Vad beträffar att bli aktiv i en museiförening så tänker jag skriva en ny tråd.

aktiv!

av Staffan Granath, onsdag, januari 07, 2009, 20:37 (4436 dagar sedan) @ Nicke2

Tack för svaren och tipset. Det blir det en tripp till biblioteket imorgon :-D
Vad beträffar att bli aktiv i en museiförening så tänker jag skriva en ny tråd.

så började också min karriär, du kommer få gott om goda råd:-) :-)

från modershyttans aktive

aktiv!...igen

av Nicke2, onsdag, januari 07, 2009, 21:53 (4436 dagar sedan) @ Staffan Granath

Vad beträffar att bli aktiv i en museiförening så tänker jag skriva en ny tråd.


så började också min karriär, du kommer få gott om goda råd:-) :-)

från modershyttans aktive

Jo, nog lutar det åt att skaka liv i tågintresset som varit i dvala i snart tjugo år. Jag la nämligen av som aktiv i ULJ som 15-åring. Anledningen är faktiskt ganska tråkig och frustrerand (och kanske t.o.m. vanligt förekommande).
Hur som helst så är jag uppväxt med en museijärnväg "runt knuten" från mina föräldrars sommarstuga. På sommrarna så blev det en hel del ångtågsturer och farsgubben brukade "tjata" på lokpersonalen så att hans son fick åka med i loket vid växlingen (antagligen regelvidrigt men händelserna är nog preskriberat idag ;-) ) Och självklart "fastnade" jag för allt vad ånglok heter!

Så småningom när man växt till sig några år började jag som aktiv i föreningen. Och det var helt fantastiskt. Suverän sammanhållning där de äldre försökte lotsa oss "något svårmanövrerade" snorungar i rätt riktning. Varje arbetsdag var superkul trots att man åkte på disken (genom kortdragning) emellanåt.
Dock är det som så att en femtonåring har en bekantskapskrets som även sträcker sig utanför "tågeriet". Och mina övriga kompisar (vars intressen mest kretsade kring t.ex. musik, idrott, fest och brudar) började tycka att jag nog var lite konstig som gillade tåg...
Det gick så pass långt att jag mer eller mindre tvingades välja. Tyvärr blir vardagen knepig utan kompisar så tågintresset lades på is.
Jag vet som sagt inte om min historia är vanlig. Men kanske är detta en anledning till att museiföreningar har svårt att behålla aktiva ungdomar (om detta nu ens är ett problem idag).

Reflktera gärna :-)

Aktiv! Och sen inte. Och sen aktiv igen. Och sen borta en stund på nytt...

av Bobo L @, onsdag, januari 07, 2009, 22:16 (4436 dagar sedan) @ Nicke2

Nä, inte då, din historia är nog väl så vanlig! Det är en knepig ålder det där när ångloken och "grabb-gemenskapen", där man får vara lite vuxnare och lill-gamlare än man egentligen är, lockar på ena kanten och moppen (?) och brudarna på den andra. Helt normalt.

Inom ULJ, och säkert inom andra föreningar också, är det ganska vanligt att man är aktiv en tid och sedan försvinner en tid när flickvän, studier, arbete på annan ort och/eller familj kräver mer tid. Sen kommer man tillbaks igen, och sen kanske karriär eller annat pockar på igen. Helt normalt.

Jag själv är ju en av dem som började som besvärlig illbatting på ULJ och sen försvann och kom tillbaks. ULJ har flera exempel på detta, och kanske är du snart ytterligare ett? Dessutom har många av oss kommit tillbaka med helt nya kunskaper och erfarenheter som kommer föreningen till gagn på olika sätt, och vi kanske sysslar med helt andra arbetsuppgifter nu än vad vi ville eller klarade då. Helt normalt.

