Hässleholms ställverk under montering och i färdigt skick (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, onsdag, januari 07, 2009, 00:05 (4438 dagar sedan)

[image]
I Hässleholm intallerades 1926 vad som troligen var världens första större signalställverk där förreglingen (beroenden mellan manöverorgan för växlar och signaler) lösts helt på elektrisk väg, utan mekaniska anordningar. Med den nya konstruktionen undvek man det tunga och skrymmande mekaniska förreglingsregistret, som var svårt att anpassa vid ändringar av bangårdens layout. Mycket trådar blev det dock, som framgår av första bilden, från Ericssons arkiv hos Centrum för näringslivshistoria. Notera den lätt ålderdomliga telefonen på väggen till höger

Andra bilden, från Sveriges Järnvägsmuseum, visar ställverksapparaten i färdigt skick, inklusive illuminerad spårplan. Av bersparingsskäl saknades spårledningar i stor utsträckning
[image]

http://www.ekeving.se/index.html

Hässleholms ställverk Ersattes när och av vad?

av BD @, onsdag, januari 07, 2009, 15:06 (4437 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Hur länge fick det ställverket vara med och vad var det som ersatte?
Var det driftsäkert?

Hässleholms ställverk Ersattes när och av vad?

av Överkörmästaren, onsdag, januari 07, 2009, 15:23 (4437 dagar sedan) @ BD

Hur länge fick det ställverket vara med och vad var det som ersatte?
Var det driftsäkert?

Enligt Per Forsström: Ställverk 65 Driftsatt 1972-11 Ev etappvis driftsatt 1972--74? Anpassad för fjärrstyrning 2002. Knappsatsmanövrering

Hässleholms ställverk - driftsäkert?

av Gunnar Ekeving, onsdag, januari 07, 2009, 20:34 (4437 dagar sedan) @ BD

Var det driftsäkert?

Ställverksapparaten var något av en prototyp för senare el-el-ställverk, och hade vissa brister. Det faktum att spårledningar saknades gjorde också att anläggningen blev svårarbetad. Tågklareraren måste lämna medgivande till infarter. Detta gjordes med frigivningsfält placerade i en kur på en av plattformarna. Frigivningsfälten påverkade reläer i de små lådor som sitter ovanpå ställverksapparaten.

Det var under 1950- och 1960-talen mycket klagomål från distriktet, stationsledningen och personalen över den krångliga hantering som var nödvändig p g a anläggningens utformning. Likväl dröjde det in på 1970-talet innan SJ investerade i ersättning med ett reläställverk. Man kan jämföra med Lund C, som fick ett elel-ställverk några år efter Hässleholm, och då med en gediget utförd ställverksapparat och spårledningar i samtliga tågspår, så att tågklarerarens frigivning av tågvägar inte var nödvändig. Lundaställverket ersattes av reläställverk ca tio år före Hässleholms!

http://www.ekeving.se/p/Lu/index.htmlLunds signalsäkerhetsanläggningar

powered by my little forum