Laddningsproblem på Bo5b 3294 (Järnväg allmänt)

av Dan. @, Kil, lördag, mars 17, 2018, 20:39 (1195 dagar sedan)

Vi har problem med laddningen av batterierna i Bo5b 3294.
Laddar vi med stationär laddare (50Hz) så är det ok. Men med "bara" den axeldrivna generatorn så blir inte batterierna laddade. Det är inga problem så länge vagnen rullar. Laddningslampan, och alla lampor, lyser som de ska men bara en kort stund efter att vagnen har stannat.
Generatorn under vagnen är, av SJ, "moddad” med likriktare på generatorn och ”stelopererad” kolbrygga. Kan detta spänningsfall vara boven i dramat?
För att testa generatorn skulle vi helst ha en stationär provutrustning. Har det funnits/finns det någon sådan? Vi är inne på att köra generatorn med en 4hkr 1450 rpm asynkronmotor. Synpunkter/tips på det?

Med vänlig hälsning
Dan Carlsson
Värmlandståg
Kil
0 7 0 6 - 2 4 1 5 3 3

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Anders Larsson @, lördag, mars 17, 2018, 22:33 (1195 dagar sedan) @ Dan.

Hej!

För typ 30 år sedan var jag duktig på personvagnars belysningsgeneratorer. När man felsökte och provade belysningsgeneratorer tog man bort teleskopaxeln och monterade en remskiva på generatorn. Sedan körde man den med en stationär anordning som bestod av en elmotor med remskiva och en regleringsanordning. Jag har för mig att vi hade en äldre och en nyare provapparat i Hagalund på 80-talet, då jag pysslade med sådant här. Jag tror apparaten simulerade en hastighet av 90 km/h, men vilket varvtal det innebar vet jag inte.

Den generator du beskriver låter som en underliggande generator med diodbrygga. Det fanns tre typer av underliggande generatorer: LS9, LS13 och LJ20 har jag för mig att de hette. Så vitt jag vet var det bara utformningen av kopplingsdosan som skiljde. De var utbytbara om man gjorde om anslutningskabeln. Sedan fanns den utanpåliggande LJ18 som satt monterad på utsidan av en boggi.

Vissa underliggande generatorer hade man byggt om. På dessa hade man ersatt den rörliga borstbryggan som ställde om kommuteringen när vagnen bytte körriktning med en diodbrygga. Om det är en låda (med kylflänsar har jag för mig) som sitter direkt ovanpå generatorn du pratar om, är det alltså ingen likriktare utan en diodbrygga. Den har till uppgift att skifta polariteten när vagnen byter körriktning. Om generatorn saknar diodbrygga görs detta istället av den rörliga borstbryggan.

Om belysningen fungerar och laddningslampan lyser när vagnen rullar visar det ju att generatorn trots allt lämnar spänning. Lyser lamporna när vagnen rullar i bådar riktningarna har kanske inte felet med diodbryggan att göra. Om du lyckas ladda batterierna med en stationär laddare, men vagnsgeneratorn inte laddar upp dem, skulle en gissning kunna vara att generatorn lämnar för låg spänning.

Batterispänningen ska vara 24 volt. Det är den spänning som går ut till vagnens lampor. Så är det även när vagnen rullar. Generatorn lämnar också 24 volt till lamporna – men – den ska lämna en högre spänning till batterierna (jag har för mig att den nominella spänningen ska vara 30 volt om batterierna är fulladdade). Ett batteri måste laddas med en högre spänning än den som batteriet själv kan leverera. Försöker du ladda ett 24-voltsbatteri med 24 volt händer ingenting. Du måste ha en spänning som är högre än 24 volt för att ”strömmen ska orka in i batteriet”.

Så om generatorn inte skulle leverera mer än 24 volt kommer lamporna att lysa, men batterierna kommer inte ta laddning.

I generatorns laddningskrets ingår en fältregulator. Den reglerar spänningen i generatorkretsen och håller den i princip konstant på låt säga 30 volt oavsett hastighet. När vagnen rullar så fort att generatorn lämnar tillräckligt med spänning (ca 20 km/h) går bakströmsreläet till (sitter tillsammans med fältregulatorn på samma tavla). Då kopplas generatorn in på batterikretsen (när bakströmsreläet är fallet är generatorn bortkopplad). Generatorn lämnar nu 30 volt över batterierna. I kretsen finns även en lampregulator. Den sitter i belysningsarmaturernas strömkrets och reglerar ner spänningen till 24 volt. På så sätt får lamporna 24 volt oavsett om strömmen kommer från generatorn eller från batterierna. Fältregulatorn är den med den mindre stapeln av runda kolskivor och lampregulatorn är den med större runda kolskivor.

Man kan mäta laddningsspänningen på ingångarna på fältregulatorn. Det går att göra när vagnen rullar om ni inte har någon stationär provutrustning. Är batterierna urladdade har jag för mig att man borde få typ 28 volt (30 gäller vid fulladdade batterier). Sedan skulle man förstås vilja mäta laddningsströmmen också. Det gjorde man genom att ersätta huvudsäkringens hållare med en provhållare med mätuttag i. I dessa kopplade man in en ampérmätare. OBS! Man ska inte försöka skruva ur och i huvudsäkringen när generatorn laddar!