En annan aspekt vi sett tendenser till är att en del av oss smågrabs som dök upp som yrväder i mycket unga år kanske var väldigt sökande efter identiteten, och mycket lättpåverkade. I den åldern behöver man ibland väldigt mycket någon att se upp till, och kanske kunde det behovet annars ha råkat finna sin tillfredsställelse någon annan stans, och i värsta fall i kriminella kretsar eller i missbrukssammanhang. Jag tror att helgvistelse i Faringe, eller Anten, Ohs bruk, Brösarp etc bland grabbar och gubbar kan innebära både ett tekniskt handlag och en social träning i lagarbete och ansvar. Sen behöver man ju inte snöa in och bli 100 %-igt nördig, det är bra att dra på festival och spana på brudar också! Går det sedan inte att samköra båda intressena får man väl ta dem i tur och ordning! Helt normalt. :-D

Aktiv! Och sen inte. Och sen aktiv igen. Och sen borta en stund på nytt...

av Nicke2, onsdag, januari 07, 2009, 22:20 (4436 dagar sedan) @ Bobo L

Ska nog dega in medlemsavgiften å leta mig ut till Faringe någon helg i närtid :-P

Aktiv! Och sen inte. Och sen aktiv igen. Och sen borta en stund på nytt...

av BKN, torsdag, januari 08, 2009, 00:34 (4436 dagar sedan) @ Bobo L

Sen behöver man ju inte snöa in och bli 100 %-igt nördig, det är bra att dra på festival och spana på brudar också! Går det sedan inte att samköra båda intressena får man väl ta dem i tur och ordning! Helt normalt. :-D

Vilken tur att jag är aktiv i TJF då, där man kan kombinera festival, tåg och brudspaning under en vecka i Hultsfred varje år!:-D

Lokutbildning!

av Hans Wicklund, torsdag, januari 08, 2009, 09:28 (4436 dagar sedan) @ Bobo L

... Jag tror att helgvistelse i Faringe, eller Anten, Ohs bruk, Brösarp etc bland grabbar och gubbar kan innebära både ett tekniskt handlag och en social träning i lagarbete och ansvar.

Notera också att alla museijärnvägar erbjuder någon form av organiserad utbildnig i ångloksteknik för lokasprianter. Idag kan vi inte räkna med att det strömmar till nya akriva med ångloksteorin färdig i huvudet eller ens allmän maskinteknik med "i bagaget" - vi måste själva erbjuda den utbildningen. (Det är f.ö. ett myndighetskrav på oss).
På ÖSlJ innebär detta att vi erbjuder en mjukstart som bromsare och eldaraspirant. Eldaraspirantutbildningen är då utan den djupare teorin och i stället mer på den praktiska hanteringen. Efter ett års tjänstgöring som eldaraspirant blir det eldarkurs där lokmästare Bonnedal börjar lotsningen i ånglokslärans mysterier. Parallellt med ångloksläran använder ÖSlJ även vår egen "Lokpsi", Lokpersonalintruktion, en utförlig handbok där loktjänstens mer praktiska aspekter för våra förhållanden beskrivs, med detaljintruktioner i handhavandet för varje loks utrustning bl.a.

Kontakta din närmaste museijärnväg för mer information!

aktiv!...igen

av SSS-medlem, torsdag, januari 08, 2009, 01:46 (4436 dagar sedan) @ Nicke2

Vad beträffar att bli aktiv i en museiförening så tänker jag skriva en ny tråd.


så började också min karriär, du kommer få gott om goda råd:-) :-)

från modershyttans aktive


Jo, nog lutar det åt att skaka liv i tågintresset som varit i dvala i snart tjugo år. Jag la nämligen av som aktiv i ULJ som 15-åring. Anledningen är faktiskt ganska tråkig och frustrerand (och kanske t.o.m. vanligt förekommande).
Hur som helst så är jag uppväxt med en museijärnväg "runt knuten" från mina föräldrars sommarstuga. På sommrarna så blev det en hel del ångtågsturer och farsgubben brukade "tjata" på lokpersonalen så att hans son fick åka med i loket vid växlingen (antagligen regelvidrigt men händelserna är nog preskriberat idag ;-) ) Och självklart "fastnade" jag för allt vad ånglok heter!

Så småningom när man växt till sig några år började jag som aktiv i föreningen. Och det var helt fantastiskt. Suverän sammanhållning där de äldre försökte lotsa oss "något svårmanövrerade" snorungar i rätt riktning. Varje arbetsdag var superkul trots att man åkte på disken (genom kortdragning) emellanåt.
Dock är det som så att en femtonåring har en bekantskapskrets som även sträcker sig utanför "tågeriet". Och mina övriga kompisar (vars intressen mest kretsade kring t.ex. musik, idrott, fest och brudar) började tycka att jag nog var lite konstig som gillade tåg...
Det gick så pass långt att jag mer eller mindre tvingades välja. Tyvärr blir vardagen knepig utan kompisar så tågintresset lades på is.
Jag vet som sagt inte om min historia är vanlig. Men kanske är detta en anledning till att museiföreningar har svårt att behålla aktiva ungdomar (om detta nu ens är ett problem idag).

