Möte med överlånga tåg (Järnväg allmänt)

av Per Lind @, söndag, april 15, 2018, 10:22 (818 dagar sedan)

Under kriget förekom möte med överlånga tåg på enkelspårslinjer.
Har någon en beskrivning hur det gick till och hur vanligt förekommande var det?

-Per

Möte med överlånga tåg

av Överkörmästaren, söndag, april 15, 2018, 11:34 (818 dagar sedan) @ Per Lind

Under kriget förekom möte med överlånga tåg på enkelspårslinjer.
Har någon en beskrivning hur det gick till och hur vanligt förekommande var det?

-Per

Jag hoppas att det var på stationerna man möttes :-)

Att optimera förfarandet om båda tågen är för långa för mötesspåret (eller mötesspåren, om det finns flera) är en vanlig matematikuppgift för högstadieelever. Berätta för dem hur spårplanen ser ut och hur långa tågen är, så löser de problemet!

(Att generalisera uttrycket för det behövliga antalet växlingsrörelser vid godtyckliga spår- och tåglängder får nog sägas ligga på gymnasial nivå.)

Möte med överlånga tåg

av LasseE, söndag, april 15, 2018, 12:14 (818 dagar sedan) @ Per Lind

Möte med eller mellan överlånga tåg?

Möte med överlånga tåg

av Christer Brimalm @, söndag, april 15, 2018, 15:31 (818 dagar sedan) @ Per Lind

Om ett av tågen är för långt för att få plats på mötesspåret kan man ju antingen ta in det kortare tåget först på sidospåret på stationen och så kan det överlånga tåget sedan passera på huvudspåret.
Annars får man göra så att det överlånga tåget kör in på sidospåret, men stannar med loket före utfartsväxeln till huvudspåret. Så tar man in det kortare tåget på huvudspåret. Därefter kör det det överlånga tåget vidare ut på huvudspåret igen och då blir växeln i den andra änden av bangården klar för det kortare tåget då hela det långa har passerat den.
Om båda tågen är överlånga går det ju inte om det inte finns fler spår än två så man kan dela på något av tågen och växla in en del på ett annat spår.

Hur ofta sådana möten förekom har jag ingen uppfattning om.

Möte med överlånga tåg

av Överkörmästaren, söndag, april 15, 2018, 15:46 (818 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Om ett av tågen är för långt för att få plats på mötesspåret kan man ju antingen ta in det kortare tåget först på sidospåret på stationen och så kan det överlånga tåget sedan passera på huvudspåret.
Annars får man göra så att det överlånga tåget kör in på sidospåret, men stannar med loket före utfartsväxeln till huvudspåret. Så tar man in det kortare tåget på huvudspåret. Därefter kör det det överlånga tåget vidare ut på huvudspåret igen och då blir växeln i den andra änden av bangården klar för det kortare tåget då hela det långa har passerat den.
Om båda tågen är överlånga går det ju inte om det inte finns fler spår än två så man kan dela på något av tågen och växla in en del på ett annat spår.

Hur ofta sådana möten förekom har jag ingen uppfattning om.

Nu tycker jag att du krånglar till det.

Fallet då endast det ena tåget är för långt är snabbt avklarat. Tågens ordningsföljd är inte relevant för lösningen, det har väl aldrig funnits någon regel som stenhårt föreskriver att det första tåget ska tas in på sidan på en normal svensk station. Man får förutsätta att behövlig stoppsignalering, ordergivning m m äger rum.

Det är rimligen möten mellan TVÅ tåg, som båda är längre än stationens längsta hinderfria möteslängd, som är det intressanta i frågan. Sådana möten går att genomföra på en station med endast två genomgående spår och inga andra sidospår, men det går förstås mycket lättare om det finns ytterligare spår där man kan backa in vagnar.

Möte med överlånga tåg

av Christer Brimalm @, söndag, april 15, 2018, 16:24 (818 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Jo,det går men det blir rätt många växlingsrörelser. Det kan ju vara intressant som teoretiskt problem att klara det med så få växlingsrörelser som möjligt, men jag tvivlar på att sådana möten mellan två överlånga tåg på en station med bara två spår förekom mer än mycket undantagsvis.