Hälsningar Anders Larsson
Vagnreparatör emeritus

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Anders Larsson @, lördag, mars 17, 2018, 22:33 (1195 dagar sedan) @ Anders Larsson

Det absolut vanligaste felet när generatorvagnar kom in med laddningsfel var jordfel i generatorn, alltså för dålig isolation. Jag skulle börja med att megga (isolationsprova) generatorn med en megger. Jag kommer inte ihåg vad minimivärdet skulle vara, men är det orimligt lågt torde det tyvärr krävas omlindning av generatorn. Tänk på att anslutningskablarna måste lossas innan meggning. Frågan är om den där lite ovanliga diodbryggan också kunde ställa till problem när man meggade, kommer inte ihåg det.

En annan möjlighet är att batterierna är renoveringsmässiga, men tar de laddning från en stationär laddare tyder ju det på att de är ok.

Möjligen skulle det också kunna vara fel på fältregulatorn.

Laddningsspänningen går att justera med en justerskruv på fältregulatorn. Även lampspänningen kan justeras. Det görs på lampregulatorn. När man gör det ska generatorn ha laddat en stund så att kolskivorna i fältregulatorn blivit varma, eftersom kolets resistans ändras med temperaturen. Justerar man så att det blir för hög laddningsspänning kokar batterierna torrt. Kör man stationär laddning (oavsett metod) är det för övrigt väldigt viktigt att först öppna batteriluckorna. Det uppstår knallgas i lådorna vid laddning som ventileras bort av fartvinden när vagnen rullar. Står vagnen stilla ska luckorna vara öppna.

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Per Ljungberg @, söndag, mars 18, 2018, 16:27 (1194 dagar sedan) @ Anders Larsson

Enligt "Vagnlära" från 1944, där generatorbelysning är utförligt beskriven, är lämplig laddningsspänning för NIFE-batteri 32 V.
PLj

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Anders Larsson @, söndag, mars 18, 2018, 19:24 (1194 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Det kan nog stämma, men jag tror att man på senare år ställde de lite lägre för att inte koka batterierna torra. Men kollar man vattnet ofta antar jag att det funkar. Förmodar att laddningen går något fortare med några volt extra.

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Eldare33 @, Jönköping, måndag, mars 19, 2018, 00:44 (1194 dagar sedan) @ Anders Larsson

På NJ försöker vi hålla laddspänningen på 29 V så långt det går. Det verkar ge bästa balans mellan laddning och behålla batterivatten.
Men så kör vi rätt ofta också...

Ett fenomen vi märkte av på generatorladdade vagnar var att magnetiseringen av fältlindningen på generatorn hade 'dött'. Bengt Svensson 'tjuvkopplade' lite och återmagnetiserade varefter laddningen gick igång igen.

Mvh;
Peter Jonsson
Maskinchef
Nässjö Järnvägsmuseum

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Dan. @, Kil, söndag, mars 18, 2018, 20:34 (1194 dagar sedan) @ Anders Larsson

Tack för ett utförligt svar!
Vi får försöka snickra ihop en provutrustning så vi kan testa generatorn utan att åka med den. Men vi skall även testa dina andra tips om t.ex. meggning och justering av laddningsrelät. Tittade i teknisk vagnstjänst lite snabbt, och där finns ju en del matnyttigt. T.ex. justering av laddningsrelä och varvtal på generatorn.

Dan.

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Micke Carlsson @, söndag, mars 18, 2018, 16:09 (1194 dagar sedan) @ Dan.

[image]

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Anders Larsson @, söndag, mars 18, 2018, 19:27 (1194 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Kul bild, spår 8 i Hgl? Ser ut som den äldre lite klumpigare provmaskinen. När är bilden från. Runt SJ-märke på vagnen...

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Micke Carlsson @, måndag, mars 19, 2018, 09:00 (1193 dagar sedan) @ Anders Larsson

Hej, jag scannade två diakassetter i "ABC-lokalen" i heltågsvst i samband med att det storstädades där för kanske 10 år sedan, utbildningsmaterial för elskydd SJF 050/051/053 i den ena och något som jag gissar var en introduktion för nyanställda i Hgl i den andra där man får se ett antal olika arbetsstationer i bild runtom i anläggningen. Gissar att detta material kan vara från runt 1978-80, plus minus några år.

[image]
[image]

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Dan. @, Kil, söndag, mars 18, 2018, 20:28 (1194 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Tack för en bra bild på en provutrustning. Vi har tänkt att snickra ihop något liknande (till funktionen i alla fall) så vi kan testa generatorn stationärt.

Dan.

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Anders Larsson @, söndag, mars 18, 2018, 21:00 (1194 dagar sedan) @ Dan.

Jag skulle kollat med museet i Gävle om de inte har en så´n där maskin. De har ju generatorvagnar, så de borde ju stött på frågan. Ni kanske kan göra någon deal med dem.

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Dan. @, Kil, måndag, mars 19, 2018, 16:25 (1193 dagar sedan) @ Anders Larsson

Har kontaktat järnvägsmuseet i Gävle och de har ingen provutrustning, men de funderar på att bygga en. Vi får se vem som blir klar först! :)

Dan.

Laddningsproblem på Bo5b 3294

av Hazze @, Gävle/Umeå, måndag, mars 19, 2018, 20:30 (1193 dagar sedan) @ Dan.

Har kontaktat järnvägsmuseet i Gävle och de har ingen provutrustning, men de funderar på att bygga en. Vi får se vem som blir klar först! :)

Dan.

Oj oj oj nu du:). Tror jag vet vad jag får hitta på i veckan:))

powered by my little forum