Reflktera gärna :-)

Jag gjorde tvärtom och valde föreningslivet i stället, de andra s k kompisarna höll inte måttet. :-| Ett val som jag aldrig någonsin har ångrat! Starkt bidragande var en ursprungligen liten, men förutsättningslös och extremt varm vänskapskrets inom föreningen. Jag hade aldrig varit den jag är idag utan dessa människor! Det blev kanske inte så mycket musik, idrott, fest och brudar under tonåren, men det tog jag igen senare och för övrigt är föreningarna nog lite underskattade som kontaktpunkt i dessa avseenden.

Varje människa är unik och jag försöker inte pracka på någon mina åsikter, men om jag kan inspirera en enda person att våga gå sin egen väg så är det värt försöket!

B 1037 Regulator(n)...eller inte?!

av Kurt G. Möller, Sthlm, onsdag, januari 07, 2009, 21:59 (4436 dagar sedan) @ Stora Borås

Lokläran -49 är vår "allmänna bibel", ja. Eftersom dom sista finessiga stegen i ångloksutvecklingen gick Sverige helt förbi, duger "Å49" gott som handledning här hemma.

Ang. regulatorer (i regel placerade i ångdomen) kan nämnas att två grundtyper fanns - slidregulator eller ventilregulator:

- SLIDREGULATORN såg ut som en vanlig plan cylinderslid på en ångmaskin m/ä = en platt klump, som (oftast) hade en liten extra slid ovanpå sej själv, detta för att kunna finreglera ångan lättare.

- VENTILREGULATORN fanns i flera varianter - antingen en enda rätt stor kolv (oftast m liten hjälp-kolv inbyggd även där), som lyftes från ett runt ventilsäte o släppte förbi ångan, eller flera små kolvar, som öppnades vartefter (vanligt i USA på nyare lok).

Båda aktiverades (i Sverige o många andra länder) via "regulatorstången", som gick in i pannans bakgavel via en packbox - föraren manövrerade alltså loket m h a en spak som rörde sej runt denna axel, s a s medurs (eller moturs, om loket var högerkört).

B 1037 Regulator(n)...eller inte?!

av Nicke2, onsdag, januari 07, 2009, 22:12 (4436 dagar sedan) @ Kurt G. Möller

Och så blev man ytterligare lite upplyst!

/Nicke2 a.k.a. Han-som-för-drygt-tjugo-år-sen-fick-en-förevisning-i-hur-THOR:s -injektor-skulle-köras-av-en-viss-herr-Möller -men-eftersom-jag-var-typ-tretton-år-fattade-ungefär-NADA-men-gläds-ändå-av-minnet :-)

B 1037 Regulator(n)...eller inte?!

av Anders Ljung @, Uppsala, torsdag, januari 08, 2009, 01:31 (4436 dagar sedan) @ Nicke2


/Nicke2 a.k.a. Han-som-för-drygt-tjugo-år-sen-fick-en-förevisning-i-hur-THOR:s -injektor-skulle-köras-av-en-viss-herr-Möller -men-eftersom-jag-var-typ-tretton-år-fattade-ungefär-NADA-men-gläds-ändå-av-minnet :-)

Kan lugna NickeII med att det är inte minsta fel på HONOM m.a.p. fattandet av NADA ;-)

A.Ljung; ULJ eldande tågbefälhavande banbesiktande tågklarerande pratkvarn

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

B 1037 Regulator(n)...eller inte?!

av Micke Carlsson., onsdag, januari 07, 2009, 22:28 (4436 dagar sedan) @ Nicke2

B 1037 Regulatorn

av Stefan Skoglund @, Stenstorp, fredag, januari 09, 2009, 01:48 (4435 dagar sedan) @ Stefan Skoglund


Då stänger man regulatorn och rullar en bit, ingen ångförbrukning, Skruven läggs också i mitten. När det är dags att köra igen skruvar man ut till lämplig fyllning för att hålla hastiheten med full regulator.


Man lägger väl ändå ut till full fyllning när man rullar
för att det skall bromsa så lite som möjligt, det blir vakum inuti cylindern annars !! och då drar man in en massa grus via pysarna in i cylindrarna.