Jag uppfattade den ursprungliga frågan så att den gällde mer vanligen förekommande situationer i trafiken under krigsåren.

Möte med överlånga tåg

av Per Lind @, söndag, april 15, 2018, 17:19 (818 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Det är rimligen möten mellan TVÅ tåg, som båda är längre än stationens längsta hinderfria möteslängd, som är det intressanta i frågan. Sådana möten går att genomföra på en station med endast två genomgående spår och inga andra sidospår, men det går förstås mycket lättare om det finns ytterligare spår där man kan backa in vagnar.

Exakt!
Ursäkta om jag inte skrev frågan mer tydligt men det är precis som Överkörmästaren uppfattat frågan.
2 spårig mötesstation på enkelspårig linje.
Bägge tågen är för långa för att mötas.

Hur ovanligt var det, är det?
-Per

Möte med överlånga tåg

av IH @, söndag, april 15, 2018, 17:58 (818 dagar sedan) @ Per Lind

Troligen gjordes det så här:
Om det var motbacke ut från stationen åt ena hållet så kopplade tåget som kom från det hållet av några vagnar en bit bort på linjen. Med vagnarna var personal som fanns på stationen och kanske eldarna om det behövdes. När man växlat och mötts så att fanns fritt mötesspår knuffades de avkopplade vagnarna för handkraft till mötesspåret. Nästan alla stationer har ju motlut åt minst ett håll ut från stationen och jag tror det var ganska vanligt att förflytta vagnar med handkraft om det gick.

En gammal man som jag kände och jobbade vid järnvägen som lokförare under andra världskriget har berättat en hel del. Det var ganska vanligt att det bröts mot diverse regler under kriget med framförallt för tunga tåg p g a bränslebristen. Han berättade om en lastplats med ett stickspår och bara en växel. Kom tåget från fel håll kopplade man av vagnen eller vagnarna ganska långt från växeln på en höjd och sedan fick vagnarna rulla nedför en backe och få fart så det kunde växlas in på stickspåret. Sista biten var det motlut vilket gjorde att det var lätt att för handkraft rulla ut vagnarna på huvudspåret när de var lastade om tåget kom från fel håll.

Möte med överlånga tåg

av Christer Fredriksson @, söndag, april 15, 2018, 18:13 (818 dagar sedan) @ IH

Det finns en mycket enklare lösning på problemet på plan mark!

Ledtråd! Stanna tåget på linjen, koppla bort det ena loket från ett av tågen och låt det gå in på ett av spåren, osv!

Möte med överlånga tåg

av Donkeyman @, måndag, april 16, 2018, 22:58 (816 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

För mig som inte är expert på järnväg är detta en intressant gåta av två skäl:

Fråga 1. Även under krigstiden kan man undra hur ofta detta var ett problem. Två överlånga tåg skall mötas på en station. Självfallet kräver detta en mängd med rangering fram och tillbaka. Så kan man undra - var detta verkligen värt tidsspillan och arbete, vore det inte enklare att låta mötet ske på en station med fler eller längre spår. Helt enkelt - gjorde man detta i verkligheten eller är det en rent teoretisk fråga.

Fråga 2. Skulle man organisera detta möte - hur gjorde man då. Kan någon ge lösningen till hur göra på enklaste sätt.

Möte med överlånga tåg

av Harald ⌂ @, Göteborg, tisdag, april 17, 2018, 07:19 (816 dagar sedan) @ Donkeyman

Fråga 2. Skulle man organisera detta möte - hur gjorde man då. Kan någon ge lösningen till hur göra på enklaste sätt.

Ett möjligt sätt är följande:

Stanna tåg A utanför stationen och koppla av så många vagnar att resten kan tas in hinderfritt på spår a.

Ta in tåg B på spår b så långt att det står hinderfritt i bakänden och koppla av så många vagnar som kan stå hinderfritt.

Gå ut med tåg B och koppla till tåg A:s kvarlämnade vagnar.

Ta ut tåg A utanför stationen så att spår a blir fritt.

Dra in tåg A:s kvarlämnade vagnar på spår a och gå sedan så långt in på spår b med tåg B att tåg A kan hämta sina på spår a stående vagnar.