Morrgans text kan missförstås, i varje fall gjorde jag det.
När man skall rulla med ett ånglok stänger man regulatorn lugnt och bestämt.
Samtidigt eller strax därefter låter man länka ur ??? till full fyllning
dvs man flyttar omkastningen till full fyllning och inte minimal ! annars
händer det jag skrev vad beträffande att det blir undertryck i cylindrarna.

Jag tar hela tiden fel på 'länka ur' och 'länka in'....

Någon som har en minnesregel ?

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

B 1037 Regulatorn, Rule of Thumb?

av Ragnar Andenæs, Oslo, fredag, januari 09, 2009, 09:16 (4435 dagar sedan) @ Stefan Skoglund

Beskrivelse på Norsk - håper det ikke lager problemer?

Ved overgang fra fullt pådrag:
steng regulatoren med en rolig bevegelse, åpne ommløpet på lokkonstruksjoner som har omløp, legg styring ut til full fylling - evt. nest siste hakket om det banker i omstyringen ved butt.
Ved høy hastighet innledes bremsing og regulatorens åpning reduseres, fyllingen økes litegrann for å skåne maskinen - når hastigheten er passe redusert tar en stengeprosedyren.


Fra lediggang ( rulling ):
Vurder hastigheten og still inn styringen til passende fylling - ikke under 30%, steng ommløp og åpne regulatoren med en rolig bevegelse til du har passe pådrag/sleidskapstrykk. Når det har "fyllt seg opp" og maskinen har stabilisert seg kan du legge styringen mot lavere fylling hvis lokets konstruksjon tåler det.


Ved en del lok jeg har kjørt er de laveste fyllingsprosenter som anbefales i loklærebøker i praksis en akademisk greie - maskinen skrangler/banker som besatt under 25% fylling i mange tilfeller og lagrene går kollosalt varme ved litt høyere hastigheter. Dermed må en også ved de samme lokomotiver knipe inn på regulatoråpningen hvis en ikke skal bryte fartsgrensene. Så det å kjøre med max sleidskapstrykk og relativt lette tog er i praksis nesten umulig over lengre strekk.


Ved virkelig stor hastighet med Walschaerts styring må en i teorien øke fyllingen litt for at det skal bli tilstrekkelig åpning til å få dampen/ångan ut av cylindrene. Om en gjør slik i praksis går loket meget roligere ( lugnare ) uten banking og varmgang.


Bruk av cylinderkraner på allerede varme cylindre er sløsing med cylinderolje/overheterolje.


Mvh Ragnar Andenæs

B 1037 Regulatorn, Rule of Thumb?

av Stora Borås @, Borgstena, fredag, januari 09, 2009, 11:51 (4435 dagar sedan) @ Ragnar Andenæs

Mycket bra beskrivet, vilket är delvis vad jag skrev i mitt inlägg om "lättånga" i höstas. Stora Borås.

B 1037 Regulatorn, Rule of Thumb?

av Kurt G. Möller, Sthlm, fredag, januari 09, 2009, 12:01 (4435 dagar sedan) @ Ragnar Andenæs


Bruk av cylinderkraner på allerede varme cylindre er sløsing med cylinderolje/overheterolje.

Visst - på överhettarlok. Våtånglok däremot behöver pysa så fort dom stått still ett tag!

Vid finkornig ballast intill plattformar, undvik att pysa där - detta kastar upp sand i maskineriet.

B 1037 Regulatorn, Rule of Thumb?

av RaA, Oslo, fredag, januari 09, 2009, 14:15 (4434 dagar sedan) @ Kurt G. Möller

Vi har en våtdamper her på UHB - selv om den står litt når vi har kommet til toppen av banen vår ( den ultrakorte 3,6 km..) kommer det ikke en vanndråpe fra cylinderkranene. Men en litt lengre pause gjør at det kommer "kaldere" damp/ånga fra lubrikatoren - da er på sin plass med litt cylinderkraner. Den lubrikatoren gir faktisk såpass med damp at maskinen går sakte men sikkert avgårde med stengt regulator - kul patent.


Mvh Ragnar Andenæs

B 1037 Regulatorn

av Kurt G. Möller, Sthlm, fredag, januari 09, 2009, 12:05 (4435 dagar sedan) @ Stefan Skoglund

Jag tar hela tiden fel på 'länka ur' och 'länka in'....

Någon som har en minnesregel ?

Säj "lägga ut (fullt)" - inte länka!

powered by my little forum