När tåg A har avgått kan man göra rundgång på spår a så att tåg B får loket på rätt plats.

Möte med överlånga tåg

av Överkörmästaren, tisdag, april 17, 2018, 08:09 (816 dagar sedan) @ Harald

Fråga 2. Skulle man organisera detta möte - hur gjorde man då. Kan någon ge lösningen till hur göra på enklaste sätt.


Ett möjligt sätt är följande:

Stanna tåg A utanför stationen och koppla av så många vagnar att resten kan tas in hinderfritt på spår a.

Ta in tåg B på spår b så långt att det står hinderfritt i bakänden och koppla av så många vagnar som kan stå hinderfritt.

Gå ut med tåg B och koppla till tåg A:s kvarlämnade vagnar.

Ta ut tåg A utanför stationen så att spår a blir fritt.

Dra in tåg A:s kvarlämnade vagnar på spår a och gå sedan så långt in på spår b med tåg B att tåg A kan hämta sina på spår a stående vagnar.

När tåg A har avgått kan man göra rundgång på spår a så att tåg B får loket på rätt plats.

Isärkopplingen av tåg B är onödig. Använd hela B:s tågsätt till att dra in bakre halvan av tåg A och kör sedan vidare med tåg B. Backa sedan ihop tåg A igen.

Om tåg A måste delas i tre eller flera delar upprepas förfarandet behövligt antal gånger.

Möte med överlånga tåg

av Kjell Aghult @, tisdag, april 17, 2018, 14:31 (816 dagar sedan) @ Harald

Fråga 2. Skulle man organisera detta möte - hur gjorde man då. Kan någon ge lösningen till hur göra på enklaste sätt.


Ett möjligt sätt är följande:

Stanna tåg A utanför stationen och koppla av så många vagnar att resten kan tas in hinderfritt på spår a.

Ta in tåg B på spår b så långt att det står hinderfritt i bakänden och koppla av så många vagnar som kan stå hinderfritt.

Gå ut med tåg B och koppla till tåg A:s kvarlämnade vagnar.

Ta ut tåg A utanför stationen så att spår a blir fritt.

Dra in tåg A:s kvarlämnade vagnar på spår a och gå sedan så långt in på spår b med tåg B att tåg A kan hämta sina på spår a stående vagnar.

När tåg A har avgått kan man göra rundgång på spår a så att tåg B får loket på rätt plats.

Har några sådana här möten de facto dokumenterats? (Dag, tågnummer, station). Saken tar alltför mycket tid om flyt skall hållas i tågrörelsen: Och linjens fulla kapacitet därmed utnyttjas.

Möte med överlånga tåg

av Thomas K Ohlsson @, tisdag, april 17, 2018, 15:16 (816 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Fråga 2. Skulle man organisera detta möte - hur gjorde man då. Kan någon ge lösningen till hur göra på enklaste sätt.


Ett möjligt sätt är följande:

Stanna tåg A utanför stationen och koppla av så många vagnar att resten kan tas in hinderfritt på spår a.

Ta in tåg B på spår b så långt att det står hinderfritt i bakänden och koppla av så många vagnar som kan stå hinderfritt.

Gå ut med tåg B och koppla till tåg A:s kvarlämnade vagnar.

Ta ut tåg A utanför stationen så att spår a blir fritt.

Dra in tåg A:s kvarlämnade vagnar på spår a och gå sedan så långt in på spår b med tåg B att tåg A kan hämta sina på spår a stående vagnar.

När tåg A har avgått kan man göra rundgång på spår a så att tåg B får loket på rätt plats.

Har några sådana här möten de facto dokumenterats? (Dag, tågnummer, station). Saken tar alltför mycket tid om flyt skall hållas i tågrörelsen: Och linjens fulla kapacitet därmed utnyttjas.

"Bra fråga" är en lämplig reaktion på ovanstående!
Jag tror - men det är bara en gissning - att det knappast förekommit regelmässigt. Möjligen har sådana tågmöten förekommit när man av misstag sänt iväg två för långa tåg. Men hur stor är risken/chansen för detta?

/TKO

Möte med överlånga tåg

av Kjell Aghult @, onsdag, april 18, 2018, 08:10 (815 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Jag tror - men det är bara en gissning - att det knappast förekommit regelmässigt. Möjligen har sådana tågmöten förekommit när man av misstag sänt iväg två för långa tåg. Men hur stor är risken/chansen för detta?

Inte så stor. Jag fjärrklarerade 14 år,de sista sex med enbart enmansbetjänade godståg. De
kunde "lappa över" någon gång, men längdfelet nådde bara någon meter. Det gick att "smyga" tågen förbi varann: På förarnas ögonkontroll, med medgiven stoppassage.

Man hade för sig själv vissa "kontrollstationer", där man skattade tåglängden på fjb-panelen
(Datavagnrapporteringen kunde blivit fel). T ex Skänninge för nordgående tåg. "Klarade det
i Skänninge, klarade det ända till Hallsberg".

Möte med överlånga tåg

av Lennart Fransson @, onsdag, april 18, 2018, 08:18 (815 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Jag tror - men det är bara en gissning - att det knappast förekommit regelmässigt. Möjligen har sådana tågmöten förekommit när man av misstag sänt iväg två för långa tåg. Men hur stor är risken/chansen för detta?

Inte så stor. Jag fjärrklarerade 14 år,de sista sex med enbart enmansbetjänade godståg. De
kunde "lappa över" någon gång, men längdfelet nådde bara någon meter. Det gick att "smyga" tågen förbi varann: På förarnas ögonkontroll, med medgiven stoppassage.

Man hade för sig själv vissa "kontrollstationer", där man skattade tåglängden på fjb-panelen
(Datavagnrapporteringen kunde blivit fel). T ex Skänninge för nordgående tåg. "Klarade det
i Skänninge, klarade det ända till Hallsberg".

"Volvotågen" (som fram till för något år sedan normalt möttes - och oftast bytte lok med varann - i Alvesta) har vid i alla fall två tillfällen de senaste 15 åren mötts i Bor, som är alldeles för kort. Det har inte på något sätt varit någon succé.

Möte med överlånga tåg

av Kjell Aghult @, onsdag, april 18, 2018, 08:28 (815 dagar sedan) @ Lennart Fransson

"Volvotågen" (som fram till för något år sedan normalt möttes - och oftast bytte lok med varann - i Alvesta) har vid i alla fall två tillfällen de senaste 15 åren mötts i Bor, som är alldeles för kort. Det har inte på något sätt varit någon succé.

Är Bor stn kortare än linjens andra? Fjtkl Göteborg hade på "BJ-banan" fällan Bjurhem.
Bor är också första station efter Värnamo, gräns mellan fjb-områden. Skulle på hallsbergsmaner
varit "mätpunkt".

Möte med överlånga tåg

av Lennart Fransson @, onsdag, april 18, 2018, 08:53 (815 dagar sedan) @ Kjell Aghult

"Volvotågen" (som fram till för något år sedan normalt möttes - och oftast bytte lok med varann - i Alvesta) har vid i alla fall två tillfällen de senaste 15 åren mötts i Bor, som är alldeles för kort. Det har inte på något sätt varit någon succé.

Är Bor stn kortare än linjens andra? Fjtkl Göteborg hade på "BJ-banan" fällan Bjurhem.
Bor är också första station efter Värnamo, gräns mellan fjb-områden. Skulle på hallsbergsmaner
varit "mätpunkt".

Ja, 420 meter mot i alla fall 600 på övriga. Begränsande för upplägget då var spår 6 i Alvesta på 606 meter, men då skulle ju lok få plats i båda ändar.

Möte med överlånga tåg

av Rolf E @, tisdag, april 17, 2018, 07:55 (816 dagar sedan) @ Donkeyman
Redigerad av Rolf E, tisdag, april 17, 2018, 08:04


Fråga 2. Skulle man organisera detta möte - hur gjorde man då. Kan någon ge lösningen till hur göra på enklaste sätt.

Detta ser enkelt ut.

https://www.youtube.com/watch?v=0w1V9ZBJ_YE

Möte med överlånga tåg

av Mårt @, torsdag, april 19, 2018, 15:12 (814 dagar sedan) @ Rolf E

Underbar instruktionsfilm!!
/M Werle

RSS-feed av trådar
powered by my little forum